ISO 45001 certificering

ISO 45001 is dé internationale norm voor Gezond & Veilig Werken (G&VW) en is de opvolger van de OHSAS 18001. Deze norm wordt toegepast bij bedrijven met verhoogde veiligheids- en gezondheidsrisico’s die Arbo-management op een systematische manier willen toepassen en verbeteren. 

Wacht, voordat je verder leest


We hebben onze directeur Marcel Vos uitgedaagd in 5 minuten antwoord te geven op de meest belangrijke vragen over ISO 27001 voor Gezond en Veilig Werken. Gewoon, zonder poespas. Of dat is gelukt? Natuurlijk. 

Wat zijn de kosten en wat levert het je op? En op welke manieren maakt QVOX het verschil? Je kunt ook luisteren naar vliegensvlugge afleveringen over andere ISO-normen. Die sessies vind je op onze podcast-pagina of op Spotify via #QTALK. 

In vogelvlucht door ISO 45001
Gestructureerde veilig werken met ISO 45001

Elke ISO-norm vraagt om zowel een gestructureerde managementbenadering als een groot aantal praktische maatregelen. Zo ook de ISO 45001. Hoe kun je dat het best aanpakken? Daar helpt QVOX je graag bij. We maken gezamenlijk alle verbetercirkels rond. Dat betekent dat we niet alleen beschrijven maar ook doen, evalueren én verbeteren. Houd er vooral rekening mee dat het managementsysteem niet gezien moet worden als iets wat losstaat van de organisatie. Interne bewustzijn op managementniveau én onder medewerkers is bepalend in de veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

ISO 45001 certificeren met QVOX

Met onze jarenlange ervaring in certificering en compliance zijn we experts als het gaat om een volledige ontzorging voor een ISO 45001 certificering. Dit doen we onder andere met een inventarisatie van de wetgeving, het analyseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s en het opzetten, implementeren en verankeren van een Arbo Managementsysteem.

Certificeren met QVOX

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit. 

Hoe wil je aan de slag?
Opleidingen
Opleidingen:

In de QVOX Academy bieden we vakspecifieke opleidingen en trainingen aan om zo je kennis te vergroten en competenties te ontwikkelen. 

Projecten
Projecten:

In samenwerking met de specialisten van QVOX werk je projectmatig toe naar een certificering of realiseren we de gewenste verandering. 

Services
Services:

Hercertificering of onderhoud van het kwaliteitssysteem kun je aan ons uitbesteden. Met ons service contract houden we je scherp en brengen we in kaart waar kansen liggen. Zonder zorgen en met zekerheid van de kwaliteit zoals je die van ons bent gewend. 

Neem contact op met een van onze experts en volg ons spoor naar certificering en compliance. 

FAQ
FAQ

ISO 45001

Wat is ISO 45001?

ISO 45001 is de internationale norm voor een gecertificeerd managementsysteem voor Gezond & Veilig Werken (G&VW).

De norm is opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS), zodat de inhoudsopgave gelijk is aan andere ISO-normen zoals ISO 9001, ISO 14001 en ISO 27001. Een G&VW managementsysteem heeft als doel dat de organisatie in staat is te voorzien in een veilige en gezonde werkplekken, werkgerelateerd  letsel en gezondheidsproblemen te voorkomen en haar G&VW-prestaties continue toe te passen en te verbeteren.

Waarom kies je als bedrijf voor de ISO 45001?

ISO 45001 is dé internationale norm voor Gezond & Veilig Werken (G&VW) en is de opvolger van de OHSAS 18001. Deze norm wordt toegepast bij organisaties met een verhoogd veiligheids- en gezondheidsrisico. Met de ISO 45001 certificering toon je aan dat de organisatie voldoet aan de wet- en regelgeving. Daarnaast is het aantoonbaar dat er systematisch wordt gewerkt aan het toepassen en verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Voor wie is ISO 45001 bedoeld?

ISO 45001 is bedoeld voor organisaties met verhoogde veiligheids- en gezondheidsrisico die het Arbo-management op een systematische manier willen toepassen en verbeteren. Meestal gaat hierbij om een G&VW-managementsysteem voor de eigen organisatie, dit in tegenstelling tot VCA waarbij het vooral draait om de projectlocatie. ISO 45001 is van toepassing op alle soorten organisaties, zowel groot als klein. 

Welke eisen komen terug in ISO 45001?

Waar moet je nu aan voldoen voor een ISO 45001 certificering? Wij hebben de belangrijkste eisen even netjes onder elkaar gezet:

  • De context van de organisatie bepalen. Denk aan de eisen en verwachtingen van in- en externe belanghebbenden (stakeholders), wetgeving, externe ontwikkelingen en specifieke interne issues die in de organisatie spelen.
  • De scope (toepassingsgebied) van het managementsysteem voor Gezond & Veilig Werken moet duidelijk zijn vastgesteld.
  • De directie moet leiderschap tonen door het G&VW-beleid vast te stellen, rollen en verantwoordelijkheden te verdelen, middelen ter beschikking te stellen en betrokkenheid te tonen.
  • Risico’s en kansen moeten voor de organisatie worden vastgesteld. Ook moeten de noodzakelijke maatregelen worden bepaald, gepland en geïmplementeerd.
  • Ondersteunende processen met betrekking tot o.a. bewustzijn en competenties van personeel, inzet van middelen, infrastructuur, meetmiddelen, communicatie en documentatie moeten worden bepaald en ingevoerd.
  • Het primaire proces moet voorzien in producten en diensten rekening houdend met de voorgaande onderwerpen.
  • Meting en monitoring, o.a. via het meten KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren), incidenten, meten van processen, uitvoeren van interne audits
  • Evaluaties, zoals de directiebeoordeling
  • Leren van fouten, klachten, afwijkingen en treffen van corrigerende maatregelen.
  • Realiseren van verbeteringen.
Hoe verloopt het certificeringstraject van ISO 45001?

Bij QVOX zijn we gespecialiseerd in certificering, bijvoorbeeld van ISO 45001. Hiervoor hebben we een zorgvuldig een proces samengesteld die we met je doorlopen. Allereerst selecteer je samen met je QVOX-adviseur een certificerende instelling. Dit is een externe partij die de externe audit doet waardoor je op een onafhankelijke manier een certificering doet. Je sluit deze overeenkomst voor drie jaar. Daarna begeleidt de adviseur je bij het inplannen van de eerste audits. 

Dan start fase 1. In deze fase wordt een documentaudit uitgevoerd, geheel onder begeleiding van je adviseur. In de tweede fase worden interviews met medewerkers gedaan. Doorloop je deze twee fases goed door de auditor? Dan heb je het certificaat al binnen enkele weken in huis. 

In de volgende drie jaar worden opnieuw audits ingepland en uitgevoerd zodat je in het derde jaar kunt rekenen op een hercertificering. 

Download ook onze whitepaper over het certificeringstraject. Hier vind je alle informatie die je nodig hebt voordat je van start gaat met een certificering. 

Alles wat je moet weten over certificering


We kennen inmiddels duizenden normen die je kunt laten certificeren. Normen voor producten, processen, organisaties en zelfs voor personen. Vaak heeft een certificering betrekking op een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld de manier waarop er met kwaliteit wordt omgegaan, maar ook voor thema's zoals milieu en duurzaamheid, informatiebeveiliging en veiligheid op de werkvloer bestaan normen en certificeringen. Wil je meer over het certificeringsproces leren? Download onze whitepaper. 

QVOX whitepaper "Certificering"