Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging en privacy zijn belangrijker dan ooit tevoren. Organisaties die iets met het verzamelen, beheren en verwerken van gegevens van bijvoorbeeld klanten en leveranciers doen (volgens de AVG), moeten voldoen aan eisen die vastliggen in een certificering. De meest bekende norm is ISO 27001. 

Hoe hoog staan informatiebeveiliging en privacy op jouw agenda?

Voor iedere organisatie is informatiebeveiliging belangrijk. Of je nou een softwarebedrijf, een installatiebedrijf of een zorgorganisatie bent. Vooral nu we meer dan ooit online informatie verzamelen. En wat dacht je van het vele thuiswerken? Voorheen propten we al onze papieren in een map, nu komt daar het groeiende gebruik van technologie ook nog eens bij. Een organisatie die weet hoe om te gaan met het verzamelen, beheren en verwerken van informatie (online en offline) kan zichzelf, maar ook klanten en leveranciers, beschermen tegen bedreigingen. Van binnen- of buitenaf. 

De ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging gaan snel, waardoor het voor interne medewerkers vaak lastig is om kennis en ervaring up to date te houden. Bij tijdelijke vervanging en in middelgrote organisaties is outsourcing vaak een interessante oplossing. 

Bij outsourcing van het informatiebeveiligingsmanagement worden de volgende taken overgenomen: 

  • Ontwikkelen informatiebeveiligingsbeleid. 
  • Coördineren informatie risico-inventarisatie en risicobeheersing. 
  • Vergroten van informatiebewustzijn. 
  • Uitvoeren van interne audits. 
  • Certificering coördineren. 
  • Support bij incidenten en datalekken. 
  • Meten en monitoren van het niveau van informatiebeveiliging. 
  • Management reviews organiseren. 

Je informatiebeveiliging laten regelen door QVOX

Het niet op orde hebben van je informatiebeveiliging kan leiden tot imagoschade en hoge boetes. Iedere organisatie die iets met het verzamelen, beheren en verwerken van gegevens van bijvoorbeeld klanten en leveranciers doet, moet voldoen aan eisen die vastliggen in een certificering. De meest bekende certificering is de ISO 27001. Wil je weten hoe we je kunnen helpen bewegen naar een privacyproof en informatieveilige organisatie?  

Stap 1 
Eisen en scope

SLA-contracten, de AVG, verwerkersovereenkomsten en andere wettelijke eisen vragen van ons bewust en adequaat om te gaan met gegevens, identiteiten en bestanden van bijvoorbeeld klanten of patiënten. Sommige organisaties hebben dit op orde, sommige nog niet. Belangrijk in deze stap is het inventariseren van dit soort contracten. Maar ook het doen van een PEN-test, het monitoren van bedreigingen en interne zwakheden en een observatie zijn hierin onmisbaar. 

Stap 2 
Risico’s en maatregelen

Uit de inventarisatie, metingen en observaties komen een aantal risico’s. Het is belangrijk deze mee te nemen zodat we weten waar we naartoe willen werken. Belangrijk is om te beseffen dat risico’s niet alleen maar over techniek gaan. Maar juist ook over de awareness bij je medewerkers, de inrichting van je interne organisatie en optimalisatie van processen. 

Stap 3 
Voldoe aan de opgestelde maatregelen 

Wil je werk maken van informatiebeveiliging en het waarborgen van privacy? Dat vraagt soms om ingrijpende veranderingen. Maatregelen helpen je bij het efficiënt toewerken naar een bewuste en actieve organisatie. Maatregelen kunnen variëren tot het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming of het invoeren van technische toepassingen zoals werken in de cloud en je IT (opnieuw) inrichten. Daarnaast zijn organisatorische maatregelen (hoe ga je om met iemand die uit dienst treedt? Of met iemand die geen klant meer is?) en trainingen voor een vergroot bewustzijn onder medewerkers van belang. 

Als laatste wil QVOX ervoor zorgen dat gevaren getackeld zijn. Dat doen we door middel van een Business Continuity Plan. 

Stap 4 
De weg naar succes 

Met veranderingen doorvoeren alleen ben je er (nog) niet. Juist het borgen van die maatregelen in een managementsysteem voor informatiebeveiliging volgens een standaard framework inclusief certificeringen gaat je helpen in de continuïteit, kwaliteit en beveiliging van je business. 

De maatregelen voor informatiebeveiliging zijn:  

Stap 5 
Onderhouden, optimaliseren en verankeren 

Uit het Business Continuity Plan komen een aantal acties die we op meerdere momenten (afhankelijk van jouw organisatie) kunnen uitvoeren. Zo doen we verschillende metingen van gevaren, trainingen, interne audits ter voorbereiding op de externe audit die bij een certificering wordt gedaan, directiebeoordeling en uiteraard de ondersteuning bij incidenten. 

Blueprint Cyber Security 

Denken we aan informatiebeveiliging, dan leggen we al snel de link met cybersecurity. Wat is nou wel of niet belangrijk? Waarom zou je volop investeren in Multi-Factor Authenticatie, encryptie, back-ups en recovery? Risico’s afvangen is niet jouw core business. Daarom werkt QVOX met Blueprint Cyber Security. Het cybersecuritybureau dat op het gebied van cyberrisico's identificeert, beschermt, detecteert, reageert en herstelt.