HKZ certificering

HKZ certificering 

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is een keurmerk voor zorgorganisaties en zorgpraktijken om aan te tonen dat zij kwalitatief goede zorg leveren. Het HKZ certificaat behaalt een organisatie door het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem die voldoet aan de HKZ-normen. Deze normen zijn in de basis gelijk aan de internationaal erkende ISO 9001-normen, maar hebben ook aanvullende branche specifieke eisen. 

Zowel gemeenten, zorgverzekeraars én IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) eisen dat zorginstellingen over een kwaliteitsmanagementsysteem beschikken. Dit kan je aantonen met een HKZ certificaat. 

Obstakels bij een HKZ certificering 

Wil je graag het HKZ certificaat behalen maar ben je bang dat dit traject een belasting wordt voor jouw huidige processen? Onze integrale methode helpt jouw organisatie op een efficiënte manier zonder een beperking van je corebusiness. Wij weten precies welke obstakels organisaties ondervinden:  

 • Commitment en betrokkenheid vanuit alle leden van de directie, vooral indien certificering een opgelegde eis is 
 • De eisen voor het opstellen van kwaliteitsdocumenten zijn onduidelijk  
 • Niet concreet worden en blijven hangen in algemeenheden 
 • Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt niet gezien als een raamwerk voor de organisatie, maar als een apart systeem wat er naast staat 
 • De audit is een “moetje” voor het behalen van het certificaat terwijl dit een onderdeel is van het eigen verbeterproces 
 • Het meetbaar en aantoonbaar maken van kwaliteit 
 • Bewustzijn bij medewerkers van eigen handelen op de kwaliteit van het werk 

HKZ certificaat behalen 

Onze dienstverlening is gericht op het efficiënt behalen van het benodigde HKZ certificaat. Door jarenlange begeleiding van zorginstellingen hebben wij met onze integrale aanpak een duidelijk certificeringsproces ontwikkeld. Dit proces bestaat uit:   

 1. Een kick-off met alle betrokkenen om enthousiasme te creëren. 
 2. Extra tijd in de beginfase voor de opstart en de vragen die hieruit voortkomen 
 3. Het inrichten van het kwaliteitsmanagementsysteem  
  • Het bepalen van de context. Hierin worden de unieke eigenschappen van de organisatie en haar producten/diensten vastgesteld.   
  • Het in kaart brengen van de relevante wet- en regelgeving én de verwachtingen van belanghebbenden (in- en externe stakeholders) 
  • Bepalen van het kwaliteitsbeleid, de organisatie van het kwaliteitsmanagementsysteem en de kwaliteitsdoelstellingen; alles in lijn met de organisatie zodat het een geïntegreerd geheel is. Eventueel wordt dit samengevoegd in een bestaand beleids- of ondernemingsplan. 
  • Vaststellen van risico’s die betrekking hebben op de kwaliteit van de producten en diensten en het vaststellen van een risicobehandelplan. 
  • Met ISO 9001 in lijn brengen van de ondersteunende processen, zoals HR, communicatie, beheer van documentatie, en de primaire processen. 
  • Inregelen van het meten van de kwaliteitsindicatoren, interne audits en directiebeoordelingen via een meerjarenplanning. 
 4. Ondersteuning bij de borging van het KMS: 
  • Procesbegeleiding van het kwaliteitsoverleg en coaching van kwaliteitscoördinator 
  • Te nemen acties bewaken en coördineren 
  • Interne audits plannen, uitvoeren en opvolgen 
  • Directiebeoordeling organiseren en begeleiden 
  • Externe audit organiseren, begeleiden en opvolgen 

Naast onze uitgebreide dienstverlening hebben wij ook veel informatie en tools verzameld die wij ook beschikbaar zullen stellen. Zo is het onnodig om het wiel opnieuw uit te vinden. Daarom ontvangen jullie naast de bovenstaande dienstverlening ook nog eens de volgende onderdelen voor een soepel certificeringsproces: 

 1. Een online werkomgeving in Microsoft Teams 
 2. Alle benodigde documenten en sjablonen op maat uitgewerkt 
 3. Een duidelijke aansluitingstabel tussen de normeisen en documenten/sjablonen, zodat je goed voorbereid bent op auditvragen 
 4. Een actieplan voor de certificering en een meerjarenplan voor het onderhoud na de certificering 
 5. Intern auditverslag met aandachtspunten voor de certificeringsaudit 
 6. Verslag directiebeoordeling conform de eisen van de HKZ 
 7. Informatie van de certificerende instantie voor de certificering 
De combinatie van onze integrale aanpak en uitgebreide dienstverlening helpen organisaties verder om gestructureerd en gemakkelijk een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten. QVOX garandeert dan ook een succesvolle HKZ certificering. Je kunt daarbij rekenen op een duidelijke aanpak die bij jouw organisatie past. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. 

 

HKZ certificering

HKZ certificering
Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Bel of app ons