ISO 50001 Certificering

ISO 50001: energiemanagement voor het terugdringen van energieverbruik 

ISO 50001 is de internationale norm voor certificering van energiemanagementsystemen. De norm richt zich op het terugdringen van energieverbruik door het verbruik voor de hele organisatie inzichtelijk te maken. Ten opzichte van ISO 14001 worden zwaardere eisen gesteld aan de diepgang van de monitoring van het energiegebruik, het vaststellen van mogelijke verbeteringen en doelstellingen om vermindering te realiseren. Een ander verschil is dat de ISO 50001 zich alleen richt op het eigen energieverbruik van de organisatie en niet op het verbruik van energie in de keten.

Voor bedrijven met een hoog energieverbruik 

ISO 50001 is met name geschikt voor organisaties met een hoog energieverbruik die op een systematische manier aandacht willen besteden aan het meten, monitoren en verminderen van hun energieverbruik. Voorbeelden hiervan zijn energie intensieve industrie zoals papierindustrie en textielreiniging of organisaties met een hoog te verwarmen of koelen vloeroppervlak zoals hogescholen en supermarkten.

Uitdagingen rondom een ISO 50001 certificering 

Voor organisaties kost een certificeringstraject van de ISO 50001 norm veel tijd. Door de complexiteit van de huidige informatiesystemen en de bedrijfsstructuur is het niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de te nemen verbeteracties. Hoofd- en bijzaken worden door elkaar gehaald wat zorgt voor veel discussie. Problemen worden groter gemaakt waardoor de medewerkers het overzicht verliezen. Dit resulteert in een onnodig, moeizaam en duur certificeringstraject. Obstakels waar organisaties vaak mee te maken krijgen zijn:

Mogelijk moeten organisaties investeren in milieubesparende maatregelen. Die investering kan een hoge of lage investering nodig hebben. Het wordt daarnaast nog vaak als onduidelijk ervaren wat precies omschreven moet worden in het energiemanagementsysteem. Elke ISO-norm vraagt om zowel een gestructureerde managementbenadering als een groot aantal praktische maatregelen. Zo ook de ISO 50001. Hoe kun je dat het best aanpakken? Daar helpt QVOX je graag bij. We maken gezamenlijk alle verbetercirkels rond. Dat betekent dat we niet alleen beschrijven maar ook doen, evalueren én verbeteren. Houd er vooral rekening mee dat het managementsysteem niet gezien moet worden als iets wat losstaat van de organisatie. Interne bewustzijn op managementniveau én onder medewerkers is bepalend in energiemanagement.

Een ISO 50001 certificering 

Met onze jarenlange ervaring in certificering en compliance zijn we experts als het gaat om een volledige ontzorging voor een ISO 50001 certificering. Hiervoor hebben wij een integrale methode ontwikkeld. Dit houdt in dat wij met eigen adviseurs en netwerkpartners iedere vraag kunnen beantwoorden.

Onze werkwijze 

Stap 1: We beginnen altijd met een contextanalyse. Hierin komen de unieke eigenschappen van de organisatie en haar informatieverwerking in terug.  Vervolgens brengen we relevante wet- en regelgeving en de verwachtingen van belanghebbenden in kaart.

Stap 2: De daaropvolgende stap is het bepalen van beleid voor energiemanagement en de bijbehorende kwaliteitsdoelstellingen zodat alles in lijn is en blijft met de organisatie.

Stap 3: We beschrijven het energiemanagementsysteem en brengen het in lijn zijn met de ondersteunende processen zoals HR, communicatie, beheer van documentatie en primaire processen. Met onze jarenlange ervaring weten we hoe we dit op een efficiënte manier kunnen realiseren.

Stap 4: Als laatste bouwen we energieindicatoren in, plannen we interne audits, bereiden we de organisatie voor op externe audits, geven we je handvatten voor de directiebeoordelingen. Dit doen we met een meerjarenplan en -planning.

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.