Met de Arbo RI&E benut je positief kansen!

05-07-2022 12:00

Alles wat je moet weten over de aangekondigde veranderingen in de RI&E  

Om een positieve impuls aan de RI&E te geven, zijn veranderingen in de Arbowet aangekondigd. Zodat organisaties het middel weer omarmen als wat het is: een instrument dat je in staat stelt op een proactieve manier om te gaan met veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Zodat je kunt evolueren naar een organisatie met een heldere visie op belangrijke thema’s onder werknemers en daarmee tegelijkertijd een aantrekkelijke werkgever wordt én blijft.  

Een tijdrovend middel dat alles wat misgaat in de organisatie op een pijnlijke manier blootlegt. Het is de gemiddelde tendens over de RI&E: de Risico-Inventarisatie en Evaluatie die voor iedere organisatie verplicht is gesteld in de Arbowet. De negatieve reputatie van de RI&E heeft er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat de kwaliteit op het gebied van veiligheid en gezondheid in veel bedrijven ondermaats is. En dat terwijl de RI&E juist een ontzettend mooi hulpmiddel is om veiligheid in de organisatie op een positieve manier aan te pakken! Ogen te openen om zo onnodig gevaarlijke situaties te voorkomen.  

Om een positieve impuls aan de RI&E te geven, zijn veranderingen in de Arbowet aangekondigd. Zodat organisaties het middel weer omarmen als wat het is: een instrument dat je in staat stelt op een proactieve manier om te gaan met veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Zodat je kunt evolueren naar een organisatie met een heldere visie op belangrijke thema’s onder werknemers en daarmee tegelijkertijd een aantrekkelijke werkgever wordt én blijft.  

In deze blog nemen we je mee in de belangrijkste veranderingen van de RI&E die in de loop van 2022 zullen gaan gelden.  

Meer aandacht voor gevaarlijke stoffen  

Uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie is gebleken dat organisaties die met gevaarlijke stoffen werken, dit niet of onvoldoende hebben geregistreerd en beoordeeld in hun RI&E. In sommige gevallen gingen organisaties pas na een eerste bezoek van de inspectie aan de slag. Ze kregen dan een waarschuwing en werden daardoor op een reactieve manier aan het werk gezet. Tijdens de herinspectie moest het dan duidelijk worden of de organisatie voldeed of een boete opgelegd kreeg. Dit moest anders!  

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen zijn namelijk enorm schadelijk voor werknemers en leiden tot ernstige beroepsziekten. Met de aankomende veranderingen door het Arbowet worden bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken verplicht gesteld om door middel van een (verdiepende) RI&E aandacht te hebben voor deze stoffen. Heb je dit als organisatie niet op orde? Dan kun je niet meer rekenen op een waarschuwing maar zal de inspectie direct een boete opleggen.  

Psychosociale Arbeidsbelasting 

Ook zullen organisaties meer aandacht moeten hebben voor psychosociale arbeidsbelasting. Een verplicht onderdeel van de RI&E maar tot op heden ook een deel waar organisaties amper beleid op hebben gevoerd. Terwijl een te hoge werkdruk, grensoverschrijdend gedrag en discriminatie onder werknemers vaak voorkomen. Moeilijke onderwerpen waar organisaties mee worstelen. Maar ook enorm belangrijk zijn voor de gezondheid, veiligheid én kwaliteit op de werkvloer.  

De wet zegt hierover: ‘indien werknemers worden blootgesteld aan psychosociale arbeidsbelasting, worden in het kader van de RI&E risico’s beoordeeld en worden in het plan van aanpak maatregelen vastgesteld die belasting voorkomen of, indien dat niet kan, te beperken.’  

Een manier om de risico’s op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting te inventariseren en te evalueren, is het Psychosociale Arbeidsbelasting onderzoek. Een tool waarmee je op een laagdrempelige manier inzicht krijgt in onderwerpen zoals pesten, intimidatie of machtsmisbruik, stress en meer.  

Ook de maatschappelijke tendens heeft invloed op hoe hoog psychosociale arbeidsbelasting op de interne agenda staat. En dat is begrijpelijk! Maar een goede werkgever zijn, betekent ook dat je te allen tijde inzicht moet kunnen hebben in hoe het is gesteld met de gezondheid en veiligheid op de werkvloer. En juist daarom is structureel inzicht in iets wat vaak nog onzichtbaar is – zoals psychosociale arbeidsbelasting – zo ontzettend belangrijk. Net zoals alle andere onderwerpen van de RI&E trouwens.  

Veranderingen in de toetsing 

Het zal ongetwijfeld een keer voorkomen dat de inspectie langskomt voor een toetsing en die ene vraag stelt: waar is jullie RI&E? En is deze volledig en up-to-date?  

De veranderingen in de eisen van de RI&E hebben ook betrekking op de toetsing. Aandacht voor oorzaakanalyse van knelpunten bijvoorbeeld, wordt belangrijker. Dit moet de situatie voorkomen dat bedrijven de RI&E blijven zien als een lijst met vinkjes.  

Nieuwe eisen, veranderende omstandigheden en een ander perspectief op de RI&E bieden organisaties de kans om hun RI&E juist nu onder de loep te nemen en te voorzien van een update. Kun jij daar hulp bij gebruiken? Volg ons spoor en we helpen je graag.  

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Bel ons