ISO 45001 certificering

ISO 45001 certificering 

ISO 45001 is dé internationale norm voor Gezond & Veilig Werken (G&VW) en is de opvolger van de OHSAS 18001. Deze norm wordt toegepast bij bedrijven met verhoogde veiligheids- en gezondheidsrisico’s die het Arbo management op een systematische manier willen toepassen en verbeteren.  

De norm is opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS), zodat de inhoudsopgave gelijk is aan andere ISO-normen zoals ISO 9001 , ISO 14001 en ISO 27001. Een G&VW managementsysteem heeft als doel dat de organisatie in staat is te voorzien in een veilige en gezonde werkplekken, werk gerelateerd letsel en gezondheidsproblemen te voorkomen en haar G&VW-prestaties continue toe te passen en te verbeteren. 

In maart 2017 is de ISO 45001 norm gepubliceerd. Bedrijven die OHSAS 18001 gecertificeerd zijn, moeten overstappen indien zij gecertificeerd willen blijven. De ISO 45001 norm vraagt alleen om een managementsysteem. Het handboek voor Arbo processen, dat werd gehanteerd bij de OHSAS 18001 norm, is om deze reden niet langer verplicht. Alle zaken die voor een organisatie belangrijk zijn kunnen omschreven worden in het Arbo managementsysteem.

ISO 45001 certificeringstraject 

De overstap van de OHSAS 18001 naar de ISO 45001 kan een organisatie veel tijd kosten. Door de complexiteit van de huidige informatiesystemen en de bedrijfsstructuur is het niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de uit te voeren aanpassingen. Hoofd- en bijzaken worden door elkaar gehaald wat zorgt voor veel discussie. Problemen worden groter gemaakt waardoor de medewerkers het overzicht. Het is hierdoor niet alleen een grote belasting op de huidige werkprocessen, het  resulteert ook in een onnodig, moeizaam en duur certificeringstraject. 

Waar lopen bedrijven tegenaan bij de ISO 45001 

Een certificeringstraject van één of meerdere normen kost veel tijd. Door de complexiteit van de huidige bedrijfsprocessen en de bedrijfsstructuur is het niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de te nemen verbeteracties. Hoofd- en bijzaken worden door elkaar gehaald wat zorgt voor veel discussie. Problemen worden groter gemaakt waardoor de medewerkers het overzicht verliezen. Dit resulteert in een lang en moeizaam certificeringstraject. Daarnaast lopen organisaties bij het traject tegen obstakels aan. De meest voorkomende obstakels bij een ISO 45001 certificering zijn: 

 1. De ISO 45001 wordt ervaren als veel en ingewikkeld 
 2. Het is onduidelijk wat precies beschreven moet worden in het Arbo managementsysteem.  
 3. ISO 45001 vraagt zowel een gestructureerde managementbenadering als een groot aantal praktische maatregelen. Dit maakt het verwarrend 
 4. Alle verbetercirkels moeten rond gemaakt worden, dus niet alleen beschrijven, maar ook doen, evalueren en verbeteren  
 5. Het managementsysteem wordt niet gezien als een framewerk voor de organisatie, maar als iets wat er naast staat 
 6. Organisaties zien de audit als een doel en niet als een onderdeel van het eigen verbeterproces 
 7. Het meetbaar maken van Arbo management is lastig 
 8. Het verschil zien tussen afwijkingen en incidenten van het Arbo managementsysteem 
 9. Bewustzijn bij management en medewerkers van eigen handelen op Arbo veiligheid  

Hoe helpt QVOX bij de ISO 45001 

Wij ontzorgen organisaties met de voorbereidingen op een ISO 45001 certificering. Dit doen wij door een inventarisatie van de Arbo wetgeving, de veiligheids- en gezondheidsrisico’s en het opzetten en implementeren van een Arbo managementsysteem. 

Ook gespecialiseerde ondersteuning zoals het uitvoeren van metingen, verbetering van machine veiligheid en Arbo audits voeren wij uit met inzet van deskundige adviseurs zoals MVK, HVK, arbeidshygiënist en lead auditor. Wij leveren: 

 1. Een kick-off met alle betrokkenen om enthousiasme en draagvlak te creëren. Periodiek worden voortgangsgesprekken gehouden om de snelheid en de kwaliteit te waarborgen. Onze projectmanagers, adviseurs en interne auditors zijn vanaf de start betrokken. 
 2. Het inrichten van het Arbo managementsysteem 
  • De context wordt bepaald. Hierbij stellen wij vast wat de unieke eigenschappen van de organisatie zijn 
  • Het in kaart brengen van de relevante wet- en regelgeving, de contractuele eisen én de verwachtingen van belanghebbenden (in- en externe stakeholders) 
  • Bepalen van het beleid voor Arbo management, de borging van het Arbo managementsysteem en de kwaliteitsdoelstellingen; alles in lijn met jullie organisatie zodat het een geïntegreerd geheel is.  
  • Vaststellen van risico’s die impact hebben op de veiligheid en de gezondheid van medewerkers. Hierbij wordt het risicobehandelplan opgesteld. 
  • Ondersteuning bij het beschrijven van het Arbo managementsysteem 
  • In lijn brengen van de ondersteunende processen, zoals HR, communicatie, beheer van documentatie, en de primaire processen. 
  • Inregelen van het meten van de kwaliteitsindicatoren, interne audits en directiebeoordelingen via een meerjarenplanning 
 3. Ondersteuning bij de borging van het KMS: 
  • Procesbegeleiding van het Arbo management overleg en coaching van de verantwoordelijke veiligheidsmedewerker(s) 
  • Te nemen acties bewaken en coördineren 
  • Interne audits plannen, uitvoeren en opvolgen 
  • Directiebeoordeling organiseren en begeleiden 
  • Externe audit organiseren, begeleiden en opvolgen 

Wat zijn de voordelen van ISO 45001 

 • Continue verbetering, gericht op de organisatie, door een managementsysteem. 
 • De organisatie voldoet aan Arbo wet- en regelgeving. 
 • Veiligheid en arbeidsomstandigheden worden continu verbetert. 
 • De tevredenheid van medewerkers wordt verhoogt en ze zijn meer gemotiveerd. 
 • Verzuim neemt af, waardoor ook verzuimkosten afnemen. 
 • Minder controles door de arbeidsinspectie. 
 • Een professionele uitstraling voor klanten, potentiële klanten en de rest van de markt. 

 

 

 

Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Bel of app ons