BRL 6000-25 – CO-certificering

BRL 6000-25 – CO-certificering

De officiële titel van de BRL 6000-25 is ‘ontwerpen, installeren en beheren van installaties, deelgebied gebouwgeboden gasverbrandingstoestellen en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’. Een hele mond vol. De BRL 6000-25 wordt ook als richtlijn gebruikt bij de CO-certificering. We leggen je graag uit wat we bedoelen met de BRL 6000-25 en in welke situatie deze norm voor jou van toepassing is én uiteraard waar je op moet letten.  

De BRL 6000-25 en deelgebieden  

In de BRL 6000-25 staan de eisen vermeld die zijn vastgelegd in de wettelijke certificeringsregeling Koolmonoxidepreventie, ook wel de Gasketelwet genoemd. Vanaf 1 april 2022 dienen alle organisaties die werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallatie gecertificeerd te zijn. Dit kan worden aangetoond door middel van een BRL 6000-25 certificaat. Naast de bedrijfscertificering dienen monteurs die gasverbrandingsinstallaties installeren, onderhouden en repareren per 1 april 2022 ook in het bezit te zijn van een Bewijs van Vakmanschap CO. 

BRL 6000-25 is onderverdeeld in vier deelgebieden; 

 1. Het installeren van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoer-voorzieningen. 
 2. Het repareren van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoer-voorzieningen. 
 3. Het onderhouden van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoer-voorzieningen. 
 4. Het inbedrijfstellen en het vrijgeven voor gebruik van gasverbrandingstoestellen na werkzaamheden als bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 3. 

Welke eisen worden er in de BRL 6000-25 gesteld?  

Voor een BRL 6000-25 certificaat, dient de organisatie te voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de BRL 6000-25 norm. Hierin staat o.a. het volgende; 

 • Er dient een kwaliteitshandboek te worden opgesteld waarin de interne kwaliteitszorg wordt beschreven. 
 • Binnen de organisatie kunnen twee deskundigen worden aangewezen. Beide hebben verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een Vakbekwaam Persoon (VP) en een Voldoende Onderricht Persoon (VOP). 
 • Het personeel moet deskundig zijn voor de werkzaamheden die men uitvoert. Dat betekent concreet dat men moet beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO. Het examen kan worden afgelegd via Vakmanschap CO. 
 • Alle meetinstrumenten die voor metingen worden gebruikt dienen gekalibreerd te zijn.

Wat moet je doen voor een BRL 6000-25 certificering?

Om BRL 6000-25 gecertificeerd te kunnen worden, zal een certificerende instelling een audit komen uitvoeren. De certificering wordt in een aantal fases uitgevoerd; 

 • Tijdens het fase één bezoek wordt het kwaliteitssysteem beoordeeld bij jou op kantoor. Als dit onderzoek positief wordt afgesloten, kan het fase twee bezoek plaatsvinden 
 • Tijdens het fase twee bezoek wordt de implementatie getoetst door interviews en één of meerdere projectbezoeken. Per deelgebied dient er minimaal één projectdossier aanwezig te zijn. De deelgebieden kunnen met elkaar gecombineerd worden. Bij een positief resultaat wordt de organisatie voorgedragen voor certificering. 
 • Het auditrapport wordt door de certificerende instelling doorgaans binnen een week verstuurd met daarbij het oordeel en eventuele acties. 
 • Het rapport van de auditor wordt door de certificerende instantie beoordeeld en binnen enkele weken ontvangt de organisatie het officiële BRL 6000-25 certificaat dat drie jaar geldig is. 
 • Na de eerste certificering vinden er jaarlijks geplande herbeoordelingen plaats en worden projecten bezocht. 

Certificeren met QVOX 

Een hoop informatie. Maar wat betekent de BRL 6000-25 voor jouw organisatie? Voor de professionals die je in dienst hebt? Voor de machines en andere techniek die je gebruikt om je werk te kunnen doen? Certificeren kan ingrijpend zijn. Dus waarom niet zoeken naar een partij die jou begeleidt, van A tot Z? QVOX adviseert over oplossingen, kansen en externe ontwikkelingen die voor jou van waarde zijn. Wij laten onze opdrachtgevers niet spoorzoeken, maar leiden hen trefzeker naar succes. Daarnaast ondersteunen wij bij de inzet van applicaties, dashboards en systemen die kwaliteit en management op elk niveau monitoren en aanscherpen. 

 

BRL 6000-25 – CO-certificering

BRL 100 BRL 6000 BRL 6000-25 – CO-certificering BRL SIKB 2100 BRL SIKB 7000 BRL SIKB 11000 - Bodemenergie
Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Bel of app ons