ISO 50001 Certificering

ISO 50001: energiemanagement voor het terugdringen van energieverbruik 

ISO 50001 is de internationale norm voor certificering van energiemanagementsystemen. De norm richt zich op het terugdringen van energieverbruik door het verbruik voor de hele organisatie inzichtelijk te maken, met als doel om het verbruik te verminderen. 

ISO 50001 energiemanagement

ISO 50001 is voor organisaties met een hoog energieverbruik die op een systematische manier aandacht willen besteden aan het meten, monitoren en verminderen van hun energieverbruik. 

ISO 50001 versus ISO 14001

Ten opzichte van ISO 14001 worden zwaardere eisen gesteld aan de diepgang van de monitoring van het energiegebruik, het vaststellen van mogelijke verbeteringen en doelstellingen om vermindering te realiseren. Een ander verschil is dat de ISO 50001 zich alleen richt op het eigen energieverbruik van de organisatie en niet op het verbruik van energie in de keten.

Hoog energieverbruik?

ISO 50001 is de internationale norm voor certificering van energiemanagementsystemen. De norm richt zich op het terugdringen van energieverbruik door het verbruik voor de hele organisatie inzichtelijk te maken. 

Alles wat je moet weten over certificering


We kennen inmiddels duizenden normen die je kunt laten certificeren. Normen voor producten, processen, organisaties en zelfs voor personen. Vaak heeft een certificering betrekking op een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld de manier waarop er met kwaliteit wordt omgegaan, maar ook voor thema's zoals milieu en duurzaamheid, informatiebeveiliging en veiligheid op de werkvloer bestaan normen en certificeringen. Wil je meer over het certificeringsproces leren? Download onze whitepaper. 

QVOX whitepaper "Certificering"
Hoe wil je aan de slag?
Opleidingen
Opleidingen:

In de QVOX Academy bieden we vakspecifieke opleidingen en trainingen aan om zo je kennis te vergroten en competenties te ontwikkelen. 

Projecten
Projecten:

In samenwerking met de specialisten van QVOX werk je projectmatig toe naar een certificering of realiseren we de gewenste verandering. 

Services
Services:

Hercertificering of onderhoud van het kwaliteitssysteem kun je aan ons uitbesteden. Met ons service contract houden we je scherp en brengen we in kaart waar kansen liggen. Zonder zorgen en met zekerheid van de kwaliteit zoals je die van ons bent gewend. 

Neem contact op met een van onze experts en volg ons spoor naar certificering en compliance. 

FAQ
FAQ

ISO 50001

Wat houdt ISO 50001 in?

NEN-EN-ISO 50001 is de internationale standaard voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een energiemanagementsysteem (EnMS). De norm helpt om energieprestaties inzichtelijk te maken en het energieverbruik te verminderen.

Waarom kies je als bedrijf voor ISO 50001?

Bedrijven kiezen voor ISO 50001 om op een gestructureerde manier om te gaan met energiemanagement. Bijvoorbeeld omdat zij via een systematische benadering de energieprestaties willen verbeteren. Daarbij gaat het erom dat de organisatie met behoud van kwaliteit en veiligheid de continuïteit op een steeds efficiëntere manier de energievoorziening kan waarborgen. Oftewel: op een doordachte manier ervoor zorgen dat het energieverbruik steeds lager wordt en de bedrijfsvoering tegelijkertijd niet in de problemen komt.

ISO 50001 zorgt er voor dat een bedrijf vrijgesteld wordt van energieaudits in het kader van de reductiedoelstellingen van de overheid door de nationale interpretatie van de EU Energie Efficiency Directive (EED). Ook dit is een reden voor bedrijven met een hoog energieverbruik om een ISO 50001 certificaat te behalen.

Is ISO 50001 verplicht?

In Nederland is ISO 50001 nog niet verplicht, maar de eisen rondom energiemanagement zullen de komende jaren steeds strenger worden. In andere landen worden bedrijven al wel verplicht om een ISO 50001 certificering te behalen.

Wat zijn de voordelen van ISO 50001?

Het belangrijkste voordeel is dat ISO 50001 helpt om op de meest doelmatige manier energiemanagement toe te passen, zodat het management de beste keuzes kan maken om energiebesparing te realiseren met behoud van bedrijfscontinuïteit.

Een voordeel voor grote organisaties met een hoog energieverbruik is dat er geen EED-audits hoeven plaats te vinden.

Tenslotte ondersteunt ISO 50001 ook een integrale aanpak van het duurzaamheidsbeleid. De norm is gebaseerd op dezelfde structuur als ISO 9001, ISO 14001 en ISO 27001 en kan dus goed geïntegreerd worden. Ook is ISO 50001 een goede aanvulling op de CO2-en MVO-Prestatieladder zodat er een integrale aanpak van duurzaamheid ontstaat.

Hoe ziet het traject naar een ISO 50001-certificaat eruit?

Het traject naar een ISO 50001-certificering is vergelijkbaar met andere ISO-certificeringstrajecten. Gemiddeld genomen duurt een implementatietraject 6-9 maanden, maar dit verschilt uiteraard per situatie. De certificering wordt altijd gedaan door een erkende certificerende instantie.

Als je de inhoud van de ISO 50001-norm volgt, doorloop je de volgende stappen

  1. Je begint met het in kaart brengen van issues, belangen en wetgeving en de rol die energiemanagement op heeft.
  2. Daarna bepaal je de uitgangspunten voor het energiemanagement, de energieprestatiedoelen die je de komende jaren nastreeft en de organisatie van het energiemanagement. Denk daarbij aan taken en rollen binnen de organisatie.
  3. Nu ga je concreet aan de slag met de planning van je energiemanagement: je beoordeelt de risico’s en kansen, stelt concrete doelstellingen en taken vast met bijbehorende acties, beoordeelt het huidige verbruik, bepaalt prestatie indicatoren en referenties én stelt vast hoe de juiste meetgegevens verzameld zullen worden.
  4. De volgende stap is om het energiemanagement toe te passen in de bedrijfsvoering en de verbeteracties uit te voeren.
  5. Tenslotte beoordeel je de werking van het EnMS via een beoordeling van de behaalde resultaten, interne energieaudits en een beoordeling van het EnMS.
  6. Zijn de resultaten uit de toetsing positief? Dan kan de certificerende instantie de certificeringsaudits gaan uitvoeren.
Heb je onze nieuwste podcast al geluisterd?


QVOX is de vooruitgeschoven post voor compliance en certificering. Met onze 25 jaar ervaring zijn we dé partner die bedrijven en ondernemers laat groeien naar nieuw leiderschap. In onze podcast #QTALK gaan we in gesprek met oprichter en directeur Marcel Vos over actuele thema's en de impact op jouw organisatie. Bijvoorbeeld over milieu en duurzaamheid, kwaliteit, informatiebeveiliging en veiligheid op de werkvloer

Luister naar QTALK!

Welk thema spreekt jou aan?