BRL SIKB 2100

BRL SIKB 2100 voor bedrijven die mechanische boringen uitvoeren

Bodem+ is een onafhankelijke erkenning voor bodemintermediairs. Dat zijn bedrijven en overheidsinstellingen die werkzaamheden uitvoeren aan waterpompinstallaties. Alleen bedrijven met een BRL SIKB 2100 certificaat worden ingeschreven en aangesloten bij Bodem+. Een bedrijf dat SIKB 2100 gecertificeerd is, moet ook aan eisen uit de ISO 9001 en VCA voldoen.

Mechanisch boren met BRL SIKB 2100

BRL SIKB 2100 is bedoeld voor bedrijven die mechanische boringen uitvoeren ten behoeve van onder meer bodem gebonden energiecentrales (warmtepompen) en waterwinning. 

Welke organisaties voldoen aan BRL SIKB 2100?

Bedrijven met een BRL SIKB 2100 certificering zijn: gespecialiseerde boorbedrijven, bedrijven die zich richten op duurzame energie (in combinatie met de BRL SIKB 11000 en BRL 6000 deel 21) en bedrijven die zich op watermanagement richten.

BRL SIKB 2100 laten certificeren met QVOX

QVOX legt het spoor uit naar een BRL SIKB 2100 certificering. Wij adviseren over oplossingen, kansen en externe ontwikkelingen die voor jouw bedrijf van waarde zijn. Wij laten onze opdrachtgevers niet spoorzoeken, maar leiden hen trefzeker naar succes. Hoe we dat doen? Dat lees je op deze pagina. 

Het certificeringsproces uitgelegd

We kennen inmiddels duizenden normen die je kunt laten certificeren. Normen voor producten, processen, organisaties en zelfs voor personen. Vaak heeft een certificering betrekking op een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld de manier waarop er met kwaliteit wordt omgegaan of hoe je werk veilig en bekwaam uitvoert. Wil je meer over certificeren en het proces naar een certificaat leren? Download onze whitepaper. 

Whitepaper certificeren met QVOX
Projecten en service contracten

Voor het behalen van een BRL SIKB 2100 certificaat, kun je bij QVOX kiezen voor een projectmatige aanpak of een service contract. Een service contract is ideaal voor organisaties die een langdurige samenwerking aan willen gaan waarin ze continu ondersteunt worden in vraagstukken rondom thema's zoals kwaliteit, Arbo en gezondheid, milieu en informatiebeveiliging.

Onze dienstverlening

Heb je vragen? Neem contact met ons op

FAQ
FAQ

BRL SIKB 2100

Hoe verloopt de BRL SIKB 2100 certificering?

Het is belangrijk dat de normeisen worden vertaald naar een handboek met daarin procedures, instructies en documenten. Vervolgens zorgt de organisatie ervoor dat het voldoet aan de verschillende eisen uit de norm. Daarna kun je een certificerende instantie een audit af laten nemen. Is het resultaat positief? Dan ontvang je een certificaat. Met dit certificaat kun je een erkenning aanvragen bij Bodem+. Pas na deze erkenning mag je als organisatie mechanische boorwerkzaamheden uitvoeren. Het is daarnaast belangrijk dat je goed kijkt of de werkzaamheden onder de erkenningsregeling vallen. Vragen hierover beantwoorden we graag. 

Wat zijn de normeisen van de BRL SIKB 2100 certificering?

In BRL SIKB 2100 en het protocol 2101 worden eisen gesteld aan het uitvoeren mechanische boringen. De BRL beschrijft aan welke organisatorische eisen een bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor een certificaat. De technische eisen aan de uitvoering van de mechanische boringen zijn uitgewerkt in het protocol. Naast eisen aan de boorwerkzaamheden worden er ook eisen gesteld aan veiligheid (VCA) en kwaliteit (ISO 9001)

Welk diploma heb je nodig voor de BRL SIKB 2100 certificering?

Dit is afhankelijk van de soort boring die je doet en de ervaring die je hebt. Voor exacte informatie hierover kun je de norm raadplegen onder 3.2 BRL SIKB 2100 Mechanisch boren - SIKB.

Wat mag je verwachten van QVOX tijdens de BRL SIKB 2100 certificering?

Wij kunnen je helpen bij het vertalen van de normeisen naar praktische oplossingen en helpen ook bij het opstellen van procedures en documenten. We begeleiden je vervolgens in het traject naar certificering en voeren tijdens die periode interne audits en een directiebeoordeling uit. We kunnen ook aanwezig zijn bij de certificeringsaudit, die door een certificerende instantie wordt uitgevoerd.

Aan welke eisen moet ik nog meer voldoen om aan de BRL SIKB 2100 certificering te voldoen?

Naast de BRL 2100 moet je ook voldoen aan de eisen uit protocol 2100, VCA en ISO 9001. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat VCA-certificering niet mogelijk is. Je wordt dan verplicht om te voldoen aan een beperkt aantal eisen op het gebied van veiligheid. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om je niet volgens de ISO 9001 te laten certificeren maar om de ISO 9001 op hoofdlijnen te volgen. 

Deze organisaties hebben gekozen voor QVOX