HKZ

HKZ-normen in de zorg  

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is een keurmerk waarmee zorgorganisaties en zorgpraktijken kunnen aantonen dat er kwalitatief goede zorg wordt geleverd. Om een certificaat voor het keurmerk te behalen moet het kwaliteitsmanagementsysteem van een praktijk of organisatie voldoen aan de HKZ-normen. Deze normen zijn in de basis gelijk aan de internationaal erkende ISO 9001-normen, maar hebben ook aanvullende branche specifieke eisen. Zowel gemeenten, zorgverzekeraars én IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) eisen dat zorginstellingen over een kwaliteitsmanagementsysteem beschikken.  

Alle HKZ-normen  

HKZ-norm voor Kleine Organisaties  

Kleine Zorgorganisaties hebben het recht om op een eenvoudige manier, toegespitst op hun situatie, de HKZ-certificering te behalen. De HKZ-KO. Je komt in aanmerking voor de HKZ-KO als het aantal medewerkers in jouw organisatie 9,9 FTE is, zich specialiseert in één discipline, vanuit één vestiging opereert en een KvK-nummer heeft.  

Welke onderdelen komen aan bod in de HKZ-KO? En wat is het meest efficiënte spoor naar een HKZ-KO certificering? QVOX heeft speciaal voor kleine zorgorganisaties de QVOX MKB-lijn ontwikkeld. Ingericht om ook kleinere zorgorganisaties te ondersteunen in hun beleid voor kwaliteit, veiligheid, verbetering van de zorg, wet- en regelgeving en patiënt- of cliëntervaringen.    

HKZ-norm voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)  

Onder de geestelijke gezondheidszorg vallen de algemene ggz, Forensisch Psychiatrische zorg, RIBW, jeugd-GGZ en preventie. Deze organisaties moeten – evenals GGZ-organisaties die online diensten verlenen – voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Zo vereist de wet dat dienstverleners in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg voldoen aan de HKZ-norm gespecificeerd op de GGZ. Deze HKZ-norm bevat eisen voor zowel het kwaliteitsmanagementsysteem als het veiligheidsmanagementsysteem en wordt in sommige gevallen aangevuld met een module patiënt- of cliëntveiligheid.  

HKZ-norm voor verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en thuiszorgorganisaties  

De HKZ-norm Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (VVT) is voor zorgorganisaties die willen voldoen aan de HKZ-eisen en daarmee een HKZ-gecertificeerde organisatie te worden.  

HKZ-norm voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening  

HKZ-MWD heeft betrekking op organisaties die jeugdzorg aanbieden. Mogelijke vormen van hulp zijn woonverblijf, ambulante jeugdhulp, verblijf in pleegzorg en gezinshuizen. Jeugd GGZ en jeugd-LVG vallen hier ook onder. 

De norm is ook van toepassing op Jeugd GGZ en jeugd-LVG, indien deze zorg onderdeel is van het aanbod van een jeugdzorgaanbieder. Jeugd-GGZ, dat aangeboden wordt door een GGZ-instelling, valt onder de reikwijdte van de HKZ-norm Geestelijke Gezondheidszorg. Op jeugd-LVG die wordt aangeboden door een gehandicaptenzorgistelling is de HKZ-norm Gehandicaptenzorg van toepassing. (bron: HKZ) 

HKZ-norm voor tandartsenpraktijken  

De HKZ-norm voor Tandartsenpraktijken is van toepassing op algemene tandartspraktijken. Hieronder wordt verstaan: een organisatorische eenheid met daarin ten minste één werkzame tandarts, die beoogt eerstelijns tandheelkundige zorg te verlenen. 

HKZ-norm voor gehandicaptenzorg  

Met een HKZ-norm voor de gehandicaptenzorg ben je in staat om als zorgverlener in de gehandicaptenzorg aan te tonen dat je de kwaliteit van zorg waarborgt, door middel van een kwaliteitsmanagementsysteem. De norm bevat eisen die toepasbaar zijn in de gehandicaptenzorg en relevante onderdelen en terminologie bevat waardoor de norm beter aansluit op de dienstverlening.  

HKZ-norm voor kraamhulp 

De HKZ-norm voor kraamhulp maakt onderdeel uit van de norm voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Voor de HKZ-certificering voor kraamhulp moet voldaan worden aan het Algemene HKZ deel (HKZ 123) en het specifieke deel voor Kraamzorg (HKZ 155). ISO 9001:2015 maakt integraal onderdeel uit van de HKZ-norm, hierdoor wordt bij de HKZ-certificering ook direct het ISO 9001 certificaat behaald. 

Committed to Compliance and Certification

Voldoe aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit, veiligheid en gezondheid van medewerkers, milieu en duurzaamheid en informatiebeveiliging.

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Bel ons