ISO 45001 certificering

Gezond en veilig werken is de basis van je organisatie 

ISO 45001 is dé internationale norm voor Gezond & Veilig Werken (G&VW) en is de opvolger van de OHSAS 18001. Deze norm wordt toegepast bij bedrijven met verhoogde veiligheids- en gezondheidsrisico’s die Arbo-management op een systematische manier willen toepassen en verbeteren. 

De norm is opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS), zodat de inhoudsopgave gelijk is aan andere ISO-normen zoals ISO 9001, ISO 14001 en ISO 27001. Een G&VW-managementsysteem heeft als doel dat de organisatie in staat is te voorzien in veilige en gezonde werkplekken maar ook werk gerelateerd letsel en gezondheidsproblemen voorkomen en haar G&VW-prestaties continue toepassen en verbeteren.

Gestructureerde managementbenadering van de ISO 45001

Een ISO 45001 certificering kan een organisatie veel tijd kosten. Door de complexiteit van de huidige informatiesystemen en de bedrijfsstructuur is het niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de uit te voeren aanpassingen. Hoofd- en bijzaken worden door elkaar gehaald wat zorgt voor veel interne discussie. Problemen worden groter gemaakt waardoor de medewerkers het overzicht verliezen. Het is hierdoor niet alleen een grote belasting op de huidige werkprocessen, het resulteert ook in een onnodig moeizaam en duur certificeringstraject.

Daarnaast wordt het Arbo Managementsysteem vaak als onduidelijk ervaren. Elke ISO-norm vraagt om zowel een gestructureerde managementbenadering als een groot aantal praktische maatregelen. Zo ook de ISO 45001. Hoe kun je dat het best aanpakken? Daar helpt QVOX je graag bij. We maken gezamenlijk alle verbetercirkels rond. Dat betekent dat we niet alleen beschrijven maar ook doen, evalueren én verbeteren. Houd er vooral rekening mee dat het managementsysteem niet gezien moet worden als iets wat losstaat van de organisatie. Interne bewustzijn op managementniveau én onder medewerkers is bepalend in de veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

ISO 45001 certificeren met QVOX

Met onze jarenlange ervaring in certificering en compliance zijn we experts als het gaat om een volledige ontzorging voor een ISO 45001 certificering. Dit doen we onder andere met een inventarisatie van de wetgeving, het analyseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s en het opzetten, implementeren en verankeren van een Arbo Managementsysteem.

Daarnaast zijn we gespecialiseerd in praktische ondersteuning zoals in het uitvoeren van metingen en verbetering van machineveiligheid. Arbo-audits voeren wij uit met inzet van deskundige adviseurs zoals Middelbaar Veiligheidsdeskundige, Hoger Veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist en lead auditor.

Bewezen methodiek van QVOX voor de ISO 45001

We beginnen altijd met een contextanalyse. Hierin komen de unieke eigenschappen van de organisatie en haar informatieverwerking in terug.  Vervolgens brengen we relevante wet- en regelgeving en de verwachtingen van belanghebbenden in kaart.

De daaropvolgende stap is het bepalen van beleid voor Arbo-management, de borging van het Arbo Managementsysteem en de kwaliteitsdoelstellingen zodat alles in lijn is en blijft met de organisatie.

Een risico-inventarisatie mag ook niet ontbreken. Voornamelijk de risico’s die impact hebben op de veiligheid en gezondheid van medewerkers zijn essentieel. Een behandelplan is onmisbaar.

We beschrijven het Arbo Managementsysteem en brengen het in lijn zijn met de ondersteunende processen zoals HR, communicatie, beheer van documentatie en primaire processen. Met onze jarenlange ervaring weten we hoe we dit op een efficiënte manier kunnen realiseren.

Als laatste bouwen we indicatoren in, plannen we interne audits, bereiden we de organisatie voor op externe audits, geven we je handvatten voor de directiebeoordelingen. Dit doen we met een meerjarenplan en -planning.

De voordelen van ISO 45001 voor jouw organisatie 

Vanuit wet- en regelgeving worden organisaties vaak gemotiveerd om te voldoen aan de ISO 45001 norm. Maar je laten certificeren, levert ook veel op. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Continue verbetering en groei, gericht op de organisatie, door een managementsysteem.
  • De organisatie voldoet aan Arbo wet- en regelgeving.
  • Veiligheid en arbeidsomstandigheden worden continu verbetert.
  • De tevredenheid van medewerkers wordt verhoogd en medewerkers zijn meer gemotiveerd.
  • Verzuim neemt af, waardoor ook verzuimkosten afnemen.
  • Een professionele uitstraling voor klanten, potentiële klanten en de rest van de markt.

 

 

Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen