Techniek

Grip op risico's: wij trekken het spoor naar zekerheid

De technische sector heeft te maken met vele verschillende normen en standaarden. Waarom? In de techniek komt alles samen: productkwaliteit, good governance, Arbo, veilig transport, duurzaamheid en milieu én natuurlijk ook informatiebeveiliging. Dat vertaalt zich naar bekende en minder bekende normen. Wat heb je nodig om succesvol te zijn en te blijven? Een slimme en integrale aanpak zodat thema's en eisen vanuit de wet met elkaar verbonden zijn, voor meer grip op (bedrijfs)risico's. Zonder verrassingen, risico’s en complexe situaties. QVOX biedt handboeken, formulieren en opleidingen om veel en lastig werk uit handen te nemen. Praktisch én pragmatisch. Gewoon, precies wat jij nodig hebt om je werk goed uit te kunnen blijven voeren. 

 

Onze werkwijze

De betrokken specialisten van QVOX bewegen zich sinds 1996 dagelijks door uiteenlopende bedrijven in de technische sector, met name in de installatiebranche, bouw en transport. Wij zien wat werkt en wat niet. Kennis die wij opdoen delen wij en verwerken we in onze producten, diensten en contracten. Daarvoor werken we ook graag samen met partners. Voorheen lag de focus enkel op het behalen van de juiste certificaten en vandaag de dag worden dat er steeds meer. Vaak ook nog eens op meerdere en verschillende thema's. Dat betekent dat je te maken krijgt met nieuwe risico's. Hoe houd je grip? 

Ben je in staat om ontwikkelingen, nieuwe eisen en de opkomst van andere belangrijke thema's op waarde te schatten of belemmert het steeds meer je bedrijfsvoering? QVOX helpt jou bijblijven in deze snel veranderende wereld en pakt (interne) veranderingen en risico’s met beide handen aan. Wij adviseren niet alleen, maar nemen ook verantwoordelijkheid, verhelderen lastige onderwerpen en verbinden ons aan jouw doelen. 

Persoonlijke aandacht en begrip van de context zijn leidend in onze samenwerking. Trekken een gezamenlijk spoor naar zekerheid. Nemen werk uit handen, houden je op de hoogte van wijzigingen en nieuwe normen en houden het hele jaar door vinger aan de pols. Zo kom jij niet voor verrassingen te staan tijdens audits of controles. Iets wat absoluut wordt gewaardeerd door klanten waar we inmiddels jarenlange partnerships mee hebben opgebouwd. 

QVOX

Sinds 1996 helpen wij bedrijven in de installatietechniek met compliance en certificering. Met onze jarenlange ervaring en in house kennis zijn wij het aanspreekpunt dat de taal van de branche spreekt en waar we de juiste mensen met de gewenste expertise kunnen koppelen aan jouw bedrijf. Eén van de misvattingen van ons werk is dat alles draait om het vastleggen van hoe iets moét gaan, terwijl we eigenlijk bewijs willen verzamelen van hoe iets is gegaan. Volgens wetten of gemaakte afspraken met stakeholders. De aantoonbaarheid borgen. Op een manier waarvan jij zegt: ‘zo had ik precies verwacht dat het zou gaan’.

Installatietechniek

Voor de installatietechniek is het van cruciaal belang om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving om de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van processen en personeel te waarborgen. De meest bekende certificeringen zijn VCA en VCU en de Beoordelingsrichtlijn Certificering (BRL). Voldoe je aan de benodigde certificering? Dan kunnen klanten en partners erop vertrouwen dat je hoogwaardig werk levert en dat de installaties (gasverbrandingsinstallaties en waterpompen) veilig en efficiënt functioneren. Certificering helpt bedrijven in de installatietechniek ook om zich te onderscheiden in een competitieve markt en blijvend te voldoen aan steeds strenger wordende eisen. Dankzij onze jarenlange ervaring in de installatietechniek krijg je toegang tot gespecialiseerde kennis, externe perspectieven en ondersteuning bij certificering. 

Bouw

Certificeringen waarborgen dat bouwbedrijven voldoen aan vastgestelde kwaliteitsnormen. Dat geldt ook voor bedrijven die boringen en bodemsanering uitvoeren en voor bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen (warmtepompen). Veiligheid is een belangrijk thema voor technische (bouw)bedrijven, het risico op ongevallen is voor deze bedrijven namelijk aanzienlijk groter. Certificeringen, zoals VCA, benadrukken het belang van veiligheidsnormen op de bouwplaats. Certificeringen - zoals BRL - dienen daarnaast als een externe erkenning van de competentie en betrouwbaarheid van een bouwbedrijf. 

Infra en transport

In een wereld waar logistieke ketens steeds complexer worden, bieden certificeringsprocessen een gestandaardiseerd kader om ervoor te zorgen dat transportactiviteiten voldoen aan internationale normen en regelgeving, zoals ISO 9001. Voor producten die moeten voldoen aan specifieke voorschriften, zoals gevaarlijke stoffen, is certificering - ISO 140001 voor milieumanagement -  essentieel om de risico's voor mens en milieu te minimaliseren. Maar denk ook aan ISO 45001: Gezondheid en veiligheid op het werk, om ervoor te zorgen dat veiligheidsmaatregelen worden geïmplementeerd en gevolgd. Voor ADR, vervoer van (gevaarlijke) stoffen en tankreinigers wordt ook vereist dat zij voldoen aan de juiste opleiding en hun certificaat ook up-to-date houden. Kijk voor meer informatie over deze opleidingen in de QVOX Academy

Voordat je verder leest...


Veiligheid op de werkvloer is een belangrijk thema. We hebben het dan over fysieke veiligheid, maar ook over sociale veiligheid. Ben jij op de hoogte van wat er speelt binnen en buiten jouw bedrijf? Hoe waarborg je de veiligheid van personeel op de bouwplaats? En welke rol speelt jouw bedrijf in de veiligheid van de omgeving, bijvoorbeeld omdat je te maken hebt met uitstoot en gevaarlijke stoffen? We bespreken het in de miniserie over veiligheid op de werkvloer. Zoek naar #QTALK in jouw podcast-app of luister hier direct. 

QTALK miniserie 'veiligheid in en rondom organisaties'
Hoe wil je aan de slag?
Opleidingen
Opleidingen:

In de QVOX Academy bieden we vakspecifieke opleidingen en trainingen aan om zo je kennis te vergroten en competenties te ontwikkelen. 

Projecten
Projecten:

In samenwerking met de specialisten van QVOX werk je projectmatig toe naar een certificering of realiseren we de gewenste verandering. 

Services
Services:

Hercertificering of onderhoud van het kwaliteitssysteem kun je aan ons uitbesteden. Met ons service contract houden we je scherp en brengen we in kaart waar kansen liggen. Zonder zorgen en met zekerheid van de kwaliteit zoals je die van ons bent gewend. 

Neem contact op met een van onze experts en volg ons spoor naar certificering en compliance.