Veiligheid en gezondheid

Met deskundigheid en inlevingsvermogen trekken onze mensen dagelijks het spoor naar een gezonde werkomgeving en volwassen veiligheidscultuur. Zodat voldoen aan wettelijke verplichtingen vanzelfsprekend is, management het goede voorbeeld geeft en medewerkers naar elkaar omzien.

Gezonde werkomgeving en volwassen veiligheidscultuur

Artikel 3 van de Arbowet is duidelijk: "De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers". Dat geldt voor alle facetten van het werk, zowel fysiek als psychosociaal. Maar hoe vul je dit concreet in voor jouw medewerkers? Een gezonde werkplek, waar je veilig werkt en jezelf kunt ontwikkelen, is niet vanzelfsprekend. 

Met deskundigheid en inlevingsvermogen trekken onze mensen dagelijks het spoor naar een gezonde werkomgeving en volwassen veiligheidscultuur. Zodat voldoen aan wettelijke verplichtingen vanzelfsprekend is, management het goede voorbeeld geeft en medewerkers naar elkaar omzien.

Risico's bepalen en in actie komen

Gezond en veilig werken begint bij een goede Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Hiermee bepaal je de arbeidsrisico’s van jouw organisatie én hoe je daarmee omgaat. Werk je in een branche die een eigen branche-RI&E heeft ontwikkeld dan kun je die gebruiken. Maar vaak is maatwerk een betere oplossing. Een goede RI&E legt de juiste risico's bloot en zorgt ervoor dat geld en middelen op de beste manier kunnen worden ingezet om de kans op letsel en ongevallen te minimaliseren.

Het resultaat van de RI&E is een plan van aanpak met concrete maatregelen die je gaat treffen. Wij helpen je om de juiste keuzes te maken en gaan daarbij net een stapje verder. QVOX legt verbinding tussen de verschillende onderdelen van veiligheid en gezondheid. Wij maken de oorzaken van knelpunten zichtbaar, adviseren over oplossingen, kansen en ontwikkelingen die voor jouw bedrijf van waarde zijn. Wij laten onze opdrachtgevers niet spoorzoeken, maar leiden hen naar de juiste keuzes.

Resultaten monitoren en verbeteren

Werken aan veiligheid en gezondheid is een proces dat regelmatig aandacht moet krijgen. Je bent er niet met een RI&E alleen. Veranderingen in de organisatie, zoals wisselende medewerkers of leidinggevenden, nieuwe opdrachtgevers of gewijzigde producten en diensten, kunnen leiden tot nieuwe risico's. Wij adviseren en ondersteunen om dit tijdig te signaleren en actie te nemen. Hoe wij dat doen? Bijvoorbeeld via:

  • Arbometingen, zoals geluid, licht, trilling en stoffenmetingen op de werkvloer.
  • Veiligheidsinspecties en audits.
  • Enquêtes zoals medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO) of Psycho Sociale Arbeidsbelastinganalyse (PSA).
  • Opleidingen en awareness campagnes. 
  • BHV- en calamiteitenorganisatie. 
  • Veiligheidscultuurmetingen en -programma's
  • Managementsystemen voor veiligheid en gezondheid
  • Certificering, zoals VCA, Safety Culture Ladder en ISO 45001

Veiligheid en gezondheid

Dienstverlening

Arbo RI&E

PSA-onderzoek

Adviseur Gevaarlijke Stoffen

Awareness campagne

BHV-organisatie

Certificering

Gevaarlijke stoffenmanagement

Interne audits

Metingen

Opleidingen

Veiligheidsinspecties en audits

Veiligheidskundige ondersteuning

Veiligheidscultuurmetingen en -programma's