BRL SIKB 7000

BRL SIKB 7000: voor bedrijven die (water)bodemsaneringen en ingrepen in de (water)bodem uitvoeren

Met de BRL SIKB 7000 kunnen bedrijven die (water)bodemsaneringen en ingrepen in de (water)bodem uitvoeren aantonen dat zij gecertificeerd en daarmee bekwaam zijn om deze werkzaamheden uit te voeren. De BRL SIKB 7000 komt voort uit onder anderen de Wet bodembescherming en de Waterwet en ander milieu- en veiligheidsbeleid.

In de BRL SIKB 7000 wordt onderscheid gemaakt in conventionele methoden, in-situ, waterbodemsanering en uitplaatsing van grond.

Voor iedere methode, bestaat een bijbehorend protocol. Bij QVOX helpen we je met het vereenvoudigen van deze protocollen en zorgen ervoor dat je gebruik kunt maken van een werkbaar en efficiënt managementsysteem en processen zodat certificering mogelijk is.

Vertrouw op QVOX

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van veilig en verantwoord werken, voor mens en milieu. QVOX legt verbinding tussen de verschillende elementen en onderdelen van de Arbo. Zowel voor je organisatie als voor de wereld om ons heen. Wij maken de oorzaken van knelpunten zichtbaar, adviseren over oplossingen, kansen en ontwikkelingen die voor jouw bedrijf van waarde zijn. Volg ons spoor naar een gezond bodembehoud waarbij we rekening houden met de vereisten uit de BRL SIKB 7000 norm.

Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen