ISO 50001 Certificering

ISO 50001: energiemanagement voor het terugdringen van energieverbruik 

ISO 50001 is de internationale norm voor certificering van energiemanagementsystemen. De norm richt zich op het terugdringen van energieverbruik door het verbruik voor de hele organisatie inzichtelijk te maken, met als doel om het verbruik te verminderen. 

ISO 50001 energiemanagement

ISO 50001 is voor organisaties met een hoog energieverbruik die op een systematische manier aandacht willen besteden aan het meten, monitoren en verminderen van hun energieverbruik. 

ISO 50001 versus ISO 14001

Ten opzichte van ISO 14001 worden zwaardere eisen gesteld aan de diepgang van de monitoring van het energiegebruik, het vaststellen van mogelijke verbeteringen en doelstellingen om vermindering te realiseren. Een ander verschil is dat de ISO 50001 zich alleen richt op het eigen energieverbruik van de organisatie en niet op het verbruik van energie in de keten.

Hoog energieverbruik?

ISO 50001 is de internationale norm voor certificering van energiemanagementsystemen. De norm richt zich op het terugdringen van energieverbruik door het verbruik voor de hele organisatie inzichtelijk te maken. 

Projecten en service contracten

Voor het behalen van een ISO 50001 certificaat, kun je bij QVOX kiezen voor een projectmatige aanpak of een service contract. Een service contract is ideaal voor organisaties die een langdurige samenwerking aan willen gaan waarin ze continu ondersteunt worden in vraagstukken rondom thema's zoals kwaliteit, Arbo en gezondheid, milieu en informatiebeveiliging.

Onze dienstverlening

Heb je vragen? Neem contact met ons op

Deze organisaties hebben gekozen voor QVOX