Veiligheidsladder

De veiligheidsladder 

Helaas horen we nog vaak berichten van ongevallen op de werkvloer. Om te voorkomen dat incidenten gebeuren en werknemers gewond raken, is de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) in het leven geroepen. De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten en continu te verbeteren. Hiermee geeft het inzicht in de mate van bewust veilig werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de score op de veiligheidsladder. Zo maakt deze methode veilig werken inzichtelijk. De veiligheidsladder heeft vijf treden. Elke trede geeft een ontwikkelingsfase aan waarin het desbetreffende bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt.

Trede 1: Pathologisch 

Het bewustzijn binnen het bedrijf is laag. Investeringen in veiligheid en veiligheidsgedrag zijn bijna niet aanwezig.  

Trede 2: Reactief 

Verandering vindt plaats, nadat zich een probleem of fout heeft voorgedaan. De reactie is gebaseerd op patronen, bijvoorbeeld een slachtofferrol.  

Trede 3: Calculatief 

Het bedrijf heeft de veiligheidsregels bepaald die zij belangrijk vindt. Handelingen worden gedaan uit eigen belang en de betrokkenheid bij veiligheid ligt voornamelijk bij het hogere management.  

Trede 4: Proactief 

Veiligheid heeft een hoge prioriteit. Investeringen vinden continu plaats en de medewerkers worden gestimuleerd elkaar aan te spreken op hun gedrag.  

Trede 5: Vooruitstrevend 

Veiligheid is volledig geïntegreerd in de bedrijfsprocessen en een vast onderdeel van reflectie en evaluatie. 

Voor wie is de Veiligheidsladder bedoeld? 

De Veiligheidsladder is ontwikkeld door ProRail en was oorspronkelijk bedoeld voor de railbranche. De methode heeft in deze sector zo goed gewerkt, dat NEN is gevraagd om de Veiligheidsladder ook beschikbaar te maken voor andere sectoren. Doordat het kernconcept generiek toepasbaar is, biedt de methode aanknopingspunten voor bedrijven in alle branches. Daarnaast biedt het systeem voldoende ruimte om de criteria te interpreteren vanuit het eigen bedrijf. De norm voegt zich daarom ook bij andere Arbo keurmerken, zoals VCA en ISO45001. 

Waarom de veiligheidsladder? 

De veiligheidsladder creëert bewustzijn op het gebied van veiligheid. Organisaties die baadt hebben bij zo’n methode zijn vaak bezig met risicovolle handelingen. Echter, de ladder laat ieder bedrijf zich bewuster worden van het belang van veilig werken. Het helpt technische- en organisatorische maatregelen nemen. Het doel is zo veilig en gezond mogelijk te kunnen werken binnen de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld het voorkomen van bedrijfsongevallen zijn of het aanpakken van onveilig gedrag van een collega.  

Bij sommige opdrachtgevers geeft het gebruik van de veiligheidsladder zelfs een voordeel. Door aan te kunnen tonen dat u als bedrijf geeft om veiligheid, is er meer onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrenten. Echter, tegenwoordig ontkomt een bedrijf er bijna niet meer aan. Veel opdrachtgevers geven als vereiste het gebruik van de veiligheidsladder. Vanaf 2022 geldt dit voor alle organisaties die in de bouwsector werkzaam zijn.

Begeleiding bij het behalen van de veiligheidsladder 

Veiligheidsdeskundigen begeleiden jouw organisatie bij het certificeringsproces voor de veiligheidsladder. Het proces ziet er als volgt uit: 

  • Opstellen van een planning met acties, verantwoordelijken en benodigde middelen om de Veiligheidsladder te implementeren 
  • Samenstellen van een risicoanalyse op gedrag 
  • Formuleren van de juiste gedragsregels 
  • Samenstellen van een sanctie- en beloningsbeleid 
  • Formuleren van competenties van personeel 
  • Het opleiden en trainen van directie, staffuncties, leidinggevenden en uitvoerende medewerkers 
  • Opstellen van gedragsdoelstellingen en een actieplan 
  • Verrichten van gedragsobservaties en gedragsaudits 
  • Opstellen van een inkoopbeleid 

Veiligheidsladder

CO2 Prestatieladder Veiligheidsladder
Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Bel of app ons