Kwaliteit

QVOX daagt iedere organisatie uit om de kwaliteitstandaard blijvend te verbeteren. Altijd voor beter te gaan, met oog op organisatie en omgeving. Samen bewegen naar het hoogst haalbare. Of het nou gaat om producten, processen of performance. Met extra aandacht voor mens, organisatie en cultuur.

Kwaliteitsmanagement en bijbehorende certificering 

Vanuit een integrale visie kunnen we compliance en certificering inzetten om organisaties verder te helpen. Samen bewegen naar de hoogst haalbare kwaliteitstandaard. Op product- en procesniveau, met extra aandacht voor mens, organisatie en cultuur. 

Vrijwel iedere organisatie past in meer of mindere mate kwaliteitsmanagement toe. Gecertificeerd kwaliteitsmanagement vergt echter meer. Namelijk dat er systematisch aan kwaliteit wordt gewerkt en dat kwaliteitsbeleid en -doelstellingen zijn afgestemd op de wensen en behoeften van klanten, stakeholders en eisen vanuit de wet. Door het kwaliteitsmanagementsysteem te laten certificeren toon je de mate van kwaliteit aan.  

Certificering op basis van kwaliteit is niet voorbehouden aan grote organisaties. Ook kleine organisaties kunnen een kwaliteitscertificaat verwerven. QVOX daagt iedere organisatie uit om de kwaliteitstandaard blijvend te verbeteren. Altijd voor beter te gaan, met oog op organisatie en omgeving. 

Een kwaliteitscertificaat is in veel gevallen een vereiste om deel te mogen nemen aan (Europese) aanbestedingen en om producten en diensten te mogen leveren aan opdrachtgevers in bouw, industrie en installatietechniek. Maar ook zorgaanbieders krijgen vrijwel altijd te maken met kwaliteitscertificering. Tegenwoordig is ook informatiebeveiliging een onmisbaar onderdeel geworden van kwaliteit en management. Vooral in de IT. 

Kwaliteit wordt in de zorgsector gemeten door de IGJ en in de technische branche door de ITL voor leefomgeving en logistiek. 

Volg het spoor van QVOX naar kwaliteit

Stap 1 
Wat wordt er van je verwacht? 

Belanghebbenden zoals klanten, gebruikers, leveranciers, partners, toezichthouders en wetgeving verwachten een kwalitatief goed product of dienst. Conform de wettelijke eisen. Een contextanalyse houdt je scherp op die verwachtingen. Belangrijke onderdelen zijn dan de inventarisatie van wet- en regelgevingeen interne analyse en omgevingsanalyse. 

Stap 2 
Samen koersen 

Samen koersen. Vanuit visie, belangrijke waardes en principes uitstippelen waar je naartoe wilt en hoe je daar verwacht te komen. Altijd met in je achterhoofd het doel om (meer) kwaliteit toe te voegen aan je proces en product. 

Stap 3 
Tackel de uitdagingen 

Een risicoanalyse is een belangrijk onderdeel van de gekozen strategie. Wat kan jtegenwerken in het realiseren van je organisatiedoel(stellingen)Wat gaat je in de weg staan in de uitgestippelde koers? 

Stap 4 
De juiste mensen op de juiste plek 

Nu is het tijd voor actie. Welke mensen heb je nodig? En welke taken en talenten horen bij deze functies? Hoe zit het met het management? Welke afdelingen mogen niet ontbreken in de organisatie? En welke ondersteunende technische tools kun je inzetten? Alles rondom mens, organisatie en techniek komt aan bod bij de inrichting van een goedwerkend systeem.  

Daarnaast kijken we altijd naar een efficiëntieslag in je primaire processen: hoe verloopt de doorloop van orders? Hoe is je zorgpad ingericht? En wat kan er misgaan? Ook pakken we individuele processen en handelingen mee. Van het frezen tot het toedienen van medicatie en het verkeer regelen. 

Stap 5 
De bijbehorende maatregelen 

Maatregelen borgen we vervolgens in een standaard framework inclusief certificeringen. Dat is branche specifiek. Bekijk via onze branchepagina’s ZorgTechniek en IT en Dienstverlening welke normen en certificeringen voor jou van toepassing zijn voor het beheersen van de vooraf opgestelde kwaliteitseisen en de bijbehorende certificaten. Opgelegd vanuit de wet.  

Stap 6 
Onderhouden, optimaliseren en verankeren 

Succes valt of staat met de borging van je processen. Vooral rondom kwaliteit. Voor je het weet heb je te maken met een incident en kun je blijvende imagoschade oplopen. Kwaliteit zou áltijd leidend moeten zijn, in alles wat je doet. Daarom helpen we je graag bij het inrichten en opzetten van handige tools en terugkerende acties of hulpmiddelen die jou hierbij helpen. Denk aan: 

  • Een (online) kwaliteitsmanagementsysteem. 
  • Herbeoordelingen van risico’s op meerdere momenten per jaar. 
  • Trainingen voor medewerkers. 
  • Directiebeoordelingen. 

Kwaliteit

Ons aanbod in kwaliteit en management

Certificeringsadvies

Audits (intern en extern)

Online kwaliteitsmanagementsysteem

IFMS

Compliance

Procesverbetering

Servicecontract rondom certificering