BRL 6000-25-CO-certificering

Veilig werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties met de BRL 6000-25-CO-certificering

Vanaf 1 januari 2023 dienen alle organisaties die werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties gecertificeerd te zijn. Met een BRL 6000-25 certificaat toon je aan dat monteurs die gasverbrandingsinstallaties inbedrijfstelling, installeren, onderhouden en repareren aantoonbaar en professioneel vakmanschap leveren. Zij dienen ook in het bezit te zijn van een Bewijs Vakmanschap CO.

BRL 6000-25-CO-certificering

BRL 100 BRL 6000 BRL 6000-25-CO-certificering BRL SIKB 2100 BRL SIKB 7000 BRL SIKB 11000
Veilig werken met gasverbrandingsinstallaties

In de BRL 6000-25 staan de eisen vermeld die zijn vastgelegd in de wettelijke certificeringsregeling Koolmonoxidepreventie, ook wel de Gasketelwet genoemd. Vanaf 1 januari 2023 dienen alle organisaties die werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties gecertificeerd te zijn. Met een BRL 6000-25 certificaat toon je aan dat monteurs die gasverbrandingsinstallaties inbedrijfstelling, installeren, onderhouden en repareren aantoonbaar en professioneel vakmanschap leveren. Zij dienen ook in het bezit te zijn van een Bewijs Vakmanschap CO. 

Wettelijke certificeringsregeling Koolmonoxidepreventie

De BRL 6000-25 wordt als richtlijn gebruikt bij de CO-certificering en is een wettelijke verplichting om te behalen. Voor installatiebedrijven maar ook voor zzp'ers. Aanleiding voor het verplichten van certificering is een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. 

BRL 6000-25 is onderverdeeld in vier deelgebieden

Het installeren van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoer-voorzieningen.

Het repareren van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoer-voorzieningen.

Het onderhouden van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoer-voorzieningen.

Het inbedrijfstellen en het vrijgeven voor gebruik van gasverbrandingstoestellen na werkzaamheden als bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 3.

Alles wat je moet weten over certificering


We kennen inmiddels duizenden normen die je kunt laten certificeren. Normen voor producten, processen, organisaties en zelfs voor personen. Vaak heeft een certificering betrekking op een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld de manier waarop er met kwaliteit wordt omgegaan, maar ook voor thema's zoals milieu en duurzaamheid, informatiebeveiliging en veiligheid op de werkvloer bestaan normen en certificeringen. Wil je meer over het certificeringsproces leren? Download onze whitepaper. 

QVOX whitepaper "Certificering"
Hoe wil je aan de slag?
Opleidingen
Opleidingen:

In de QVOX Academy bieden we vakspecifieke opleidingen en trainingen aan om zo je kennis te vergroten en competenties te ontwikkelen. 

Projecten
Projecten:

In samenwerking met de specialisten van QVOX werk je projectmatig toe naar een certificering of realiseren we de gewenste verandering. 

Services
Services:

Hercertificering of onderhoud van het kwaliteitssysteem kun je aan ons uitbesteden. Met ons service contract houden we je scherp en brengen we in kaart waar kansen liggen. Zonder zorgen en met zekerheid van de kwaliteit zoals je die van ons bent gewend. 

Neem contact op met een van onze experts en volg ons spoor naar certificering en compliance. 

Heb je onze nieuwste podcast al geluisterd?


QVOX is de vooruitgeschoven post voor compliance en certificering. Met onze 25 jaar ervaring zijn we dé partner die bedrijven en ondernemers laat groeien naar nieuw leiderschap. In onze podcast #QTALK gaan we in gesprek met oprichter en directeur Marcel Vos over actuele thema's en de impact op jouw organisatie. Bijvoorbeeld over milieu en duurzaamheid, kwaliteit, informatiebeveiliging en veiligheid op de werkvloer

Luister naar QTALK!

Welk thema spreekt jou aan?