BRL 6000

BRL 6000: veilig ontwerpen, aanleggen en beheren van gas-, elektra- en warmtepompinstallaties

Met een BRL 6000 certificaat toon je aan dat je bevoegd en bekwaam bent in het ontwerpen, aanleggen of beheren van gas-, elektra en warmtepompinstallaties. Voor opdrachtgevers is de BRL 6000 hét bewijs dat jouw organisatie kwaliteit levert, professionals in dienst heeft en de documentatie van processen op orde heeft. De BRL 6000 bestaat uit een algemeen deel aangevuld met specifieke onderdelen, afhankelijk van het type installaties waarmee je werkt.

 • BRL 6000 deel 1-3 elektracertificering
 • BRL 6000 deel 4-6 gascertificering
 • BRL 6000 deel 7-8 watercertificering
 • BRL 6000 deel 21 warmtepompcertificering
 • BRL 6000 deel 25 CO certificering

De verschillende normen en onderdelen bieden je richtlijnen voor de kwaliteitsbeheersing, de toepassing van normen en de deskundigheid van monteurs. Daarnaast word je op weg geholpen in het documenteren van installaties en projecten.

BRL 6000 deel 21 voor warmtepompcertificering 

Ook voor een warmtepomp kennen we een BRL-toepassing. De BRL 6000 deel 21. Het BRL 6000-21 certificaat is een verplicht certificaat voor installatiebedrijven die werken aan het bovengrondse deel van het bodemenergiesysteem. Voor het ondergrondse deel en het beheer van bodemenergiesystemen is een andere certificering van toepassing, namelijk de BRL SIKB 11000

Met het BRL 6000-21 certificaat kun jij als installatieprofessional aantonen dat het deel van het warmtepompsysteem waar jij je mee bezighoudt (ontwerp, installatie, of beheer) voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de BRL 6000-21 norm. De norm kent eisen voor een ‘algemeen deel’ die in principe altijd gelden, ongeacht het soort installatie, en eisen specifiek voor de volgende zes deelgebieden: 

 • Ontwerpen van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen.
 • Installeren van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen.
 • Beheren van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen.
 • Ontwerpen van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en utiliteitsgebouwen.
 • Installeren van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en utiliteitsgebouwen.
 • Beheren van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en utiliteitsgebouwen.

Een BRL 6000 certificering met QVOX

QVOX legt het spoor uit naar een BRL 6000 certificering. Wij adviseren over oplossingen, kansen en externe ontwikkelingen die voor jouw bedrijf van waarde zijn. Wij laten onze opdrachtgevers niet spoorzoeken, maar leiden hen trefzeker naar succes. Daarnaast ondersteunen wij bij de inzet van applicaties, dashboards en systemen die de kwaliteit en management van de BRL 6000 op elk niveau monitoren en aanscherpen.

Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Bel ons