PSA: Psychosociaal Arbeidsbelasting Onderzoek

Psychosociaal Arbeidsbelasting Onderzoek (PSA)

Wat is een psychosociaal arbeidsbelasting onderzoek?  

Een Psychosociaal Arbeidsbelasting Onderzoek – ook wel PSA genoemd – is een onderzoek dat organisaties onder hun werknemers uit (laten) voeren. Het PSA-onderzoek betreft verschillende soorten onderwerpen zoals werkdruk, geweld, discriminatie, pesten en seksueel overschrijdend gedrag. Moeilijke onderwerpen die helaas voor sommige mensen alledaags zijn omdat ze hier iedere dag mee te maken krijgen. Toch weten niet alle directieleden of managers in organisaties of werknemers te maken hebben met dit soort situaties en daarom is het ongelofelijk belangrijk dat hier op beleidsniveau aandacht voor is. Een laagdrempelige tool hiervoor is het Psychosociale Arbeidsbelasting Onderzoek.  

Voor wie is een Psychosociaal Arbeidsbelasting Onderzoek?  

Psychosociale arbeidsbelasting is een verplicht onderdeel binnen de RI&E. De Arbo RI&E is weer verplicht voor iedere organisatie met werknemers en is onderdeel van de Arbowet. Het Psychosociale Arbeidsbelasting Onderzoek is een hulpmiddel om vorm te geven aan het deel psychosociale arbeidsbelasting in de RI&E.  

In de Arbo RI&E wordt van organisaties verwacht dat zij iets doen met het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting. De werkgever is namelijk volgens de Arbowet verplicht beleid te voeren dat gericht is op het voorkomen of beperken van psychosociale arbeidsbelasting en andere onveilige situaties door risico’s in kaart te brengen. Maar medewerkers zijn ook zelf medeverantwoordelijk voor het zorgdragen van de eigen veiligheid en gezondheid, en dat van anderen. Juist daarom is het PSA-onderzoek een handig en laagdrempelige manier van het in kaart brengen van de huidige situatie, zonder dat de informatie direct te herleiden is naar specifieke personen.  

Waarom is een Psychosociaal Arbeidsbelasting Onderzoek zo belangrijk?  

Dat organisaties op de werkvloer te maken kunnen krijgen met discriminatie, werkdruk, geweld of andere vormen van psychosociale arbeidsbelasting is niet nieuw. Toch denken veel organisaties dat het bij hen niet gebeurt omdat ze er geen zicht op hebben. Ze verwachten dat werknemers hun weg naar de juiste personen vinden. Maar gebeurtenissen en verhalen van andere organisaties doen ons anders inzien. Het kan zijn dat werknemers zich niet veilig (genoeg) voelen om het gesprek met hun leidinggevende en dat situaties daardoor niet aan het licht komen. Een objectieve en anonieme benadering van de psychosociale arbeidsbelasting kan dan een uitkomst zijn. Dat kan door middel van tools en gesprekken tijdens het functioneringsgesprek of met hulp van een vertrouwenspersoon. Wij werken vaak met een PSA-onderzoek. Een vragenlijst die in samengesteld met deskundigen om inzicht te krijgen in de interne organisatie, op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting en alle moeilijke en voor werknemers belangrijke onderwerpen die daarin aan bod komen.  

Als blijkt dat er bijvoorbeeld discriminatie plaatsvindt, mensen seksueel worden geïntimideerd of dat de werkdruk te hoog is, kan het zijn dat er een aanvullend onderzoek nodig is om te bepalen wat de aanleiding is en hoe vorm te geven aan een oplossing.  

De misverstanden over het Psychosociale Arbeidsbelasting Onderzoek  

Organisaties zijn gevoelig voor de maatschappelijke tendens. Wanneer veel nieuwe en schokkende verhalen naar buiten komen is dat voor veel directieleden aanleiding om precies met dat onderwerp iets te doen. Een goed teken! Want dat betekent dat organisaties in actie komen. Maar een PSA-onderzoek is zo veel meer. Het is namelijk nog veel mooier als organisaties alle onderwerpen durven te belichten en daardoor bespreekbaar te maken zodat er ook op andere onderwerpen gesprekken gevoerd kunnen worden en beleid kan worden gemaakt. Dat bewijst niet alleen dat je voldoet aan de eisen vanuit de Arbowet, maar juist dat je een goede werkgever bent en een goed leiderschap toont.  

Maar, het kan natuurlijk ook zo zijn dat onder medewerkers angst heerst om het gesprek te starten over situaties die zich intern voordoen. Zelfs een PSA-onderzoek kan dan intimiderend overkomen. Werknemers zijn bijvoorbeeld bang dat de uitkomsten van het onderzoek te herleiden zijn. Het PSA-onderzoek dat QVOX uitvoert is anoniem en de resultaten worden ook geheel anoniem verwerkt in een rapportage.  

Wat zegt de wet over het Psychosociale Arbeidsbelasting Onderzoek? 

De wet zegt: ‘indien werknemers worden blootgesteld aan psychosociale arbeidsbelasting worden in het kader van de RI&E risico’s beoordeeld en worden in het plan van aanpak maatregelen vastgesteld om belasting te voorkomen of, indien dat niet kan, te beperken. Het is vervolgens ook van belang dat er voorlichting wordt gegeven en gedragsregels worden afgesproken als onderdeel van het beleid’.’  

Een PSA-onderzoek is dus vaak onderdeel van de Arbo RI&E, maar kan ook losstaand worden uitgevoerd. Sommige organisaties kiezen ervoor om een PSA-onderzoek eens in de zoveel tijd uit te (laten) voeren, bijvoorbeeld bij een grote interne verandering die impact kan hebben op het welzijn van werknemers.  

Kun je een Psychosociaal Arbeidsbelasting Onderzoek zelf uitvoeren?  

Je kunt een Psychosociaal Arbeidsbelasting Onderzoek uit laten voeren door een onafhankelijke partij. Consultancybureau en expert op het gebied van Arbo en Veiligheid, QVOX, heeft een vragenlijst samengesteld. Deze is voor en in iedere organisatie inzetbaar. Als organisaties vervolgens op bepaalde thema’s extra hulp nodig hebben – omdat deze in bepaalde gevallen plaatsvinden – kun je altijd rekenen op hulp bij de implementatie van maatregelen. Het kan zijn dat we je hiervoor koppelen aan externe experts die bijvoorbeeld veel ervaring of kennis hebben op een specifiek punt, zoals discriminatie en inclusiviteit.   

Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Bel ons