NEN en overige

Met de NEN maak je afspraken over de veiligheid van producten, diensten en processen  

De NEN (Nederlandse Norm) staat voor vooruitgang door verbetering. Jezelf én je organisatie continu uitdagen om veranderingen in de wereld bij te houden en het huidige beleid aan te passen op ontwikkelingen die relevant zijn voor jouw situatie. Normen helpen daarbij, en dus ook de NEN. In de NEN is aandacht voor goede afspraken, werkwijzen en dienstverlening om de kwaliteit of de veiligheid te verbeteren.  

De NEN-EN 15224: ISO voor de zorg  

De NEN-EN 15224 toont aan dat jouw organisatie in staat is om consequent zorg- en welzijnsproducten en zorg gerelateerde diensten te leveren. Deze voldoen niet alleen aan de wet- en regelgeving maar zijn ook gericht op het verhogen van de klanttevredenheid én de kwaliteit van zorg. Kenmerkend in de NEN-EN 15224 is de toepassing van risicomanagement en het gebruik van kwaliteitsindicatoren die zijn toegepast op de zorg. 

De NEN 7510  

De NEN 7510 is een nationale norm die de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie waarborgt in de zorg. Het gaat hierbij voornamelijk over patiëntgegevens. De norm is afgeleid van de ISO 27001. Beide normen beschrijven eisen waaraan een bedrijf moet voldoen om te bewijzen dat er zorgvuldig met (patiënt)informatie wordt omgegaan.   

NEN 7510 wordt genoemd in artikel 2 van de AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) die behoort bij de Wet voor het gebruik van het BSN in de zorg. Hierdoor heeft NEN 7510 een verplichtend karakter. Informatiebeveiliging valt daarmee onder het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ gebruikt de NEN 7510 bij het toetsen of zorginstellingen de juiste maatregelen treffen voor het invoeren en handhaven van informatiebeveiliging. 

Committed to Compliance and Certification

Voldoe aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit, veiligheid en gezondheid van medewerkers, milieu en duurzaamheid en informatiebeveiliging.

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Bel ons