Arbo en veiligheid

QVOX legt verbinding tussen de verschillende elementen en onderdelen van Arbo, veiligheid en gezondheid. Wij maken de oorzaken van knelpunten zichtbaar, adviseren over oplossingen, kansen en ontwikkelingen die voor jouw bedrijf van waarde zijn. Volg ons spoor naar een veilige en gezonde werkomgeving.

Een compleet aanbod voor ARBO, veiligheid en gezondheid

Zorg je goed voor je personeel, dan zorgen zij ook goed voor jou. Als mensen lekker in hun vel zitten, met plezier naar hun werk gaan en veilig kunnen werken, voeren ze hun werk ook beter uit. Medewerker tevreden. Klant tevreden. Jij tevreden. Reden genoeg dus om ervoor te zorgen dat je medewerkers zich veilig voelen in hun werk en met hun collega’s. 

Andere pluspunten van goed werkgeverschap: mensen blijven langer in dienst en externe belanghebbenden, zoals inspectie, zijn gerustgesteld. Allerlei argumenten om serieus werk te (blijven) maken van Arbo, veiligheid en gezondheid op de werkvloer of op locaties waar werk wordt verricht. 

Met een Arbo RI&E (verplicht voor elk bedrijf met medewerkers in dienst) stellen we snel de welzijns- en arbeidsrisico’s bij jou vast. We bieden een uitgebreid pakket dat is gericht op een systematische aanpak en vermindering van risico’s, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen en fysieke en/of psychische overbelasting.  

Maar we gaan ook nog een stapje verder. QVOX legt verbinding tussen de verschillende elementen en onderdelen van Arbo, veiligheid en gezondheid. Wij maken de oorzaken van knelpunten zichtbaar, adviseren over oplossingen, kansen en ontwikkelingen die voor jouw bedrijf van waarde zijn. Wij laten onze opdrachtgevers niet spoorzoeken, maar leiden hen trefzeker naar succes. Daarnaast ondersteunen wij bij de inzet van stuurinformatie via applicaties, dashboards en systemen die kwaliteit en management op elk niveau monitoren en aanscherpen. 

Het spoor naar een veilige en gezonde werkomgeving 

Stap 1: Voordat we van start gaan

Geen quick scans want we geloven niet in quick wins. QVOX werkt vanuit een integrale en systematische aanpak en dat begint altijd met het uitvoeren van een aantal metingen en inventarisaties. Denk bijvoorbeeld aan inventarisatie van wetgeving, contractuele eisen en verwachtingen van belanghebbenden. Maar ook aan Arbo-metingen zoals stofmeting, Diesel Motor Emissie meting en geluids-, tril- en lichtmetingen. 

Stap 2: Kansen pakken 

Je kunt risico’s als een zwakte zien óf als een kans. Wij kiezen voor het laatste. Samen toewerken naar een betere situatie. Die risico’s komen in de vorm van de Arbo RI&E (Arbo risico-inventarisatie- en analyse) en een eventuele verdiepende analyse, want wellicht werk je met een bijzondere doelgroep zoals ouderen of jongeren. Kies jij er ook voor om risico’s met beide handen aan te pakken? 

Stap 3: Met maatregelen wordt alles leuker 

Denk je bij maatregelen aan een hoop gedoe? Administratieve rompslomp? QVOX streeft ernaar met zo min mogelijk verspilling van tijd, geld en energie jouw doel te halen. Aan de hand van een aantal minimaal vereiste Arbo-maatregelen helpen we je toewerken naar een zorgeloos en veilige werkomgeving. Zo helpen we je met:  

  • Het aanstellen van een preventiemedewerker 
  • Het inrichten van gevaarlijke stoffen volgens de PGS 15 
  • Advies bij Arbo-aanpassingen 
  • Trainingen (VCA en opleiden preventiemedewerker) 
Stap 4: Where the QVOX-magic happens 

De eerste drie stappen zijn afgerond en je bent goed op weg naar een veilige en gezonde werkomgeving. Maar, hoe waarborg je kwaliteit? Continuïteit? Succes op de lange termijn? Door met QVOX de genomen maatregelen te borgen in een Arbomanagementsysteem volgens een (standaard) framework dat wij op maat kunnen vormgeven. Inclusief bijbehorende certificering(en). Dat is wat in onze genen zit. Dat is waarmee we samen het verschil gaan maken. 

Bijpassende normen: 

Stap 5: Onderhouden, optimaliseren en verankeren 

Het echte succes zit in verankering. Want veiligheid en gezondheid van je medewerkers is niet iets om luchtig over te doen. QVOX (waar)borgt de getroffen Arbomaatregelen en zorgt door middel van werkplekinspecties, risico (her)beoordelingen, trainingen, interne audits, directiebeoordelingen en ondersteuning bij incidenten dat jij op het juiste spoor blijft. 

Arbo en veiligheid

Ons aanbod in Arbo en veiligheid

Certificeringsadvies

Interne audits

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

PSA-onderzoek

Gevaarlijke stoffen en management

Servicecontract rondom certificering

Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.