NEN-EN 15224

NEN-EN 15224: voor zorgverleners die zorg- en welzijnsproducten met hoge kwaliteit leveren

Bij de NEN-EN 15224 certificering staat het belangrijkste proces van elk zorgverlener centraal: de zorgverlening aan de zorgontvanger. Wil jij je als zorgverlener onderscheiden? Pak dan de belangrijkste zorg gerelateerde kwesties zoals patiëntveiligheid en het beheer van klinische risico’s aan. Deze sectorspecifieke standaard voor kwaliteitsmanagement helpt zorgverleners verder.

Heeft jouw organisatie al een HKZ of een ISO 9001 certificaat? Overstappen naar de NEN-EN 15224 is relatief eenvoudig en laat nog beter jouw expertise zien.

Even terug, wat is de NEN-EN 15224?

De NEN-EN 15224 toont aan dat jouw organisatie in staat is om consequent zorg- en welzijnsproducten en zorg gerelateerde diensten te leveren. Deze voldoen niet alleen aan de wet- en regelgeving maar zijn ook gericht op het verhogen van de klanttevredenheid én de kwaliteit van zorg. Hiervoor moet geschikte, correcte en doeltreffende zorg worden geleverd die gericht is op de zorgontvanger. Door krappe budgetten en administratieve druk is dit een uitdaging. Elke zorgverlener is natuurlijk bezig het met leveren van de best mogelijke zorg voor het budget wat hiervoor beschikbaar is. Maar hoe houden jullie de kwaliteit in de gaten en welke verbeterprocessen voeren jullie op dit moment door?

De ISO 9001 staat aan de basis voor de NEN EN 15224 certificering, wat betekent dat een kwaliteitsmanagementsysteem nodig is dat voldoet aan alle normeisen. Meer informatie over de ISO 9001 vind je hier.

Uitdagingen rondom een NEN-EN 15224 certificering

Sturen op kwaliteit van de zorg kan met een goed ingeregeld en onderhouden kwaliteitsmanagementsysteem. Bij het opzetten van het managementsysteem die voldoet aan de NEN-EN 15224 norm lopen organisaties in sommige gevallen tegen obstakels aan. Misschien herken jij je hierin? Het gaat dan bijvoorbeeld om een gebrek aan commitment en betrokkenheid vanuit het management, vooral wanneer certificering een opgelegde eis is. Maar obstakels kunnen ook te maken hebben met onduidelijkheden in de eisen, het ontbreken van de urgentie of te weinig bewustzijn bij medewerkers als het gaat om eigen handelen en de impact op de kwaliteit. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de grote administratieve druk wat ten koste gaat van de tijd om echt te zorgen.

NEN-EN 15224 certificeren met QVOX

Met onze jarenlange ervaring in het begeleiden van zorgorganisaties, hebben we een dienstverlening ontwikkeld die gericht is op het efficiënt opzetten, onderhouden en beheren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Een systeem dat niet alleen voldoet aan de eisen vanuit de NEN-EN 15224, maar ook meerwaarde biedt voor de organisatie zelf. Belangrijk hierbij is een aanpak die werkt. Een systeem dat in lijn ligt met de visie van de organisatie en de administratieve druk vermindert.

Hoe gaan we te werk? 

Kwaliteit van zorg waarborgen vraagt veel van de interne organisatie. Dus, een goed begin is het halve werk. Daarom starten we met een kick-off met alle betrokkenen om enthousiasme en bewustzijn te creëren. We tackelen iedere uitdaging en schetsen een duidelijk spoor naar het eindresultaat. Er zullen veel vragen uit de organisatie komen over het verloop van het project. Daarom nemen we extra tijd in de beginfase voor een duidelijke en gestructureerde opstart. Daarna is het tijd voor de magie: het inrichten van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Bij dit kwaliteitsmanagementsysteem is het belangrijk dat we als volgt te werk gaan:

We bepalen de context. Hierin worden de unieke eigenschappen van de organisatie en haar producten/diensten vastgesteld.

We brengen relevante wet- en regelgeving én de verwachtingen van belanghebbenden (in- en externe stakeholders) in kaart.

We bepalen het kwaliteitsbeleid, de organisatie van het kwaliteitsmanagementsysteem en de kwaliteitsdoelstellingen; alles in lijn met de organisatie zodat het een geïntegreerd geheel is. Eventueel wordt dit samengevoegd in een bestaand beleids- of ondernemingsplan.

We stellen risico’s die betrekking hebben op de kwaliteit van de producten en diensten vast en leggen dit vast in een risicobehandelplan.

We brengen het managementsysteem in lijn met de ondersteunende processen, zoals HR, communicatie, beheer van documentatie, en de primaire processen.

We regelen het meten van de kwaliteitsindicatoren, interne audits en directiebeoordelingen via een meerjarenplanning in.

Maar onze dienstverlening gaat verder 

Naast het bovengenoemde certificeringstraject, ondersteunen we zorgorganisaties ook met:

  • Een online werkomgeving in Microsoft Teams.
  • Alle benodigde documenten en sjablonen op maat uitgewerkt.
  • Een duidelijke aansluitingstabel tussen de normeisen en documenten/sjablonen zodat je goed voorbereid bent op auditvragen.
  • Een actieplan voor de certificering en een meerjarenplan voor het onderhoud na de certificering.
  • Intern auditverslag met aandachtspunten voor de certificeringsaudit.
  • Verslag directiebeoordeling conform de eisen van NEN-EN 15224.
  • Informatie van de certificerende instantie voor de certificering.

NEN-EN 15224

NEN-EN 15224 NEN 7510
Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Bel ons