Milieu en duurzaamheid

Nieuwe opdrachtgevers en aanbesteders vinden duurzaamheid belangrijk en stellen daarom bepaalde certificeringen als (inkoop)eis. Maar ook klanten en medewerkers willen steeds vaker terugzien dat hun merk, bedrijf of organisatie actief bezig is met het milieu en duurzaamheid. Gaan we samen voor een betere wereld?

Milieu en duurzaamheid zijn belangrijke topics in een volwassen organisatie 

Als organisatie werk je duurzaam en milieubewust. Nieuwe opdrachtgevers en aanbesteders vinden duurzaamheid belangrijk en stellen daarom bepaalde certificeringen als (inkoop)eis. Maar ook klanten en medewerkers willen steeds vaker terugzien dat hun merk, bedrijf of organisatie actief bezig is met het milieu en duurzaamheid. Dat we goed omgaan met de wereld. Hoe zorg je ervoor dat acties rondom deze topics gewaarborgd zijn in je organisatie? Hoe bouw je rondom deze thema’s een organisatie en bepaal je de processen? En hoe blijf je continu voldoen aan de eisen vanuit de wet en de wereld? Eén ding is zeker: voldoe je aan de eisen? Dan leg je dat vast in een milieumanagementsysteem. 

Een milieumanagementsysteem is bedoeld voor organisaties het risico op nadelige gevolgen van milieu emissies willen aanpakken, aan milieuwetgeving willen voldoen, producten en diensten ontwikkelen en produceren vanuit het levenscyclusperspectief of efficiënter willen werken door milieu-besparingen te realiseren. Gecertificeerd milieumanagement wordt veel toegepast door infra en GWW-bedrijven, bouw- en aannemersbedrijven en in de industrie. 

Het spoor naar een milieuvriendelijk en duurzame organisatie

Stap 1 
Footprint bepalen 

Door te starten met het in kaart brengen van relevante wetgeving en contractuele eisen (bijvoorbeeld rondom CO2-uitstoot), maken we inzichtelijk waar kansen, zwakheden, sterktes en bedreigingen liggen. We brengen jouw footprint in kaart. Andere maatregelen, zoals Arbo, nemen we mee voor een totaalbeeld van de situatie en de organisatie.  

Stap 2 
Van risico’s kansen maken 

Milieu en duurzaamheid kunnen lastige materie zijn. Waar begin je? Wanneer voldoe je aan eisen? Hoe ingrijpend is het proces? Het Milieu Aspecten Register geeft inzicht in de milieurisico’s. Een Milieu Aspecten Register houdt rekening met wettelijke eisen en is een hulpmiddel om milieueffecten te verminderen of voorkomen. Het Milieu Aspecten Register gebruiken we als basis voor een milieumanagementsysteem of een ISO 14001 certificering. 

Stap 3 
De minimaal vereiste maatregelen 

Milieumaatregelen en duurzaamheid kennen een aantal minimaal vereiste maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen volgens het Activiteitenbesluit, het invoeren van een monitoringsysteem en inspecties voor de detectie van mogelijke emissies. Maar ook technische maatregelen (infrastructuur, maatregelen rondom verbouwingen, lekbakken en energiezuinige middelen) zijn van toepassing. Evenals trainingen (intern) en organisatorische maatregelen met betrekking tot het beheer van middelen. 

Stap 4 
Borgen in een milieumanagementsysteem 

Maatregelen borgen we in een milieumanagementsysteem volgens een standaard framework inclusief certificeringen. Maatregelen zonder borging zijn losse activiteiten die niet getoetst of gecontroleerd worden door onafhankelijke instanties of inspecties. Het borgen van de maatregelen maakt dat jij je niet druk hoeft te maken om uitvoering en opvolging, maar dat we deze kunnen verankeren in de organisatie. Zo kun jij blijven doen wat je het liefst doet, maar wel op een duurzame en milieubewuste manier. 

Maatregelen voor milieu en duurzaamheid:  

Stap 5 
Onderhouden, optimaliseren en verankeren 

QVOX gaat verder dan het opzetten, inrichten en borgen van maatregelen en een milieumanagementsysteem. Succes valt of staat met de consistentie en de continuïteit waarin de maatregelen worden nageleefd. We gebruiken hiervoor:  

  • (Her)metingen. 
  • Risico (her)beoordelingen. 
  • Trainingen. 
  • Interne audits. 
  • Directiebeoordelingen. 
  • Ondersteuning bij incidenten. 

Milieu en duurzaamheid

Ons aanbod in milieu en duurzaamheid

Certificeringsadvies

Audits (intern en extern)

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Servicecontract rondom certificering