Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)

Voorkom ongevallen op de werkvloer met de Safety Culture Ladder

Helaas horen we nog vaak berichten van ongevallen op de werkvloer. Om te voorkomen dat incidenten plaatsvinden en werknemers gewond raken, is de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) ontwikkeld. De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in organisaties te meten en continu te verbeteren.

Hoe werkt de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)? 

De ladder geeft inzicht in de mate van bewust en veilig werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de score op de veiligheidsladder. De veiligheidsladder heeft vijf treden. Elke trede geeft een ontwikkelingsfase aan waarin het desbetreffende bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt.

Voor wie is de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) bedoeld? 

De Veiligheidsladder is ontwikkeld door ProRail en was oorspronkelijk bedoeld voor de railbranche. De methode heeft in deze sector zo goed gewerkt, dat NEN is gevraagd om de Veiligheidsladder ook beschikbaar te stellen voor andere sectoren. Doordat het kernconcept generiek toepasbaar is, biedt de methode aanknopingspunten voor bedrijven in alle branches. Daarnaast biedt het systeem voldoende ruimte om de criteria te interpreteren vanuit het eigen bedrijf. De norm voegt zich daarom ook bij andere Arbo certificeringen, zoals VCA en ISO 45001.

De Safety Culture Ladder creëert bewust zijn en handelen

De Safety Culture Ladder creëert bewustzijn op het gebied van veiligheid. De Safety Culture Ladder biedt handvatten voor organisaties om technische en organisatorische maatregelen nemen, op het gebied van veiligheid. Het doel is zo veilig en gezond mogelijk te kunnen werken binnen de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld het voorkomen van bedrijfsongevallen zijn of het aanpakken van onveilig gedrag van een collega. 

Bij sommige opdrachtgevers geeft het gebruik van de Veiligheidsladder zelfs een voordeel voor opdrachten. Door aan te kunnen tonen dat je als organisatie geeft om veiligheid, is er meer onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrenten. Organisaties ontkomen er bijna niet meer aan om iets met de Veiligheidsladder te doen. Veel opdrachtgevers geven de ladder op als vereiste. Vanaf 2022 geldt het voldoen aan de Veiligheidsladder als eis voor organisaties die in de bouwsector werkzaam zijn.

De treden van de Safety Culture Ladder 

De veiligheidsladder heeft vijf treden. Elke trede geeft een ontwikkelingsfase aan waarin het desbetreffende bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt.

Trede 1: Pathologisch

Het interne bewustzijnsniveau is laag. Investeringen in veiligheid en veiligheidsgedrag zijn niet of nauwelijks aanwezig.

Trede 2: Reactief

Er vindt een kleine shift plaats nadat een probleem of incident heeft plaatsgevonden. De reactie is voornamelijk gebaseerd op patronen en niet op basis van beleid.

Trede 3: Berekenend

Je hebt als organisatie veiligheidsregels bepaald die je belangrijk vindt. De mate van betrokkenheid ligt voornamelijk bij het hogere management.

Trede 4: Proactief

Veiligheid heeft een hoge prioriteit. Investeringen vinden op reguliere basis plaats en medewerkers worden gestimuleerd elkaar aan te spreken op gedrag.

Trede 5: Vooruitstrevend

Veiligheid en gezondheid op de werkvloer zijn volledig geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen en in het organisatiebeleid en zijn een vast onderdeel van reflectie en verbeteringen.

Samen met QVOX streven naar een veilige werkomgeving 

Wordt het tijd dat jij één of meerdere treden hoger komt op de Veiligheidsladder? Onze veiligheidsdeskundigen begeleiden jouw organisatie bij het certificeringsproces van de ladder. Het proces ziet er als volgt uit:

Fase 1: We starten met een nulmeting om te bepalen hoe de veiligheidscultuur binnen de organisatie is ingericht en op welke trede van de Safety Culture Ladder de organisatie zich bevindt.

Fase 2: Vervolgens stellen we een plan van aanpak op. Daarna gaan we met de organisatie aan de slag om het gewenste niveau op de Safety Culture Ladder te bereiken en zo het veiligheids(bewustzijn) te vergroten.

Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)

CO2 Prestatieladder Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) MVO-Prestatieladder
Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen