Arbo RI&E: Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Arbo RI&E

Wat is een Arbo RI&E?  

Een Arbo RI&E is een afkorting van de Arbo Risico-Inventarisatie en Evaluatie. In deze specifieke inventarisatie en evaluatie komen alle Arbo-aspecten terug. Maar, je kunt ook een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) doen op andere werkgebieden en is daarmee dus een veelgebruikte en algemene term. Waarom is er dan zo veel aandacht voor de Arbo RI&E? Dat komt mede doordat de Arbo RI&E een verplicht onderdeel van de Arbowet is (art. 5). De Arbowet zegt hierover dat iedere organisatie – groot of klein – met een arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer verplicht een Arbo RI&E moet (laten) uitvoeren. Ook als je met zzp’ers werkt of stagiaires in dienst hebt.  

Welke organisaties moeten een Arbo RI&E uitvoeren?  

Je zou denken dat de Arbo RI&E specifiek voor bedrijven is waar de risico’s op ongevallen of incidenten groter is en dus meer gevaar opleveren voor werknemers. Maar dat is niet zo. Voor iedere organisatie geldt hetzelfde: de Arbo RI&E is verplicht. Laat je dus niet misleiden door wat je enkel ziet. Werken met gevaarlijke stoffen of machines kan eerder worden gesignaleerd als risico, maar een te hoge werkdruk, overwerk, een slechte houding achter het bureau of langdurig te maken krijgen met pestgedrag zijn net zo goed een enorm gevaar voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.  

Veranderingen in situaties kunnen ervoor zorgen dat bepaalde thema’s extra aandacht krijgen omdat anders het welzijn van werknemers in het geding komt. Denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis. Organisaties hebben er toen voor gekozen om hun werknemers thuis te voorzien van goede bureaus, bureaustoelen en andere faciliteiten. Een Arbo RI&E helpt organisaties grip te houden op actuele situaties en risico’s. Hiermee wordt iets wat nog vaak gezien wordt als statisch en een administratieve verplichting een dynamische tool voor goed werkgeverschap.  

Waarom is de Arbo RI&E een verplicht onderdeel van de Arbowet?  

De Arbo RI&E is een verplicht onderdeel van de Arbowet omdat je als werkgever verantwoordelijk bent voor een gezonde en veilige werkomgeving. Ook als werknemers gedeeltelijk of volledig vanuit huis werken. De RI&E geeft inzichten in de risico’s in verschillende onderwerpen van de Arbowet. Hoe groot is het risico en wat is de impact? Vervolgens ga je samen bepalen welke maatregelen getroffen moeten worden. Dat doen we in een plan van aanpak. Die net zo belangrijk is als de Arbo RI&E zelf! We checken eenvoudigweg of organisaties voldoen aan de Arbowet. Als wij signaleren dat de organisatie op bepaalde onderwerpen geen of onvoldoende maatregelen heeft getroffen, adviseren we een verdiepende RI&E. Dat kan bijvoorbeeld op onderwerpen zoals gevaarlijke stoffen, geluid, werken met machines of psychosociale arbeidsbelasting.  

Wat doe je in een Arbo RI&E?  

Je brengt beleidsmatig in kaart of een organisatie voldoet aan de rechten, wensen en behoeftes van haar werknemers. Onderwerpen die onder andere terugkomen zijn: werken met jongeren, zwangerschap, gevaarlijke stoffen en middelen, machines en gereedschap. Het is uiteraard afhankelijk van de type organisatie welke onderwerpen van belang zijn. Als onafhankelijke partij bezoeken we de organisatie en voeren interviews uit met werknemers en directieleden om een goed beeld van de organisatie te krijgen. In sommige gevallen bezoeken we ook een project of klus. Na de inventarisatie en evaluatie maken we een (voorstel) plan van aanpak met actiepunten. Een plan van aanpak is verplicht is en voorgeschreven door de wet!  

Wie checkt of organisaties een Arbo RI&E hebben? 

Controles worden uitgevoerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zij hanteren hiervoor een jaarplan waarin ze bepalen welke organisaties in bijvoorbeeld een specifieke branche een controle of inspectie kunnen verwachten. Maar, de Nederlandse Arbeidsinspectie kan ook onaangekondigd langskomen. Het is ook belangrijk om te weten dat alle organisaties verplicht zijn om bij bepaalde incidenten de Arbeidsinspectie in te lichten of te verwittigen. Een eerste vraag die ze dan stellen is: ‘heb je een RI&E?’. Als je deze niet hebt, geef je eigenlijk aan dat je nooit over dergelijke risico’s hebt nagedacht. In het ergste geval kan de Arbeidsinspectie je een boete geven of je bedrijfsactiviteiten stilleggen. 

Hoe vaak voer je een Arbo RI&E uit?  

Vaak geven we bij organisaties aan dat een Arbo RI&E up-to-date moet zijn. De wet verandert immers en de interne situatie vaak ook. Maar, we zien steeds vaker dat de Arbo RI&E als basis wordt gehanteerd waar men niet veel aan verandert maar voornamelijk met het plan van aanpak wordt gewerkt, die jaarlijks wordt geüpdatet.  

Hoe wordt een Arbo RI&E uitgevoerd? 

QVOX attendeert al haar klanten op het uit (laten) voeren van een Arbo RI&E. Vaak omdat zij moeten voldoen vanuit de wet. De preventiemedewerker van de klant heeft in het proces een belangrijke rol, dus hij of zij wordt direct betrokken. We voeren gesprekken, doen interviews en bezoeken locaties. Daar komt vervolgens een rapport uit met een voorstel voor het plan van aanpak. Waarom een voorstel en geen definitief plan van aanpak? Omdat de klant zelf moet (kunnen) bepalen welke actiepunten prioriteit hebben. We adviseren uiteraard graag om samen tot bepaalde besluiten te nemen, maar belangrijk is wel dat de noodzaak en de urgentie wordt bepaald door de interne organisatie (directie).  

De kans dat het plan van aanpak vervolgens in een lade belandt en het daglicht nooit meer ziet, is groot. Daarom dagen we onze klanten uit om op zoek te gaan naar innovatieve manieren om meer draagvlak te creëren voor het belang en de inhoud van het plan van aanpak. Wees creatief!  

Toetsing van de RI&E  

Laat je een Arbo RI&E door QVOX uitvoeren, dan wordt deze getoetst door een gecertificeerde veiligheidskundige. Maak je gebruik van een branche specifieke RI&E? Dan vindt een toetsing plaats bij 25 medewerkers of meer.  

Heb jij ook een brief gekregen voor een verplichte RI&E?  

De overheid heeft alle organisaties – door middel van een officiële brief – gewezen op de verplichting van de RI&E. Heb jij die ook ontvangen? Dan is het nu tijd om samen aan de slag te gaan!  

Dit vind je misschien ook interessant
Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Bel ons