ISO 9001 certificering

Internationale norm voor een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem

ISO 9001:2015 is een internationale norm voor een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Een ISO 9001 certificaat is een van de meest gestelde kwaliteitseisen bij aanbestedingen. Of het nu gaat om zorgverzekeraars, Rijkswaterstaat, gemeenten, bouwbedrijven of productiebedrijven, ISO 9001 is dé standaard voor kwaliteitsmanagement. Een ISO-certificaat biedt een fundament voor een sterke bedrijfsvoering.

Zo gaan we te werk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Podcast 123

Lorem ipsum dolor sit amet

Waroom ISO 9001 certificaat?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

Sturen op kwaliteit met de ISO 9001

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Qvox biedt ondersteuning in met meerzetten van een kwaliteit management system

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Samen trekken wij het juiste spoor

Bij QVOX begrijpen we dat certificering vaak als verplichting begint, maar sinds 1996 zien we dat gecertificeerde bedrijven beter voorbereid zijn op de toekomst.

QVOX is jouw gids voor informatiebeveiliging, veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit. Onze experts bieden helderheid, zodat je de juiste aanpak zonder verrassingen hebt.

Onze adviseurs zijn proactief en nemen verantwoordelijkheid om samen met jou aan succes te bouwen.

Hoe wij werken

Wil je persoonlijk kennismaken met een van onze adviseurs? Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan en we helpen je graag op weg!

FAQ
FAQ

ISO 9001

Wat houdt ISO 9001 in?

ISO 9001(officieel NEN-EN-ISO 9001:2015 NL) is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Een ISO 9001 certificaat toont aan dat een organisatie aan de eisen en wensen van klanten en stakeholders voldoet, de geldende wet- en regelgeving toepast, dat het rekening houdt met kansen en risico’s én dat continu verbeteren geborgd is in de organisatie. 

De ISO 9001 norm is opgebouwd volgens de zogenoemde High Level Structure (HLS). HLS is een zogenaamd plug-in-model voor ISO-managementsysteemnormen, waar behalve de ISO 9001 ook andere ISO-normen gebruik van maken, zoals de zoals ISO 27001, ISO 14001 en ISO 45001. Door de uniforme hoofdstructuur die is opgebouwd uit 10 hoofdstukken is het relatief eenvoudig om de verschillende ISO-normen in de bedrijfsvoering te integreren. 

Om het certificaat te behalen moet de ISO 9001 norm met de lijst van eisen worden aangeschaft en een stappenplan worden gevolgd om de norm te implementeren. Na goedkeuring is het certificaat 3 jaar geldig en vinden er tussentijds jaarlijks herbeoordelingen plaats. 

Wat zijn de kosten voor een ISO 9001 certificaat?

De kosten van een ISO 9001 certificering, een veelgestelde vraag. In onze podcast geven we in het kort uitleg over de voordelen van een ISO 9001 certificering én met welke kosten je ongeveer rekening moet houden. Kosten kunnen namelijk variëren. Een tipje van de sluier: een goed adviesbureau zorgt ervoor dat certificeren geld oplevert, in plaats van dat het alleen maar geld kost, en dat certificeren meerwaarde biedt en de organisatie op voorsprong zet. 

Wat zijn de voordelen van ISO 9001 voor een bedrijf?

Voordelen van ISO 9001 zitten voornamelijk in de kwaliteit van de bedrijfsvoering en verantwoording van keuzes. Goede en constante kwaliteit leveren in product of dienst is daarin erg belangrijk. Klanten worden niet graag verrast door fouten en defecte producten. ISO 9001 helpt om de kwaliteit te verhogen en is hét hulpmiddel om kwaliteit systematisch te verbeteren. Bovendien wordt een kwaliteitscertificaat steeds vaker gevraagd door opdrachtgevers. Met een ISO 9001 certificaat toon je aan dat jouw bedrijf kwaliteitsmanagement goed op orde heeft. 

Moet ik een ISO 9001 certificaat verplicht halen?

Een ISO 9001 certificaat is bedoeld voor organisaties die hun kwaliteit willen verbeteren of willen aantonen dat zij producten of diensten leveren die voldoen aan de eisen van klanten, stakeholders en wetgeving. ISO 9001 kan toegepast worden op iedere organisatie en in iedere branche. Een certificaat behalen is niet verplicht voor de meeste organisaties maar vaak kan dit wel vereist worden vanuit de branche of andere belangrijke stakeholders en wet- en regelgeving. 

Aan welke ISO 9001 eisen moet ik voldoen?

De ISO 9001 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem. Bedrijven moeten namelijk: 

  • De context van de organisatie bepalen. Denk aan de eisen en verwachtingen van in- en externe belanghebbenden (stakeholders), wetgeving, externe ontwikkelen en specifieke interne issues die in de organisatie spelen. 
  • De scope van het kwaliteitsmanagementsysteem duidelijk vaststellen. 
  • De directie moet leiderschap tonen door het kwaliteitsbeleid vast te stellen, rollen en verantwoordelijkheden te verdelen, middelen ter beschikking te stellen en betrokkenheid te tonen.
  • Risico’s en kansen vaststellen. Ook moeten de noodzakelijke maatregelen worden bepaald, gepland en geïmplementeerd. 
  • Ondersteunende processen met betrekking tot o.a. bewustzijn en competenties van personeel, inzet van middelen, infrastructuur, meetmiddelen, communicatie en documentatie bepalen en invoeren. 
  • Het primaire proces onder de loep nemen en eventueel herstructureren. Een primair proces moet voorzien in producten en diensten rekening houdend met de voorgaande onderwerpen. 
  • Meting en monitoring, bijvoorbeeld het meten van klanttevredenheid, meten van producten en processen, uitvoeren van interne audits.
  • Evaluaties, zoals de directiebeoordeling. 
  • Leren van fouten, klachten, afwijkingen en treffen van corrigerende maatregelen. 
  • Realiseren van verbeteringen. 
Hoe werkt de certificering van ISO 9001?

Bij QVOX zijn we gespecialiseerd in certificering, bijvoorbeeld van de ISO 9001. Hiervoor hebben we een zorgvuldig een proces samengesteld die we met je doorlopen. Allereerst selecteer je samen met je QVOX-adviseur een certificerende instelling. Dit is een externe partij die de externe audit doet waardoor je op een onafhankelijke manier een certificering doet. Je sluit deze overeenkomst voor drie jaar. Daarna begeleidt de adviseur je bij het inplannen van de eerste audits. 

Dan start fase 1. In deze fase wordt een documentaudit uitgevoerd, geheel onder begeleiding van je adviseur. In de tweede fase worden interviews met medewerkers gedaan. Doorloop je deze twee fases goed door de auditor? Dan heb je het certificaat al binnen enkele weken in huis. 

In de volgende drie jaar worden opnieuw audits ingepland en uitgevoerd zodat je in het derde jaar kunt rekenen op een hercertificering. 

Download ook onze whitepaper over het certificeringstraject. Hier vind je alle informatie die je nodig hebt voordat je van start gaat met een certificering. 

ISO 9001 versus PDCA-cyclus: wat houdt het in?

Bij QVOX geloven we in een systematische aanpak. Maar dan wel op een creatieve en innovatieve manier. Zo werken we in kwaliteitmanagement altijd met de misschien voor jou ook wel bekende Plan, Do, Check, Act Cyclus (PDCA-cyclus). Een cyclus naar succes waarmee we toewerken naar een goede borging van het managementsysteem, in dit geval conform de eisen vanuit de ISO 9001. Door je beleid op te stellen aan de hand van de PDCA-cyclus wordt de organisatie gedwongen op specifieke momenten te evalueren en ook bij te sturen, zonder te blijven hangen in het maken van plannen of het continu veranderen van de koers. Wij brengen je verder, met hulp van een systeem dat werkt. 

 

Wat houdt ISO 9001 in?

ISO 9001(officieel NEN-EN-ISO 9001:2015 NL) is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Een ISO 9001 certificaat toont aan dat een organisatie aan de eisen en wensen van klanten en stakeholders voldoet, de geldende wet- en regelgeving toepast, dat het rekening houdt met kansen en risico’s én dat continu verbeteren geborgd is in de organisatie. 

De ISO 9001 norm is opgebouwd volgens de zogenoemde High Level Structure (HLS). HLS is een zogenaamd plug-in-model voor ISO-managementsysteemnormen, waar behalve de ISO 9001 ook andere ISO-normen gebruik van maken, zoals de zoals ISO 27001, ISO 14001 en ISO 45001. Door de uniforme hoofdstructuur die is opgebouwd uit 10 hoofdstukken is het relatief eenvoudig om de verschillende ISO-normen in de bedrijfsvoering te integreren. 

Om het certificaat te behalen moet de ISO 9001 norm met de lijst van eisen worden aangeschaft en een stappenplan worden gevolgd om de norm te implementeren. Na goedkeuring is het certificaat 3 jaar geldig en vinden er tussentijds jaarlijks herbeoordelingen plaats. 

Deze organisaties hebben gekozen voor kwaliteit