BRL SIKB 11000

BRL SIKB 11000 voor gecertificeerd werken met ondergrondse bodemenergiesystemen

In de BRL SIKB 11000 gaat het om een correcte uitvoer van ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen (warmtepompen). Deze beoordelingsrichtlijn en het daarbij horende protocol 11001, vormen samen het certificatieschema voor het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen. In deze norm speelt kwaliteitsmanagement ook een belangrijke rol en daarom is het belangrijk voldoen aan de norm voor kwaliteitsmanagement, de ISO 9001.

Voor bodemenergiesystemen

BRL SIKB 11000 is bedoeld voor bedrijven die het ondergrondse deel van bodemenergiesysteem ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Dit is de installatie die de warmtebron in de bodem verbindt met de energie-installatie (de warmtepomp). Organisaties die dit uitvoeren zijn vaak bedrijven die ook mechanische boringen verzorgen (conform SIKB BRL 2100) of installatiebedrijven.

Van ontwerp tot beheer

De reikwijdte van het certificaat kan één of meerdere scopes omvatten. Hiermee bedoelen we dat de toetsing plaatsvindt op één of meerdere fases, aan de hand van de volgende onderwerpen: ontwerp, detail-engineering, realisatie en beheer en onderhoud. Is jouw organisatie betrokken bij meerdere fases? Dan moet je deze meenemen in de certificering.

Certificeren met QVOX

Met onze jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties rondom kwaliteitsmanagement, hebben we een dienstverlening ontwikkeld die gericht is op het efficiënt opzetten, onderhouden en beheren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Een systeem dat niet alleen voldoet aan de eisen van de BRL SIKB 11000, maar ook meerwaarde biedt voor de organisatie zelf. 

Alles wat je moet weten over certificering


We kennen inmiddels duizenden normen die je kunt laten certificeren. Normen voor producten, processen, organisaties en zelfs voor personen. Vaak heeft een certificering betrekking op een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld de manier waarop er met kwaliteit wordt omgegaan, maar ook voor thema's zoals milieu en duurzaamheid, informatiebeveiliging en veiligheid op de werkvloer bestaan normen en certificeringen. Wil je meer over het certificeringsproces leren? Download onze whitepaper. 

QVOX whitepaper "Certificering"
Hoe wil je aan de slag?
Opleidingen
Opleidingen:

In de QVOX Academy bieden we vakspecifieke opleidingen en trainingen aan om zo je kennis te vergroten en competenties te ontwikkelen. 

Projecten
Projecten:

In samenwerking met de specialisten van QVOX werk je projectmatig toe naar een certificering of realiseren we de gewenste verandering. 

Services
Services:

Hercertificering of onderhoud van het kwaliteitssysteem kun je aan ons uitbesteden. Met ons service contract houden we je scherp en brengen we in kaart waar kansen liggen. Zonder zorgen en met zekerheid van de kwaliteit zoals je die van ons bent gewend. 

Neem contact op met een van onze experts en volg ons spoor naar certificering en compliance. 

FAQ
FAQ

BRL SIKB 11000

Hoe verloopt de BRL SIKB 11000 certificering?

De normeisen worden vertaald naar een handboek met daarin procedures, instructies en documenten. Hier gaat de organisatie mee aan de slag en zorgt ervoor dat het voldoet aan de verschillende eisen. Voldoe je aan de normeisen? Dan kun je door een certificerende instantie een audit laten doen. Bij positief resultaat ontvang je een certificaat. Met dit certificaat kun je dan erkenning aanvragen bij Bodem+. Met deze erkenning mag je bepaalde werkzaamheden uitvoeren, wat zonder erkenning niet mag. Het is belangrijk dat je kijkt welke werkzaamheden onder de erkenningsregeling vallen. 

Wat zijn de normeisen van de BRL SIKB 11000 certificering?

De BRL 11000 en de bijbehorende protocollen stellen eisen aan het ontwerpen en maken van detailengineering voor open en gesloten bodemenergiesystemen. Daarnaast worden er ook eisen gesteld aan het realiseren en beheren of onderhouden van open en gesloten bodemenergiesystemen.

Ontwerp

In de ontwerpfase gaat het om de activiteiten die nodig zijn voor het ontwerp van het ondergrondse deel van een bodemenergiesysteem.

Detail-Engineering

In de detail-engineering fase gaat het om de activiteiten die nodig zijn voor het ontwerp van het ondergrondse deel van een bodemenergiesysteem.

Realisatie

Het gaat in de realisatiefase om de activiteiten die nodig zijn om het ondergrondse deel van een bodemenergiesysteem aan te leggen, in bedrijf te stellen, te testen en gedurende twee jaar na oplevering te onderhouden.

Beheer en onderhoud

In de beheer- en onderhoudsfase gaat het om de activiteiten die nodig zijn om het ondergronds deel van een bodemenergiesysteem te beheren en te onderhouden.

Heb je onze nieuwste podcast al geluisterd?


QVOX is de vooruitgeschoven post voor compliance en certificering. Met onze 25 jaar ervaring zijn we dé partner die bedrijven en ondernemers laat groeien naar nieuw leiderschap. In onze podcast #QTALK gaan we in gesprek met oprichter en directeur Marcel Vos over actuele thema's en de impact op jouw organisatie. Bijvoorbeeld over milieu en duurzaamheid, kwaliteit, informatiebeveiliging en veiligheid op de werkvloer

Luister naar QTALK!

Welk thema spreekt jou aan?