ISO 14001 certificering

ISO 14001 certificering 

ISO 14001:2015 is dé internationale norm voor een gecertificeerd milieu managementsysteem. Duurzaam en milieubewust ondernemen wordt steeds belangrijker. Daarom wordt deze norm steeds vaker verwacht bij aanbestedingen. Met een ISO 14001 certificaat toont uw organisatie namelijk aan structureel bezig te zijn met het verbeteren van de milieuprestaties. De norm is opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS), zodat de structuur gelijk is aan andere nieuwe ISO-normen zoals ISO 27001, ISO 9001 enISO 45001. ISO 14001:2015 past de HLS toe op milieumanagement en voegt hier het voldoen aan de milieuwetgeving, een beoordeling van milieuaspecten en de beheersmaatregelen aan toe. 

 

ISO 14001 eisen 

De ISO 14001 certificering vereist dat er een milieumanagementsysteem is ingevoerd wat voldoet aan de volgende: 

 1. Een werkend milieubeleid en -doelstellingen gerelateerd aan stakeholderseisen en een PLC-analyse 
 2. Een adequate aanpak van kritische milieurisico’s en monitoring van de maatregelen die daarvoor nodig zijn middels een Milieu Aspecten Register 
 3. Het meten en bewaken van relevante milieu indicatoren, waaronder naleving van de milieuwetgeving aan de hand van het Milieuwet Eisen Register 
 4. Het uitvoeren van interne milieuaudits en een effectieve directiebeoordeling; 
 5. Continue verbetering aantonen 

Waar lopen bedrijven bij de ISO 14001 certificering tegenaan 

Een certificeringstraject van één of meerdere normen kost veel tijd. Door de complexiteit van de huidige bedrijfsprocessen en de bedrijfsstructuur is het niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de te nemen verbeteracties. Hoofd- en bijzaken worden door elkaar gehaald wat zorgt voor veel discussie. Problemen worden groter gemaakt waardoor de medewerkers het overzicht verliezen. Dit resulteert in een lang en moeizaam certificeringstraject. Daarnaast lopen organisaties bij het traject tegen obstakels aan. De meest voorkomende obstakels bij een ISO 14001 certificering zijn: 

 1. Onvoldoende inzicht in wet- en regelgeving 
 2. Langdurig proces bij aanvragen en wijzigen van meldingen Activiteitenbesluit 
 3. Impact van investeringen op het projectbudget 
 4. Intern bevindt zich te weinig milieukennis 
 5. Milieumanagement wordt als een apart doel gezien en nog niet als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering 
 6. Te weinig bewustzijn bij medewerkers ten aanzien van mogelijke milieurisico’s 
 7. Het meetbaar maken van milieuverbeteringen 

Hoe kunnen wij je helpen met ISO 14001:2015?

Met onze jarenlange ervaring in het begeleiden van bedrijven en organisaties hebben wij een dienstverlening ontwikkeld gericht op het efficiënt neerzetten van een milieu managementsysteem die voldoet aan de ISO 14001 norm. Onze dienstverlening bestaat uit: 

 1. Een kick-off met alle betrokkenen om enthousiasme en draagvlak te creëren. Periodiek worden voortgangsgesprekken gehouden om de snelheid en de kwaliteit te waarborgen. Onze projectmanagers, adviseurs en interne auditors zijn vanaf de start betrokken. 
 2. Het inrichten van het milieu managementsysteem.
  • De context wordt bepaald. Hierbij stellen wij vast wat de unieke eigenschappen van de organisatie en haar informatieverwerking zijn.
  • Het in kaart brengen van de relevante wet- en regelgeving, de contractuele eisen én de verwachtingen van belanghebbenden (in- en externe stakeholders).
  • Bepalen van het beleid voor milieu management, de borging van het milieubeleid en de kwaliteitsdoelstellingen; alles in lijn met jullie organisatie zodat het een geïntegreerd geheel is.  
  • Vaststellen van risico’s die impact hebben op het milieu en de bedrijfscontinuïteit. 
  • In lijn brengen van de ondersteunende processen, zoals HR, communicatie, beheer van documentatie, en de primaire processen. 
  • Inregelen van het meten van de kwaliteitsindicatoren, interne audits en directiebeoordelingen via een meerjarenplanning.
 3. Ondersteuning bij de borging van het KMS: 
  • Procesbegeleiding van het overleg omtrent milieubeleid en coaching van de verantwoordelijke medewerker.
  • Te nemen acties bewaken en coördineren.
  • Interne audits plannen, uitvoeren en opvolgen.
  • Directiebeoordeling organiseren en begeleiden.
  • Externe audit organiseren, begeleiden en opvolgen.

Voor wie is ISO 14001:2015 bedoeld? 

ISO 14001 is bedoeld voor organisaties die op een structurele manier willen aantonen dat zij hun milieuprestaties verbeteren, voldoen aan complianceverplichtingen en milieudoelstellingen bereiken. 

Deze norm helpt een organisatie de milieuresultaten te behalen die niet alleen waardevol zijn voor het milieu maar ook voor de organisatie en andere belanghebbenden. ISO 14001 certificering past in een duurzaam bedrijfsbeleid waarbij milieuverantwoordelijkheid een belangrijke positie inneemt. 

Tips voor het behalen van de ISO 14001? 

Tot slot geven wij je nog enkele tips voor de implementatie van de ISO 14001 norm: 

 1. Beschouw het als een onderdeel van de bedrijfsvoering.
 2. Probeer niet direct een 10 te halen maar geef een groeirichting aan.
 3. Zorg voor commitment en draagvlak bij alle directieleden en leidinggevenden.
 4. Werk vanuit projectmatige aanpak.
 5. Bepaal duidelijke de scope van het project, wat valt hier wel en wat valt hier niet onder.
 6. Voer een nulmeting voor een correcte inschatting van het benodigde budget.
 7. Maak een correcte inventarisatie van wet- en regelgeving.
 8. Maak een correcte inventarisatie van milieu aspecten en -risico’s.
 9. Laat punt 3 en 4 valideren door directie zodat commitment ontstaat.
 10. ISO 14001 (milieu managementsysteem) kan gecombineerd worden met ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem). Certificering voor beide normen is mogelijk. 
Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Bel of app ons