BRL SIKB 11000

BRL SIKB 11000 voor gecertificeerd werken met ondergrondse bodemenergiesystemen

In de BRL SIKB 11000 gaat het om een correcte uitvoer van ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen (warmtepompen). Deze beoordelingsrichtlijn en het daarbij horende protocol 11001, vormen samen het certificatieschema voor het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen. In deze norm speelt kwaliteitsmanagement ook een belangrijke rol en daarom is het belangrijk voldoen aan de norm voor kwaliteitsmanagement, de ISO 9001.

 

 

Voor bodemenergiesystemen

BRL SIKB 11000 is bedoeld voor bedrijven die het ondergrondse deel van bodemenergiesysteem ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Dit is de installatie die de warmtebron in de bodem verbindt met de energie-installatie (de warmtepomp). Organisaties die dit uitvoeren zijn vaak bedrijven die ook mechanische boringen verzorgen (conform SIKB BRL 2100) of installatiebedrijven.

Van ontwerp tot beheer

De reikwijdte van het certificaat kan één of meerdere scopes omvatten. Hiermee bedoelen we dat de toetsing plaatsvindt op één of meerdere fases, aan de hand van de volgende onderwerpen: ontwerp, detail-engineering, realisatie en beheer en onderhoud. Is jouw organisatie betrokken bij meerdere fases? Dan moet je deze meenemen in de certificering.

BRL SIKB 2100 laten certificeren met QVOX

QVOX legt het spoor uit naar een BRL SIKB 11000 certificering. Wij adviseren over oplossingen, kansen en externe ontwikkelingen die voor jouw bedrijf van waarde zijn. Wij laten onze opdrachtgevers niet spoorzoeken, maar leiden hen trefzeker naar succes. Hoe we dat doen? Dat lees je op deze pagina. 

Het certificeringsproces uitgelegd

We kennen inmiddels duizenden normen die je kunt laten certificeren. Normen voor producten, processen, organisaties en zelfs voor personen. Vaak heeft een certificering betrekking op een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld de manier waarop er met kwaliteit wordt omgegaan of hoe je werk veilig en bekwaam uitvoert. Wil je meer over certificeren en het proces naar een certificaat leren? Download onze whitepaper. 

Whitepaper certificeren met QVOX
Projecten en service contracten

Voor het behalen van een BRL SIKB 11000 certificaat, kun je bij QVOX kiezen voor een projectmatige aanpak of een service contract. Een service contract is ideaal voor organisaties die een langdurige samenwerking aan willen gaan waarin ze continu ondersteunt worden in vraagstukken rondom thema's zoals kwaliteit, Arbo en gezondheid, milieu en informatiebeveiliging.

Onze dienstverlening

Heb je vragen? Neem contact met ons op

FAQ
FAQ

BRL SIKB 11000

Hoe verloopt de BRL SIKB 11000 certificering?

De normeisen worden vertaald naar een handboek met daarin procedures, instructies en documenten. Hier gaat de organisatie mee aan de slag en zorgt ervoor dat het voldoet aan de verschillende eisen. Voldoe je aan de normeisen? Dan kun je door een certificerende instantie een audit laten doen. Bij positief resultaat ontvang je een certificaat. Met dit certificaat kun je dan erkenning aanvragen bij Bodem+. Met deze erkenning mag je bepaalde werkzaamheden uitvoeren, wat zonder erkenning niet mag. Het is belangrijk dat je kijkt welke werkzaamheden onder de erkenningsregeling vallen. 

Wat zijn de normeisen van de BRL SIKB 11000 certificering?

De BRL 11000 en de bijbehorende protocollen stellen eisen aan het ontwerpen en maken van detailengineering voor open en gesloten bodemenergiesystemen. Daarnaast worden er ook eisen gesteld aan het realiseren en beheren of onderhouden van open en gesloten bodemenergiesystemen.

Ontwerp

In de ontwerpfase gaat het om de activiteiten die nodig zijn voor het ontwerp van het ondergrondse deel van een bodemenergiesysteem.

Detail-Engineering

In de detail-engineering fase gaat het om de activiteiten die nodig zijn voor het ontwerp van het ondergrondse deel van een bodemenergiesysteem.

Realisatie

Het gaat in de realisatiefase om de activiteiten die nodig zijn om het ondergrondse deel van een bodemenergiesysteem aan te leggen, in bedrijf te stellen, te testen en gedurende twee jaar na oplevering te onderhouden.

Beheer en onderhoud

In de beheer- en onderhoudsfase gaat het om de activiteiten die nodig zijn om het ondergronds deel van een bodemenergiesysteem te beheren en te onderhouden.

Deze organisaties hebben gekozen voor QVOX