OpWeg Coaching - Alette Bosch-Snoeijer

Een sterk ontwikkelende organisatie die zorg op maat kan blijven leveren door focus op kwaliteit en management

Zorg op maat aanbieden en te allen tijde de kwaliteitsstandaard hooghouden. Een organisatie die dit nastreeft staat voor een uitdaging, vooral wanneer de organisatie een groei doormaakt. In omvang en professionaliteit. Dat het kan en op een goede manier, bewijst OpWeg Coaching. Een zorgorganisatie die thuiswonende kinderen, jongeren en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis of psychiatrische kwetsbaarheid begeleidt.

We spraken met Alette Bosch-Snoeijer stafmedewerker bij OpWeg Coaching. Zij is verantwoordelijk voor beleid, kwaliteit en preventie. Alette gaf ons een kijkje achter de schermen en liet ons zien hoe OpWeg grip op kwaliteit en behoeftes van cliënten houdt en hoe het kwaliteitsmanagementsysteem hen daarbij ondersteunt.

"Ik heb me niet alleen gecoacht gevoeld in mijn functie, maar ook gesteund in de verankering van kwaliteit en management in de organisatie''

De rol van kwaliteit in de organisatie

''Bij OpWeg is het belangrijk dat onze zorg matcht met de individuele zorgvraag van de cliënt. Het draait bij ons om passende zorg, door een coach met de juiste kennis en attitude die de cliënt een stap verder helpt. Door de groei van de organisatie staan we voor de uitdaging deze aanpak praktisch uitvoerbaar te laten blijven en te verbeteren waar nodig. Goede sturing vanuit de kwaliteitsmedewerker is dus extra belangrijk. Deze stuurt op de processen met betrekking tot kwaliteit in de organisatie en werkt samen met medewerkers die zorgdragen voor de daadwerkelijke zorg aan de cliënt.’’ 

''Ons kwaliteitssysteem draagt hieraan bij. Hier heb ik mij het afgelopen jaar in vastgebeten, met ondersteuning van QVOX. Zij hebben mij gecoacht in mijn functie waardoor er nu onder meer een goed kwaliteitsmanagementsysteem staat. Hierdoor zijn we met vlag en wimpel geslaagd voor de externe audit. Het kwaliteitsmanagementsysteem helpt ons bij het bewaken van de kwaliteit in de breedste zin; voldoen aan de geldende wetgeving, zicht hebben op afwijkingen, voorstellen voor mogelijke verbeteringen, het percentage adequaat opgeleide mensen in dienst bij de organisatie managen en beleid bewaken in alle facetten van onze organisatie. Daarnaast worden leveranciers beoordeeld waardoor we kunnen vaststellen of deze ons nog voldoende ondersteunen om de doelstellingen met oog op kwaliteit te behalen.’’ 

Het kwaliteitsmanagementsysteem   

Kwalitatief goede zorg valt of staat met goed beschreven processen. En waar kun je deze processen en een goed uitgedacht beleid beter in waarborgen dan in een kwaliteitsmanagementsysteem? ''Onze organisatie was voor mijn komst al wel bekend met het kwaliteitsmanagementsysteem, maar er werd nog niet zo veel mee gedaan. Ik zag de potentie van het systeem direct. Een systeem dat van A tot Z als een format werd aangeleverd door QVOX en alle kaders van de norm bevat. Dit heeft ons geholpen in een korte periode een volledig werkend systeem neer te zetten, waar we meteen veel opbrengst van hebben waargenomen.’’ 

''Het kwaliteitsmanagementsysteem helpt ons een bepaalde kant op te bewegen en de kaders continu duidelijk voor ogen te houden, waardoor we beter beslissingen kunnen nemen. Het geeft een goed overzicht van alles wat speelt en waar op gelet moet worden. We kunnen de kwaliteit echt meten én daardoor verbeteren. De directie kan ons daarin vervolgens ondersteunen door het beschikbaar stellen van middelen.’’ 

De kracht van QVOX  

''QVOX heeft enorm bijgedragen aan het zichtbaar maken van de kwaliteit van de organisatie. Het is heel belangrijk dat een partner als QVOX iets toevoegt en dat je echt samen toewerkt naar een ideale situatie. Ik heb me niet alleen gecoacht gevoeld in mijn functie, maar ook gesteund in de verankering van kwaliteit en management in de organisatie. De directie onderstreept hoeveel het opgezette kwaliteitsmanagementsysteem haar eigen werkzaamheden heeft vereenvoudigd en verhelderd. Die toegevoegde waarde, daar draait het om.’’ 

Ambities op het gebied van kwaliteit  

''Het is belangrijk dat wat we nu hebben neergezet – aan kwaliteitsprocessen en beleid – in de hele organisatie doorvloeit. Dat alle collega’s weten waar ze hun benodigde informatie en formulieren voor bijvoorbeeld registraties kunnen vinden en invullen, zodat alles centraal beheerd kan worden en we inzichten kunnen delen. Dat maakt dat informatie echt als meetlat ingezet kan worden. Dat zal uiteindelijk mede bijdragen aan de kwaliteit. Vanzelfsprekend hoop ik ook dat ik in mijn functie de hoge kwaliteitsstandaard van zorg bij OpWeg kan behouden. Verbeteringen worden dan overwinningen en het kwaliteitssysteem is dan mijn helpende hand. Een cliënt die tevreden is met de geboden zorg, daar draait het om.’’

Over OpWeg Coaching

OpWeg Coaching wil nu en in de toekomst er aan bij dragen dat mensen met autisme, ADHD of verwante psychiatrische problematiek beter kunnen functioneren in de maatschappij. Door middel van begeleiding en coaching van de mens en het verhogen van het begrip en de acceptatie van de maatschappij voor deze groep mensen. 

QVOX VOOR OPWEG COACHING
QVOX ONDERSTEUNT OPWEG COACHING BIJ:
Certificeringen
Kwaliteit waarborgen
Advies

Over QVOX

QVOX is de vooruitgeschoven post in de wereld van certificering en compliance. Onze QVOX-experts bewegen zich al 25 jaar met intelligentie, deskundigheid en een feilloze intuïtie door de complexe processen rondom kwaliteitseisen en managementsystemen.

Wij bijten ons vast in regels en wetgeving en trekken voor onze opdrachtgevers het beste spoor. Zodat zij zich blijvend onderscheiden met hun zichtbare kwaliteit in de vorm van betrokken werknemers en vitale en integere bedrijfsprocessen.

Nieuwsgierigheid is de aard van het beestje. Wij zijn alert op verbeteringen en wij delen onze groeiende kennis graag om in verbinding te blijven met onze opdrachtgevers. Die voelen zich daardoor uitgedaagd om verder te ontwikkelen en ervaren tegelijkertijd een voortdurende veiligheid omdat de zaken op orde zijn!