BRL SIKB 2100

BRL SIKB 2100 voor bedrijven die mechanische boringen uitvoeren

Bodem+ is een onafhankelijke erkenning voor bodemintermediairs. Dat zijn bedrijven en overheidsinstellingen die werkzaamheden uitvoeren aan waterpompinstallaties. Alleen bedrijven met een BRL SIKB 2100 certificaat worden ingeschreven en aangesloten bij Bodem+. Een bedrijf dat SIKB 2100 gecertificeerd is, moet ook aan eisen uit de ISO 9001 en VCA voldoen.

Mechanisch boren met BRL SIKB 2100

BRL SIKB 2100 is bedoeld voor bedrijven die mechanische boringen uitvoeren ten behoeve van onder meer bodem gebonden energiecentrales (warmtepompen) en waterwinning. Het gaat om boringen zoals kernboring, counterflush, avegaar, pulsboring, zuigboring, roterend sonische boring, spoelboring en slagboring.

Welke organisaties voldoen aan BRL SIKB 2100?

Bedrijven met een BRL SIKB 2100 certificering zijn: gespecialiseerde boorbedrijven, bedrijven die zich richten op duurzame energie (in combinatie met de BRL SIKB 11000 en BRL 6000 deel 21) en bedrijven die zich op watermanagement richten.

Erkend certificaat voor Besluit bodemkwaliteit

De BRL SIKB 2100 is ter bescherming van de bodem en het grondwater. Daarom vraagt de overheid verantwoordelijkheid van de uitvoerder. De BRL SIKB 2100 stelt eisen aan de kwaliteit van het proces met als resultaat dat het milieu beschermd blijft. Het BRL SIKB 2100 certificaat is een erkend certificaat en daarmee een volledig bewijsmiddel voor het Besluit bodemkwaliteit. 

Alles wat je moet weten over certificering


We kennen inmiddels duizenden normen die je kunt laten certificeren. Normen voor producten, processen, organisaties en zelfs voor personen. Vaak heeft een certificering betrekking op een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld de manier waarop er met kwaliteit wordt omgegaan, maar ook voor thema's zoals milieu en duurzaamheid, informatiebeveiliging en veiligheid op de werkvloer bestaan normen en certificeringen. Wil je meer over het certificeringsproces leren? Download onze whitepaper. 

QVOX whitepaper "Certificering"
Hoe wil je aan de slag?
Opleidingen
Opleidingen:

In de QVOX Academy bieden we vakspecifieke opleidingen en trainingen aan om zo je kennis te vergroten en competenties te ontwikkelen. 

Projecten
Projecten:

In samenwerking met de specialisten van QVOX werk je projectmatig toe naar een certificering of realiseren we de gewenste verandering. 

Services
Services:

Hercertificering of onderhoud van het kwaliteitssysteem kun je aan ons uitbesteden. Met ons service contract houden we je scherp en brengen we in kaart waar kansen liggen. Zonder zorgen en met zekerheid van de kwaliteit zoals je die van ons bent gewend. 

Neem contact op met een van onze experts en volg ons spoor naar certificering en compliance. 

FAQ
FAQ

BRL SIKB 2100

Hoe verloopt de BRL SIKB 2100 certificering?

Het is belangrijk dat de normeisen worden vertaald naar een handboek met daarin procedures, instructies en documenten. Vervolgens zorgt de organisatie ervoor dat het voldoet aan de verschillende eisen uit de norm. Daarna kun je een certificerende instantie een audit af laten nemen. Is het resultaat positief? Dan ontvang je een certificaat. Met dit certificaat kun je een erkenning aanvragen bij Bodem+. Pas na deze erkenning mag je als organisatie mechanische boorwerkzaamheden uitvoeren. Het is daarnaast belangrijk dat je goed kijkt of de werkzaamheden onder de erkenningsregeling vallen. Vragen hierover beantwoorden we graag. 

Wat zijn de normeisen van de BRL SIKB 2100 certificering?

In BRL SIKB 2100 en het protocol 2101 worden eisen gesteld aan het uitvoeren mechanische boringen. De BRL beschrijft aan welke organisatorische eisen een bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor een certificaat. De technische eisen aan de uitvoering van de mechanische boringen zijn uitgewerkt in het protocol. Naast eisen aan de boorwerkzaamheden worden er ook eisen gesteld aan veiligheid (VCA) en kwaliteit (ISO 9001)

Welk diploma heb je nodig voor de BRL SIKB 2100 certificering?

Dit is afhankelijk van de soort boring die je doet en de ervaring die je hebt. Voor exacte informatie hierover kun je de norm raadplegen onder 3.2 BRL SIKB 2100 Mechanisch boren - SIKB.

Wat mag je verwachten van QVOX tijdens de BRL SIKB 2100 certificering?

Wij kunnen je helpen bij het vertalen van de normeisen naar praktische oplossingen en helpen ook bij het opstellen van procedures en documenten. We begeleiden je vervolgens in het traject naar certificering en voeren tijdens die periode interne audits en een directiebeoordeling uit. We kunnen ook aanwezig zijn bij de certificeringsaudit, die door een certificerende instantie wordt uitgevoerd.

Aan welke eisen moet ik nog meer voldoen om aan de BRL SIKB 2100 certificering te voldoen?

Naast de BRL 2100 moet je ook voldoen aan de eisen uit protocol 2100, VCA en ISO 9001. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat VCA-certificering niet mogelijk is. Je wordt dan verplicht om te voldoen aan een beperkt aantal eisen op het gebied van veiligheid. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om je niet volgens de ISO 9001 te laten certificeren maar om de ISO 9001 op hoofdlijnen te volgen. 

Heb je onze nieuwste podcast al geluisterd?


QVOX is de vooruitgeschoven post voor compliance en certificering. Met onze 25 jaar ervaring zijn we dé partner die bedrijven en ondernemers laat groeien naar nieuw leiderschap. In onze podcast #QTALK gaan we in gesprek met oprichter en directeur Marcel Vos over actuele thema's en de impact op jouw organisatie. Bijvoorbeeld over milieu en duurzaamheid, kwaliteit, informatiebeveiliging en veiligheid op de werkvloer

Luister naar QTALK!

Welk thema spreekt jou aan?