Wat verandert er voor werkgevers en werknemers met betrekking tot het coronavirus?

04-02-2021 10:00

Het Arbobesluit is een voortvloeisel van de Arbowet. In dit besluit staat doorgaans aan welke regels werkgevers en werknemers zich moeten houden om arbeidsrisico’s te voorkomen. Deze regels kunnen per sector anders zijn. Doorgaans weten de meeste werkgevers en werknemers wel aan welke regels zij zich dienen te houden. Maar sinds dit jaar zijn daar extra regels bijgekomen vanwege het coronavirus. Dat betekent dat het Arbobesluit tijdelijk gewijzigd is. Maar wat betekent dat voor jou als werkgever of werknemer?  

Arbobesluit (Artikel 3.2)

In het oorspronkelijke Arbobesluit (Artikel 3.2) staan de algemene eisen voor de inrichting van werkplaatsen. Zo kun je daar bijvoorbeeld in terugvinden dat een werkgever ervoor dient te zorgen dat de arbeidsplaatsen veilig toegankelijk en veilig verlaten kunnen worden. Daarnaast dienen de werkplaatsen dusdanig ingericht te zijn dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers zo veel mogelijk wordt voorkomen. Verder moet de werknemer zelf met regelmaat controleren of de arbeidsplaats voldoet aan de genomen maatregelen en voorzieningen.  

Tijdelijke toevoeging op Artikel 3.2

Vanwege de huidige coronapandemie is besloten om een tijdelijke wijziging in het Arbobesluit door te voeren. Enerzijds om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, anderzijds om het werk zo veilig mogelijk door te laten gaan. De tijdelijke toevoeging zegt dat werknemers de kans op besmetting zo veel mogelijk moeten voorkomen. In Artikel 3.2a. ‘Tijdelijke aanvullende vereisten in verband met de bestrijding van de epidemie Covid-19' staan de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen die behoren tot het voorkomen van verspreiding op de werkvloer:  

  • Werkgever en werknemer moeten voldoende hygiënische voorzieningen in acht nemen. 
  • Er moeten voldoende doeltreffende voorlichtingen aan werknemers gegeven worden over de bestrijding van SARS-CoV-2 (de officiële benaming van het huidige coronavirus) op de arbeidsplaats. 
  • Er moet te allen tijde adequaat toezicht zijn op de naleving van de in dit artikel genoemde noodzakelijke maatregelen en voorzieningen.  

De genoemde maatregelen gelden ook voor organisaties waar alleen vrijwilligers werken én voor zzp’ers, flexwerkers en uitzendkrachten. 

Wat betekent dit voor werkgevers

Welke maatregelen je moet treffen als werknemer zijn afhankelijk van de risico's, het werk dat wordt uitgevoerd en op welke locatie wordt gewerkt. Deze risico's en maatregelen moeten worden opgenomen en beoordeeld worden in de ARBO RI&E. Als werkgever ben je tevens verplicht om middelen ter beschikking te stellen om de kans op besmetting met het coronavirus te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het leveren van mondkapjes, desinfectiemiddelen en spatschermen. Verder dien je als werkgever je werknemers te voorzien van een duidelijke instructie zodat zij weten hoe ze de kans op besmetting voor zichzelf, maar ook voor anderen, kunnen beperken. Deze instructie moet worden begrepen door alle medewerkers.  

Boete

De consequenties voor het niet naleven van de in Artikel 3.2a kunnen grote gevolgen hebben. Zo mag de Inspectie SZW, zonder enige waarschuwing, het werk meteen stilleggen of je een hoge boete opleggen. 

QVOX adviseert

Wil je weten welke stappen jij kunt ondernemen om het coronavirus buiten je bedrijf te houden? Of wil je checken of je voldoet aan de vereisten vanuit het gewijzigde Arbobesluit? Je kunt altijd even contact opnemen met onze specialisten. We helpen je graag op weg naar een gezonde en virusvrije organisatie.