BRL SIKB 7000

BRL SIKB 7000: voor bedrijven die (water)bodemsaneringen en ingrepen in de (water)bodem uitvoeren

Met de BRL SIKB 7000 kunnen bedrijven die (water)bodemsaneringen en ingrepen in de (water)bodem uitvoeren aantonen dat zij gecertificeerd en daarmee bekwaam zijn om deze werkzaamheden uit te voeren. De BRL SIKB 7000 komt voort uit onder anderen de Wet bodembescherming en de Waterwet en ander milieu- en veiligheidsbeleid. In de BRL SIKB 7000 wordt onderscheid gemaakt in conventionele methoden, in-situ, waterbodemsanering en uitplaatsing van grond.

Voor iedere methode, bestaat een bijbehorend protocol. Bij QVOX helpen we je met het vereenvoudigen van deze protocollen en zorgen ervoor dat je gebruik kunt maken van een werkbaar en efficiënt managementsysteem en processen zodat certificering mogelijk is.

Alles wat je moet weten over certificering


We kennen inmiddels duizenden normen die je kunt laten certificeren. Normen voor producten, processen, organisaties en zelfs voor personen. Vaak heeft een certificering betrekking op een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld de manier waarop er met kwaliteit wordt omgegaan, maar ook voor thema's zoals milieu en duurzaamheid, informatiebeveiliging en veiligheid op de werkvloer bestaan normen en certificeringen. Wil je meer over het certificeringsproces leren? Download onze whitepaper. 

QVOX whitepaper "Certificering"
Hoe wil je aan de slag?
Opleidingen
Opleidingen:

In de QVOX Academy bieden we vakspecifieke opleidingen en trainingen aan om zo je kennis te vergroten en competenties te ontwikkelen. 

Projecten
Projecten:

In samenwerking met de specialisten van QVOX werk je projectmatig toe naar een certificering of realiseren we de gewenste verandering. 

Services
Services:

Hercertificering of onderhoud van het kwaliteitssysteem kun je aan ons uitbesteden. Met ons service contract houden we je scherp en brengen we in kaart waar kansen liggen. Zonder zorgen en met zekerheid van de kwaliteit zoals je die van ons bent gewend. 

Neem contact op met een van onze experts en volg ons spoor naar certificering en compliance. 

FAQ
FAQ

BRL SIKB 7000

Hoe verloopt de BRL SIKB 7000 certificering?

De normeisen moeten worden vertaald naar een handboek met procedures, instructies en documenten. De organisatie moet vervolgens zorgen dat het voldoet aan de eisen uit de norm. Voldoe je aan deze eisen? Dan kun je een audit af laten nemen door een certificerende instantie. Bij een positief resultaat ontvang je een certificaat. 

Wat zijn de normeisen van de BRL SIKB 7000 certificering?

BRL SIKB 7000 en de bijbehorende protocollen vormen samen het certificatieschema ‘Uitvoeren van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem’. Op basis van het certificatieschema worden kwaliteitsverklaringen afgegeven in de vorm van een procescertificaat. Het certificaat geeft aan op welke wijze de aannemer de preventie van fouten bij de uitvoering van werkzaamheden binnen het hierboven beschreven proces heeft georganiseerd.

Wie heb je nodig om een BRL SIKB 7000 certificaat te behalen?

Er worden eisen gesteld aan de werkvoorbereider, een kwaliteitsverantwoordelijke, de machinist en de grondwerker.

Wat mag je verwachten van QVOX in de BRL SIKB 7000 certificering?

QVOX ondersteunt in het vertalen van de normeisen naar praktische oplossingen, het opstellen van procedures en documenten. We begeleiden je in het traject naar certificering en voeren interne audits en directiebeoordelingen uit. We kunnen ook aanwezig zijn bij het certificeringsaudit, die vervolgens door een certificerende instantie wordt uitgevoerd.

Aan welke eisen moet ik nog meer voldoen om aan de BRL SIKB 7000 certificering te voldoen?

Naast de BRL en het bijbehorende protocol wordt ook geëist dat je aandacht schenkt aan kwaliteit en veiligheid. Dit kun je doen door je te laten certificeren voor ISO 9001 en VCA. Maar, je kunt ook door een certificerende instantie laten vaststellen of je aan bepaalde VCA-eisen voldoet zonder dat je een certificaat krijgt. Datzelfde geldt voor de ISO 9001. Je bent niet verplicht je te laten certificeren, mits je aan kunt tonen dat je aan specifieke eisen voldoet. Deze eisen worden ook in de BRL-norm benoemd.

Heb je onze nieuwste podcast al geluisterd?


QVOX is de vooruitgeschoven post voor compliance en certificering. Met onze 25 jaar ervaring zijn we dé partner die bedrijven en ondernemers laat groeien naar nieuw leiderschap. In onze podcast #QTALK gaan we in gesprek met oprichter en directeur Marcel Vos over actuele thema's en de impact op jouw organisatie. Bijvoorbeeld over milieu en duurzaamheid, kwaliteit, informatiebeveiliging en veiligheid op de werkvloer

Luister naar QTALK!

Welk thema spreekt jou aan?