Wet toetreding zorgaanbieders

26-07-2021 12:00

Ben je zorgaanbieder en heb je geen Wtzi-erkenning? Er staat een verandering voor de deur!

Per 1-1-2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. In deze nieuwe wet wordt van iedere zorgaanbieder, instellingen én solistisch werkende zorgverleners, vereist dat zij onder andere voldoen aan de meldplicht. Melden kan via de website www.meldennieuwezorgaanbieders.nl. Daar vindt de registratie plaats aan de hand van een vragenlijst. Voldoe je niet aan deze aangescherpte maatregelen in de vernieuwde Wet toetreding zorgaanbieders? Dan kun je een bestuurlijke boete van 21.750 euro krijgen.

Waarom wordt de Wtza ingevoerd?

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil beter grip krijgen op de groep zorgaanbieders die formeel nog niet op de lijst van de IGJ staan. In deze groep vallen de volgende zorgaanbieders: jeugdzorg, onderaannemers, ZZP-ers, cosmetisch- en alternatieve zorg en de solopraktijk voor medisch specialistische zorg.

De registratie van deze zorgaanbieders moet het kwaliteitsniveau bevorderen. Ook moet de Wtza eraan bijdragen dat zorgaanbieders, groot en klein, beter op de hoogte zijn van de eisen waaraan een aanbieder moet voldoen. Daarvoor kent de Wtza vier instrumenten:

1. De meldplicht.
2. De vergunningsplicht.
3. Verstevigde eisen ten aanzien van de interne toezichthouder.
4. Eisen met betrekking tot financiële hygiëne.

Moet ik nu aan de slag met alle instrumenten?

Ben je klant van QVOX en heb je een kwaliteitskeurmerk? Dan ben je in principe goed voorbereid. Met een kwaliteitskeurmerk adviseren wij ook over het wetgevend kader en voldoe je impliciet al aan de eisen die de IGJ aan je organisatie stelt. Check de website van de IGJ om te controleren of je aan de instrumenten van de IGJ voldoet.

De meldplicht geldt voor iedere zorgorganisatie. Let er dus op dat je voor 1-1-2022 hebt voldaan aan je meldplicht in het kader van de Wet Toelating Zorg Aanbieders zodat we met elkaar de kwaliteit van zorg hoog kunnen houden.