VCA-certificering

VCA-certificering  
Voor een professioneel niveau van veiligheid en gezondheid op de werkvloer 

Het VCA-certificaat is de norm voor veilig werken op externe locaties, met als doel het verminderen van bedrijfsongevallen. Hierbij gaat het in veel gevallen om werkzaamheden in de industrie of in de bouw. Bijvoorbeeld bij installaties en bij werk- en projectlocaties zoals bouwterreinen. VCA is een afkorting voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Aannemers. Het is geen wettelijke verplichting om een VCA-certificaat te halen. Maar stakeholders kunnen een VCA-certificering eisen in bijvoorbeeld aanbestedingen óf aannemers(bedrijven) kiezen er zelf voor om met een VCA-certificaat aan te tonen dat zij veiligheid en gezondheid op de werkvloer belangrijk vinden. Deze motivatie bekroon je dan als het ware met een certificaat. VCA kent drie verschillende niveaus. VCA met één ster, VCA met twee sterren of de VCA Petrochemie (P). Je kunt zelf bepalen welk VCA-niveau gewenst en haalbaar is voor jouw bedrijf. QVOX ondersteunt jou vervolgens in het vertalen van de eisen naar jouw specifieke situatie.   

De beste voorbereiding op het VCA-certificeringstraject  

QVOX helpt bedrijven met het opzetten van het complete certificeringstraject. We leggen uit wat je moet doen, geven instructies en bieden een handboek en bijbehorende documentatie zoals (bijna) ongevallen formulieren, een calamiteitenkaart en meer aan. In de eerste fase leggen we de context van de organisatie en doelstellingen vast. Dan kun jij aan de slag! Bijvoorbeeld met het (laten) keuren van je middelen, het registreren van incidenten en ongevallen en het in kaart brengen van risico’s. Dat laatste kan met een Arbo RI&E. De Arbo RI&E is een verplicht onderdeel van de VCA-certificering. Daar volgen acties uit. Wij houden vervolgens de voortgang bij en denken mee hoe de veiligheid en gezondheid te verbeteren. Dat doen we aan de hand van een interne audit en een directiebeoordeling. Uiteraard ondersteunen we ook in de begeleiding naar de certificeringsaudit.  

Indien gewenst kunnen we elk kwartaal langskomen om het gehele systeem of proces te managen. Daarnaast bieden we toolboxen en kunnen we werkplekinspecties uitvoeren. Frequente ondersteuning van QVOX houd je scherp en biedt jou een onuitputbare bron van kennis en expertise en een flinke dosis oplossingsvermogen.  

Wat levert een VCA-certificering op?  

Heel simpel: wordt er veilig gewerkt? Dan voorkom je ongevallen en verklein je het ziekteverzuim. Daarbij worden werknemers bewuster van het (eigen) veilig handelen en de effecten daarvan. En stel er gaat toch iets mis? Dan is het belangrijk dat je aan kunt tonen dat je er alles aan hebt gedaan om het risico te verkleinen. De VCA is een mooie tool om een begin te maken met de Arbo RI&E (omschreven in de Arbowet). Onderdelen zoals toezicht, communicatie, inrichten van een veilige werkplek en instructie (RI&E) krijgen namelijk volop aandacht!  

Voor wie is de VCA-certificering?  

Bedrijven met ambitie en de kracht om van veiligheid een kernwaarde te maken. Dat vraagt om een stuk leiderschap. Een betrokken directie die niet alleen vanuit extrinsieke motivatie aan de slag wil met veiligheid en gezondheid, maar juist intrinsiek voelt dat je met de VCA écht het verschil gaat maken. Voor jezelf, je stakeholders, klanten en voor je werknemers. Het gaat om het bewustzijn dat je een VCA-certificering – of wat voor certificering ook – niet ‘effe’ doet. Het gaat om het vergroten van kennis over veiligheid. En dat kan QVOX jou bieden. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Maak gebruik van de externe kennis van regelgeving. Van een partner die altijd net iets dieper gaat. Om de verbinding tussen jouw expertise en die van ons te creëren.   

Een VCA-certificering is vaak voor technische bedrijven die veel te maken krijgen met risicovolle werkplekken. Als je geen intern opgeleide medewerker (Middelbaar Veiligheidskundige) in dienst hebt, kan het een uitkomst zijn om een jaarcyclus te starten met een extern adviesbureau zoals QVOX. Wij checken de voortgang maar kunnen ook inspecties op de werkplek doen. En stel je gaat een nieuwe soort klus uitvoeren waar ook nieuwe risico’s bij horen? Dan doen we een taak-risico analyse.  

QVOX en de VCA-certificering  

QVOX inspireert en motiveert ondernemers om écht werk van veiligheid te maken. Op een toegankelijke en innovatieve manier. Geen standaard documenten of producten en geen one size fits all aanpak. Nee, we kijken naar wat jij nodig hebt en hoe je de veiligheid van jouw werknemers zo kunt optimaliseren en evalueren dat je geen dagen werk hebt én veiligheid als thema ook nog eens beter wordt gedragen door werknemers. Meer draagvlak. En daar hebben we de juiste tools voor! Van kennis tot mankracht.  

VCA-certificering

VCA-certificering VCU-certificering
Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Bel ons