ZKN-keurmerk

Wat is het keurmerk voor Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)?

Het keurmerk voor Zelfstandige Klinieken Nederland wordt ook wel ZKN-keurmerk genoemd en is een exclusief Nederlands keurmerk voor kleinere en grotere (zorg)klinieken in Nederland. De Nederlandse zorg kent een aantal normen die vergelijkbaar zijn met het ZKN-keurmerk, zoals de ISO en HKZ. Hoewel het ZKN-keurmerk niet zo veel bekendheid geniet als de ISO en HKZ, is dat snel aan het veranderen. Het ZKN-keurmerk heeft inmiddels een unieke positie in de Nederlandse zorg omdat het keurmerk is ontwikkeld en gekoppeld aan de brancheorganisatie voor Zelfstandige Klinieken Nederland. Waar QVOX als externe en objectieve partner aan verbonden is. 

Wat zijn de voordelen van het keurmerk voor Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)?

Voordelen van het ZKN-keurmerk zijn niet per se uit te drukken in kwantitatieve opbrengsten. De kracht van ZKN is de brancheorganisatie die achter de schermen opereert aan een hoge standaard in de kwaliteit van klinieken in Nederland. Een organisatie, een back-up van specialisten, ervaringsdeskundigen en collega’s waar je te allen tijde op terug kunt vallen.

Zo ondersteunt ZKN aangesloten klinieken in Nederland die het ZKN-keurmerk bezitten met kennisontwikkeling en heeft zij een eigen afdeling kwaliteit en veiligheid. Daardoor is ZKN in staat mee te denken met gelieerde klinieken en hoe deze klinieken processen rondom kwaliteit optimaal kunnen implementeren en waarborgen. Het ZKN-keurmerk is een branche specifiek keurmerk dat veel meer biedt dan een stempel op de deur.

En dat is tegelijkertijd ook het grote verschil met de meer bekende ISO en HKZ. Het ZKN is een specifiek Nederlands keurmerk met eigen speerpunten en gaat nog meer in op zorg gerelateerde taken. Hoe borg je bijvoorbeeld dat werknemers zich aan gemaakte afspraken houden, de juiste vooropleiding hebben gedaan en hun kennis in stand houden?

Voor wie is het keurmerk voor Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)?

Het keurmerk voor Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is voor kleine en grote (zorg)klinieken in Nederland die speerpunten, zoals patiëntveiligheid, op een kwalitatieve manier willen (laten) toetsen. Maar, het ZKN is een van de opties hiervoor. Het hangt van de toekomstvisie en ambities af of het ZKN-keurmerk de juiste keuze is. Heeft de kliniek ambitie om door te groeien naar meerdere locaties, bijvoorbeeld in het buitenland? Dan is een Nederlands keurmerk zoals het ZKN niet meer interessant en past de ISO of HKZ beter.

Het kan zijn dat de zorgverzekeraar bij het aangaan van een (nieuw) contract als eis stelt dat de kliniek voldoet aan een van de zorg gerelateerde normen zoals ISO, HKZ of ZKN. Zorgverzekeraars kunnen er namelijk voor kiezen om alleen contracten af te sluiten met klinieken die een gekwalificeerd managementsysteem hebben.

ZKN is dan een van de opties. Meer dan bij HKZ en ISO kun je van ZKN verwachten dat zij ondersteuning en trainingen bieden in het van tevoren bepalen van risico’s en in kaart brengen van eventuele maatregelen. Het kan zijn dat je QVOX in die hoedanigheid al eens voorbij hebt zien komen. Wij zijn als partner aangesloten bij de brancheorganisatie van ZKN en geven dus ook trainingen bij klinieken.

Hoe ziet het proces naar het keurmerk voor Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) eruit?

QVOX is al 25 jaar de vooruitgeschoven post als het gaat om compliance en certificering en hebben al meerdere klinieken geholpen met het behalen én behouden van het ZKN-keurmerk. Klinieken krijgen het keurmerk voor drie jaar, maar worden jaarlijks getoetst. Wat betekent dat klinieken het ZKN-keurmerk tussentijds kunnen verliezen en daarmee dus ook hun contracten met de zorgverzekeraar.

We starten het proces met een nulmeting om de status van de eisen vanuit de norm en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vast te stellen. Voor de punten die nog niet volledig zijn maken we een plan van aanpak en kijken we vervolgens naar de benodigde documentatie. Uiteraard kunnen wij ondersteunen in een optimale en snelle realisatie van documenten en registraties.

Maar, steeds vaker zien we dat klinieken nog meer gebaat zijn bij hands-on hulp van een interim kwaliteitsmanager. Een uitkomst, zeker voor klinieken die net zijn gestart en niet de overhead hebben om de functie van kwaliteitsmanager in te vullen met een volwaardig werknemer. Om te voorkomen dat de taken dan bij een verpleegkundige neer worden gelegd waardoor deze persoon meer taken op zich moet nemen dan hij of zij aan kan, is de hulp van een kwaliteitsmanager uit het portfolio van QVOX een goede oplossing.

De speerpunten van het keurmerk voor Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

Met het ZKN-keurmerk mag je erop vertrouwen dat processen rondom de kwaliteit van zorg goed zijn ingericht. Met name rondom patiëntveiligheid. Het is een soort garantie dat een kliniek veilige zorg verleent. Iets wat ook zorgverzekeraars enorm belangrijk vinden.

Belangrijke speerpunten van ZKN zijn:

 • Patiëntveiligheid/veilige zorg
 • Risicosignalering
 • Medische technologie
 • Registratie van complicaties.
 • Klachtenregistratie en regelingen.
 • Processen rondom de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
 • Afbakening van de zorg.
 • Bereikbaarheid voor patiënten.
 • Informed Consent.
 • Processen rondom het voorschrijven van medicatie.

Speerpunten op het gebied van Human Resources:

 • Processen rondom functioneringsgesprekken.
 • Processen rondom het individueel functioneren van medisch specialisten (IFMS). 360 graden feedback gesprekken die onder specialisten wordt uitgevoerd om zo de persoonlijke ontwikkeling op een hoog niveau te houden.
 • Processen rondom het inwerken van nieuw medisch personeel.
 • Bij- en nascholing.

De IGJ voert eens in de zoveel tijd inspectierondes uit bij klinieken. Dit doen zij vaak op basis van bepaalde speerpunten die belangrijk zijn, zoals hierboven vermeld. De IGJ is medeverantwoordelijk voor het opgestelde kader waar het ZKN-keurmerk ook vanuit gaat. ZKN volgt dus het kader van de inspectie. Dat betekent tegelijkertijd dat als je aan het kader van het ZKN-keurmerk voldoet, je ook voldoet aan de eisen van de inspectie.

ZKN-keurmerk

ZKN-keurmerk
Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Bel ons