HKZ-certificering

HKZ-norm voor zorgorganisaties

Kwaliteitsmanagement voor de zorg 

De Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) is een norm die je helpt bij het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem en is specifiek geschreven voor en toegespitst op zorgorganisaties. Binnen de HKZ vallen verschillende HKZ-normen, gespecificeerd op het type zorg dat een organisatie verleent. Zo kennen we de HKZ-KO voor kleine organisaties tot tien medewerkers en één locatie. Maar bijvoorbeeld ook de HKZ-GGZ, HKZ-VVT, HKZ-zorg en welzijn en HKZ-gehandicaptenzorg. In sommige gevallen adviseren we organisaties om te kiezen voor de HKZ-KO-norm, omdat deze eenvoudiger en minder uitgebreid is. Maar word je groter? Of heb je grootse ambities? Dan raden we je aan om direct voor de juiste HKZ-norm (bijvoorbeeld de GGZ, VVT, gehandicaptenzorg, kraamhulp of zorg en welzijn) te kiezen omdat je vanuit stakeholders of de wet aan meer eisen dient te voldoen. 

HKZ-certificering

HKZ-certificering
Specifiek voor zorgorganisaties

Hebben we het over een kwaliteitsmanagementsysteem, dan komen we al gauw uit bij de ISO 9001. De standaard norm voor kwaliteit. Maar tussen de ISO en de HKZ zit een vrij groot verschil in de opbouw en in het toepassingsgebied van de norm. De HKZ is namelijk een echte zorgnorm. De taal van de norm sluit dan dus ook precies aan op zorgorganisaties. 

HKZ is een beschermde norm

Een groot verschil tussen de ISO 9001 en de HKZ is dat de HKZ een beschermde norm is. De norm mag dus alleen getoetst worden door certificerende instellingen die onder een Raad van Accreditatie vallen en daarmee dus ook zelf gecertificeerd is. Wat ook iets zegt over de waarde van het certificaat. 

Geen onverwachte wendingen en hoge risico's op kwaliteitsverlies

Met de HKZ-norm krijg je grip op processen waardoor de kwaliteit van je dienstverlening groeit. Je wordt gedwongen om bezig te zijn met beter worden. Met groeien. Je toetst momenten en de audits zijn de perfecte gelegenheid om die frisse blik en spiegel van buiten te krijgen. Je bent bezig met de lange termijn: hier sta je nu en daar gaan we naartoe. De HKZ geeft je de handvatten om met meer focus doelgericht bezig te zijn en continu te verbeteren.

Projecten en service contracten

Voor het behalen van het certificaat voor de NEN 7510 kun je bij QVOX kiezen voor een projectmatige aanpak of een service contract. Een service contract is ideaal voor organisaties die een langdurige samenwerking aan willen gaan waarin ze continu ondersteunt worden in vraagstukken rondom thema's zoals kwaliteit, Arbo en gezondheid, milieu en informatiebeveiliging.

Onze dienstverlening

Heb je vragen? Neem contact met ons op

Het certificeringsproces uitgelegd

We kennen inmiddels duizenden normen die je kunt laten certificeren. Normen voor producten, processen, organisaties en zelfs voor personen. Vaak heeft een certificering betrekking op een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld de manier waarop er met kwaliteit wordt omgegaan of hoe je werk veilig en bekwaam uitvoert. Wil je meer over certificeren en het proces naar een certificaat leren? Download onze whitepaper. 

Whitepaper certificeren met QVOX
FAQ
FAQ

HZK

Wat betekent HKZ?

Het HZK-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) is een norm die je helpt bij het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. De HKZ geeft je de handvatten om met meer focus doelgericht bezig te zijn en continu te verbeteren. Maar vooral om te kunnen blijven ondernemen en te doen wat je het liefste doet: zorg verlenen. Met de HKZ kom je niet voor onverwachte dingen te staan. Die risico’s en daaraan gekoppelde maatregelen heb je simpelweg opgenomen in je kwaliteitsmanagementsysteem. Dat biedt rust.

Kies je voor ISO of HKZ?

Hebben we het over een kwaliteitsmanagementsysteem, dan komen we al gauw uit bij de ISO 9001. De standaard norm voor kwaliteit. Maar tussen de ISO en de HKZ zit een vrij groot verschil in de opbouw en in het toepassingsgebied van de norm. De HKZ is namelijk een echte zorgnorm. De taal van de norm sluit dan dus ook precies aan op zorgorganisaties. Beide normen gebruiken echter wel dezelfde opbouw. De HKZ maakt daarentegen gebruik van eigen zorg gerelateerde terminologie en is gedetailleerder van aard. 

Voorbeeld: de HKZ vraagt om een procesomschrijving van je primaire proces. Deze beschrijving dient aan een aantal eisen en randvoorwaarden te voldoen. De ISO zegt daarentegen alleen maar dat je een primair proces moet hebben vastgesteld, zonder richting op welke manier je die procesbeschrijving opstelt. Daarbij vraagt de HKZ om KPI’s (Prestatie Indicatoren) waar bijvoorbeeld ten minste patiëntveiligheid als onderwerp in terugkomt. De ISO zegt alleen dat je je processen moet beheersen, moet meten en monitoren dat je deze processen beheerst. De ISO geeft dus geen verplichte Prestatie Indicatoren weer.  

Conclusie: de terminologie in de HKZ is zorgeigen. Waar minder ruimte is voor eigen invulling en interpretatie. En is daarmee een beter leidraad voor zorgorganisaties. Klein en groot. 

 

Waarom een HKZ-certificering?

Je kies voor HKZ omdat je als zorgorganisatie wil werken aan de kwaliteit van zorg en dit wil doen door middel van een norm die gericht is op de specifieke sector waar je als zorgaanbieder in werkt.

Binnen de HKZ vallen meerdere gespecificeerde HZK-normen. Zo kennen we de HKZ-KO voor kleine organisaties tot tien medewerkers en één locatie. Maar bijvoorbeeld ook de HKZ-GGZ, HKZ-VVT, HKZ-zorg en welzijn en HKZ-gehandicaptenzorg. In sommige gevallen adviseren we organisaties om te kiezen voor de HKZ-KO-norm, omdat deze eenvoudiger en minder uitgebreid is. Maar word je groter? Of heb je grootse ambities? Dan raden we je aan om direct voor de juiste HKZ-norm (bijvoorbeeld de GGZ, VVT, gehandicaptenzorg, kraamhulp of zorg en welzijn) te kiezen omdat je vanuit stakeholders of de wet aan meer eisen dient te voldoen. 

Is een HKZ-certificaat verplicht?

Nee, een HKZ-certificaat is niet verplicht. Echter, financiers zoals verzekeraars en gemeenten eisen tegenwoordig dat je als zorgorganisatie een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem hebt. Dit kan voor zorgorganisaties dus conform een HZK-norm zijn, maar ook een ISO 9001 en NEN 15224 certificaat voldoen. 

Wil je als zorgorganisatie dus gecontracteerde zorg verlenen, dan kom je niet onder een passende certificering uit.

Welke HKZ-normen kennen we? (via hkz.nl)

De top drie van HKZ-normen:

 • HKZ 143 – Kleine organisaties
 • HKZ 165 – Zorg & Welzijn
 • HKZ 166 – Zzp’ers in zorg en welzijn

Alle normen op alfabetische volgorde:

 • Ambulancezorg, (HKZ146)
 • Bemiddeling, (HKZ157)
 • Cliënt- / Patiëntveiligheid, (HKZ125)
 • Cliënt- / Patiëntveiligheid – Uitgave voor ziekenhuizen, (HKZ126)
 • Dialysecentra, (HKZ128)
 • Eerstelijns gezondheidszorg voor het Ministerie van Defensie, (HKZ162)
 • Fysiotherapiepraktijken, (HKZ104)
 • Geestelijke gezondheidszorg, (HKZ129)
 • Gehandicaptenzorg, (HKZ118)
 • GHOR, (HKZ141)
 • Hemofiliebehandelcentra, (HKZ149)
 • Hiv-behandelcentra, (HKZ158)
 • Huisartstendienstenstructuren, (HKZ153)
 • Jeugdzorg, (HKZ142)
 • Justitiële jeugdinrichtingen, (HKZ130)
 • Keten medische hulpverlening op zee, (HKZ164)
 • Ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein, (HKZ163)
 • Kinderopvang – Onderdeel Dagopvang en buitenschoolse opvang, (HKZ132)
 • Kinderopvang – Onderdeel Gastouderbureaus, (HKZ133)
 • Kinderopvang – Onderdeel Peuterspeelzalen, (HKZ134)
 • Kleine organisaties, (HKZ143)
 • Kraamzorg, (HKZ155)
 • Medisch specialistische revalidatiezorg, (HKZ135)
 • Mondzorg, (HKZ170)
 • Openbare apotheken, (HKZ136)
 • Patiëntveiligheid voor endoscopieafdelingen, (HKZ147)
 • Publieke gezondheidszorg, (HKZ150)
 • Reclassering, (HKZ159)
 • Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuisorganisaties, (HKZ144)
 • Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening – Onderdeel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening, (HKZ138)
 • Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening – Onderdeel Maatschappelijke Opvang & Vrouwenopvang, (HKZ139)
 • Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening – Onderdeel Sociaal Cultureel Werk/Welzijn ouderen, (HKZ140)
 • Zorg & Welzijn, (HKZ165)
 • Zorgboerderijen, (HKZ122)
 • Zzp’ers in zorg en welzijn, (HKZ166)
Deze organisaties hebben gekozen voor QVOX