BRL SIKB 7000

BRL SIKB 7000 - Bodemsanering

BRL SIKB 7000 is de certificeringsnorm van SIKB voor de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem. De BRL SIKB 7000 wordt toegepast in combinatie met bijbehorende protocollen die de verschillende methoden van de norm beschrijven. Door de uitgebreide informatie en de verschillende protocollen kan certificering als lastig worden ervaren. Wij bieden voor alle protocollen een makkelijke oplossing.

Verschillende protocollen: 

  • Protocol 7001 – Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden 
  • Protocol 7002 – Uitvoering van landbodemsanering met in-situ methoden 
  • Protocol 7003 – Uitvoering van waterbodemsanering en ingrepen in de waterbodem 
  • Protocol 7004 – Tijdelijke uitplaatsing van grond 

Het grondverzetbedrijf dat aan BRL SIKB 7000 voldoet voorziet daarmee ook in het besluit uniforme saneringen (BUS). Regelgeving is opgesteld in onder andere de Wet bodembescherming (Wbb) en de Waterwet (Wtw) en ander milieu- en veiligheidsbeleid. Meer informatie over deze norm en de certificerende instanties is te vinden bij BodemPlus en op www.sikb.nl/lijstbrl7000. 

Voor wie is BRL SIKB 7000 bedoeld?

BRL SIKB 7000 is bedoeld alle bedrijven die zich bezighouden met de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de (water)bodem. Denk hier bijvoorbeeld aan grote aannemers, grondverzetbedrijven, baggeraars of bedrijven die grootgroenvoorziening verzorgen.  

Vanuit de BRL SIKB 700 wordt onderscheid gemaakt in conventionele methoden, in-situ, waterbodemsanering en uitplaatsing van grond. Bedrijven combineren de BRL SIKB 7000 certificering vaak met de BRL SIKB 7500 en BRL 9335. 

Hoe kunnen wij jou helpen met BRL SIKB 7000? 

Onze adviseurs hebben een uitgebreide advies- en auditervaring op het gebied van BRL SIKB 7000 en onderhouden regelmatig contact met certificerende instellingen (zoals KIWA, TÜV Nederland en Normec) zodat wij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. 

Certificeren met QVOX 

Een hoop informatie. Maar wat betekent de BRL SIKB 7000 voor jouw organisatie? Voor de professionals die je in dienst hebt? Voor de machines en andere techniek die je gebruikt om je werk te kunnen doen? Certificeren kan ingrijpend zijn. Dus waarom niet zoeken naar een partij die jou begeleidt, van A tot Z? QVOX adviseert over oplossingen, kansen en externe ontwikkelingen die voor jou van waarde zijn. Wij laten onze opdrachtgevers niet spoorzoeken, maar leiden hen trefzeker naar succes. Daarnaast ondersteunen wij bij de inzet van applicaties, dashboards en systemen die kwaliteit en management op elk niveau monitoren en aanscherpen.  

Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Bel of app ons