ISO 50001 Certificering

ISO 50001 is de internationale norm voor certificering van energiemanagementsystemen. De norm richt zich op het terugdringen van energieverbruik door dit voor de hele organisatie inzichtelijk te maken. Ten opzichte van ISO 14001 worden zwaardere eisen gesteld aan de diepgang van de monitoring van het energie gebruik, het vaststellen van mogelijke verbeteringen en doelstellingen om deze te realiseren. Een ander verschil is dat de ISO 50001 zich alleen richt op het eigen energieverbruik van de organisatie en niet op het verbruik van energie in de keten.

Voor wie is ISO 50001 bedoeld?

ISO 50001 is met name geschikt voor organisaties met een hoog energieverbruik die op een systematische manier aandacht willen geven aan het meten, monitoren en verminderen van dit verbruik. Voorbeelden hiervan zijn energie intensieve industrie zoals papierindustrie en textielreiniging of organisaties met een hoog te verwarmen of koelen vloeroppervlak zoals hogescholen en supermarkten.

Waar lopen de meeste bedrijven bij een ISO 50001 certificering tegenaan? 

Voor organisaties kost een certificeringstraject van één of meerdere normen veel tijd. Door de complexiteit van de huidige informatiesystemen en de bedrijfsstructuur is het niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de te nemen verbeteracties. Hoofd- en bijzaken worden door elkaar gehaald wat zorgt voor veel discussie. Problemen worden groter gemaakt waardoor de medewerkers het overzicht verliezen. Dit resulteert in een onnodig, moeizaam en duur certificeringstraject.

De meest voorkomende obstakels bij een ISO 50001 certificering zijn: 

 1. De ISO 50001 wordt ervaren als veel en ingewikkeld 
 2. Mogelijk moet een organisatie investeren in milieubesparende maatregelen 
 3. Het is onduidelijk wat precies beschreven moet worden in het energiemanagementsysteem  
 4. ISO 50001 vraagt zowel een gestructureerde managementbenadering als een groot aantal praktische maatregelen. Dit maakt het verwarrend 
 5. Alle verbetercirkels moeten rond gemaakt worden, dus niet alleen beschrijven, maar ook doen, evalueren en verbeteren  
 6. De invloed van mens en organisatie op energiemanagement 
 7. Het managementsysteem wordt niet gezien als een framewerk voor de organisatie, maar als iets wat er naast staat 
 8. Organisaties zien de audit als een doel en niet als een onderdeel van het eigen verbeterproces 
 9. Het correct inrichten van het meetsysteem blijkt in de praktijk lastig te zijn 
 10. Het omgaan met wijzigingen van de context 
 11. Bewustzijn bij management en medewerkers van eigen handelen op energiemanagement 

QVOX dienstverlening ISO 50001

Wij ontzorgen organisaties in dit certificeringstraject. Hiervoor hebben wij een integrale methode ontwikkeld. Dit houdt in dat wij met eigen adviseurs en netwerkpartners iedere vraag kunnen beantwoorden. Wat leveren wij concreet: 

 1. Een kick-off met alle betrokkenen om enthousiasme en draagvlak te creëren. Periodiek worden voortgangsgesprekken gehouden om de snelheid en de kwaliteit te waarborgen. Onze projectmanagers, adviseurs en interne auditors zijn vanaf de start betrokken.
 2. Het inrichten van het energiemanagementsysteem
  • De context wordt bepaald. Hierbij stellen wij vast wat de unieke eigenschappen van de organisatie zijn
  • Het in kaart brengen van de relevante wet- en regelgeving, de contractuele eisen én de verwachtingen van belanghebbenden (in- en externe stakeholders)
  • Bepalen van het beleid voor energiemanagement en de bijbehorende kwaliteitsdoelstellingen; alles in lijn met jullie organisatie zodat het een geïntegreerd geheel is.
  • Ondersteuning bij het beschrijven van het energiemanagementsysteem
  • In lijn brengen van de ondersteunende processen, zoals HR, communicatie, beheer van documentatie, en de primaire processen.
  • Inregelen van het meten van de kwaliteitsindicatoren, interne audits en directiebeoordelingen via een meerjarenplanning
 3. Ondersteuning bij de borging van het KMS:
  • Procesbegeleiding van het energiemanagement overleg en coaching van directie
  • Te nemen acties bewaken en coördineren
  • Interne audits plannen, uitvoeren en opvolgen
  • Directiebeoordeling organiseren en begeleiden
  • Externe audit organiseren, begeleiden en opvolgen
Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Bel of app ons
Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.