VCA certificering

VCA certificering

Het VCA certificaat is de norm voor veilig werken op externe locaties met als doel het verminderen van bedrijfsongevallen. VCA is een afkorting voor VGM Checklist Aannemers. VGM staat hierbij voor veiligheid, gezondheid en medewerkers. De VCA is veel meer dan een gewone checklist. Met een VCA certificering voldoet uw organisatie aan de gestelde norm voor VGM-beheersystemen en legt u voor uw personeel de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. 

De VCA certificering is bedoeld voor bedrijven die externe werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico, vanuit het oogpunt van de opdrachtgever. Hierbij gaat het in veel gevallen om werkzaamheden in fabrieken, bij installaties en werk- en projectlocaties zoals bouwterreinen. VCA certificering wordt veelal gevraagd in de volgende branches: 

 • Werktuigbouwkunde 
 • Elektrotechniek en procesbesturing 
 • Bouwkunde 
 • Civiele techniek 
 • Overige technische diensten (zoals transport, schilderen, steigerbouw etc.)

Waar lopen bedrijven tegenaan bij een VCA certificering? 

Een VCA certificering behalen gaat niet vanzelf. Uit onze ervaring blijkt dat de meeste bedrijven te maken krijgen met meerdere obstakels. De meest voorkomende obstakels bij een VCA-certificering zijn: 

 1. Niet alle medewerkers beschikken over de vereiste opleidingen zoals VCA Basisopleiding of de VCA Vol opleiding
 2. Deskundigheid van de preventiemedewerker en veiligheidscoördinators op het gebied van veiligheid én het coördineren van acties is onvoldoende 
 3. Betrokkenheid van de directie bij het verbeteren van bewustzijn en het uitvoeren van inspecties is onvoldoende 
 4. Verlopen en achterstallige Arbo RIE, BHV plannen en veiligheidsinstructies 
 5. Ontbreken van beleid voor gevaarlijke stoffen en bijzondere groepen medewerkers 
 6. Risicobewustzijn bij medewerkers en het instant houden van oude gewoontes

QVOX dienstverlening bij behalen VCA certificaat

De VCA certificering gebeurt in drie verschillende niveaus: 

 • VCA* (een ster) is voor onderaannemers 
 • VCA** (twee sterren) is voor hoofdaannemers 
 • VCA-P is bedoeld voor aannemers werkzaam in de petrochemie 

Afhankelijk van het niveau moet een organisatie aandacht besteden aan: 

 • Uw VGM-beleid en de betrokkenheid van de directie 
 • Risicobeheer 
 • Opleiding, voorlichting en instructie personeel 
 • VGM-bewustzijn 
 • Uw VGM-projectplan 
 • Calamiteitenplan 
 • VGM-inspecties 
 • Veiligheid van middelen 
 • Inkoop van diensten 
 • (Bijna-) ongevallen 
Door de begeleiding van vele bedrijven en organisaties bij een VCA certificering hebben wij een gegarandeerd certificeringstraject ontwikkeld. Hierbij leveren wij: 
 1. Een online werkomgeving in Microsoft Teams 
 2. Alle benodigde VCA documenten en sjablonen op maat uitgewerkt zoals een VCA handboek, veiligheidsinstructie, etc. 
 3. Een duidelijke aansluiting tussen de normeisen en documenten/sjablonen 
 4. Een actieplan voor de certificering en een meerjarenplan voor het onderhoud na de certificering 
 5. Intern auditverslag met aandachtspunten voor de certificeringsaudit 
 6. Verslag directiebeoordeling conform de eisen van VCA 
 7. Informatie van de certificerende instantie voor de certificering
Tips voor het behalen van een VCA certificaat 

Tot slot geven wij u nog enkele tips voor de implementatie van de VCA: 

 1. Betrek de directie en leidinggevenden zo vroeg mogelijk 
 2. Maak een veiligheidsteam waarin de VG coördinator, de preventiemedewerker en de veiligheidskundige van QVOX samen als VCA team optrekken 
 3. Start zo snel mogelijk met werkplekinspecties en trainingen 
 4. Actualiseer indien nodig de Arbo RIE en gebruik die als basis voor de VCA-documenten 
 5. Bepaal vooraf de middelen (geld) wat beschikbaar is voor het voldoen aan de VCA norm. Denk hierbij ook aan de middelen voor training van personeel, het vernieuwen Arbo RIE, de investeringen in het keuren of vervangen van gereedschap, etc. 

VCA certificering

VCA certificering VCU certificering
Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Bel of app ons