HKZ-certificering

HKZ-norm voor zorgorganisaties

Kwaliteitsmanagement voor de zorg 

De Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) is een norm die je helpt bij het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem en is specifiek geschreven voor en toegespitst op zorgorganisaties. Binnen de HKZ vallen verschillende HKZ-normen, gespecificeerd op het type zorg dat een organisatie verleent. Zo kennen we de HKZ-KO voor kleine organisaties tot tien medewerkers en één locatie. Maar bijvoorbeeld ook de HKZ-GGZ, HKZ-VVT, HKZ-zorg en welzijn en HKZ-gehandicaptenzorg. In sommige gevallen adviseren we organisaties om te kiezen voor de HKZ-KO-norm, omdat deze eenvoudiger en minder uitgebreid is. Maar word je groter? Of heb je grootse ambities? Dan raden we je aan om direct voor de juiste HKZ-norm (bijvoorbeeld de GGZ, VVT, gehandicaptenzorg, kraamhulp of zorg en welzijn) te kiezen omdat je vanuit stakeholders of de wet aan meer eisen dient te voldoen. 

Even terug, wat is een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem? 

Hebben we het over een kwaliteitsmanagementsysteem, dan komen we al gauw uit bij de ISO 9001. De standaard norm voor kwaliteit. Maar tussen de ISO en de HKZ zit een vrij groot essentieverschil in de opbouw en in het toepassingsgebied van de norm. De HKZ is namelijk een echte zorgnorm. De taal van de norm sluit dan dus ook precies aan op zorgorganisaties. Beide normen gebruiken echter wel dezelfde opbouw. De HKZ maakt daarentegen gebruik van eigen zorg gerelateerde terminologie en is gedetailleerder van aard. 

Voorbeeld: de HKZ vraagt om een procesomschrijving van je primaire proces. Deze beschrijving dient aan een aantal eisen en randvoorwaarden te voldoen. De ISO zegt daarentegen alleen maar dat je een primair proces moet hebben vastgesteld, zonder richting op welke manier je die procesbeschrijving opstelt. Daarbij vraagt de HKZ om KPI’s (Prestatie Indicatoren) waar bijvoorbeeld ten minste patiëntveiligheid als onderwerp in terugkomt. De ISO zegt alleen dat je je processen moet beheersen, moet meten en monitoren dat je deze processen beheerst. De ISO geeft dus geen verplichte Prestatie Indicatoren weer.  

Conclusie: de terminologie in de HKZ is zorgeigen. Waar minder ruimte is voor eigen invulling en interpretatie. En is daarmee een beter leidraad voor zorgorganisaties. Klein en groot. 

Een van de laatste – grote verschillen – tussen de ISO 9001 en de HKZ is dat de HKZ een beschermde norm is. De norm mag dus alleen getoetst worden door certificerende instellingen die onder een Raad van Accreditatie vallen en daarmee dus ook zelf gecertificeerd is. Wat ook iets zegt over de waarde van het certificaat. 

Welk advies past bij jouw organisatie? 

De meeste zorgorganisaties hebben voor de financiering van hun dienstverlening een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem nodig. De aanbesteding vraagt om een systeem dat gelijk is aan de ISO 9001 of de HKZ. Vaak krijgen wij bij het eerste contact met een organisatie de vraag: voor welke norm moeten wij kiezen? Dat is het eerste moment dat we dieper in jouw organisatie duiken. Want de uiteindelijke keuze is onder andere afhankelijk van de ambities die je hebt, wat voor soort organisatie je bent, wat de reden is voor een kwaliteitsmanagementsysteem, welke missie, visie en kernwaarden je hebt en hoe veel eigenheid de organisatie heeft. 

We gaan naast je staan en duiken dieper in jouw situatie. In jouw spoor naar een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem nemen we je aan de hand mee door het bos van normen en certificeringen. Maar laten we eerst samen kijken of we links naar de ISO of rechts naar de HKZ gaan. 

Wat levert de HKZ-norm op? 

Met de HKZ-norm krijg je grip op processen waardoor de kwaliteit van je dienstverlening groeit. Je wordt gedwongen om bezig te zijn met beter worden. Met groeien. Je toetst momenten en de audits zijn de perfecte gelegenheid om die frisse blik en spiegel van buiten te krijgen. Je bent bezig met de lange termijn: hier sta je nu en daar gaan we naartoe. De HKZ geeft je de handvatten om met meer focus doelgericht bezig te zijn en continu te verbeteren. Maar vooral om te kunnen blijven ondernemen en te doen wat je het liefste doet: zorg verlenen. Met de HKZ kom je niet voor onverwachte dingen te staan. Die risico’s en daaraan gekoppelde maateregelen heb je simpelweg opgenomen in je kwaliteitsmanagementsysteem. Dat biedt rust. 

Aan de slag met de HKZ-norm  

QVOX legt het spoor uit naar een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens de eisen van de HKZ-norm. Met een traject op maat. Wij kiezen nooit voor een trucje, maar helpen organisaties met het ‘eigen maken’ van de normeisen en het systeem. We maken een norm levend en verankeren de eisen in jouw organisatie. Daarmee laten we het systeem aansluiten op de ambities van de organisatie. 

Het is ons doel om de administratiedruk op de werkvloer laag te houden. En daar is meer voor nodig dan alleen een betrokken directie. Want hoe nodig leiderschap en betrokkenheid ook zijn, de norm en haar eisen moeten wel de organisatie in. 

QVOX heeft de kennis en expertise in huis om van iets wat soms zo veel en overweldigend kan lijken, te vereenvoudigen. Wij zoeken graag naar wat je nu al hebt en wat je nu al doet. Want onbewust leg je vaak al heel veel vast waardoor je sneller dan je denkt voldoet aan de eisen vanuit de norm. Zullen we eens kijken waar je staat? 

HKZ-certificering

HKZ-certificering
Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen