ISO 14001 certificering

Voor een gecertificeerd milieu managementsysteem

ISO 14001:2015 is dé internationale norm voor een gecertificeerd milieu managementsysteem. Duurzaam en milieubewust ondernemen wordt steeds belangrijker. Daarom wordt deze norm steeds vaker verwacht bij aanbestedingen. Met een ISO 14001 certificaat toont jouw organisatie aan structureel bezig te zijn met het verbeteren van de milieuprestaties. De norm is opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS), zodat de structuur gelijk is aan andere nieuwe ISO-normen zoals ISO 27001, ISO 9001 en ISO 45001. ISO 14001:2015 past de HLS toe op milieumanagement en voegt hier het voldoen aan de milieuwetgeving, een beoordeling van milieuaspecten en de beheersmaatregelen aan toe.

Waarom kiezen bedrijven massaal voor de ISO 14001?

ISO 14001 is bedoeld voor organisaties die op een structurele manier willen aantonen dat zij hun milieuprestaties verbeteren, voldoen aan verplichtingen vanuit compliance en milieudoelstellingen bereiken.

Deze ISO-norm helpt een organisatie de milieuresultaten te behalen die niet alleen waardevol zijn voor het milieu maar ook voor de organisatie en andere belanghebbenden. ISO 14001 certificering past in een duurzaam bedrijfsbeleid waarbij milieuverantwoordelijkheid een belangrijke positie inneemt.

De verschillende eisen uit de ISO 14001

Een milieumanagementsysteem moet voldoen aan een aantal eisen voordat je ISO 14001 gecertificeerd kunt worden. Het gaat dan om:

Een werkend milieubeleid en -doelstellingen gerelateerd aan stakeholderseisen.

Een adequate aanpak van kritische milieurisico’s en monitoring van de maatregelen die daarvoor nodig zijn middels een Milieu Aspecten Register.

Het meten en bewaken van relevante milieu-indicatoren, waaronder naleving van de milieuwetgeving aan de hand van het Register Wet- en Regelgeving.

Het uitvoeren van interne milieuaudits en een effectieve directiebeoordeling.

En het continu aantonen van verbeteringen.

Vergroot de interne bewustzijn en maak milieuverbeteringen meetbaar 

Een ISO 14001 certificeringstraject kost veel tijd. Door de complexiteit van de huidige bedrijfsprocessen en de bedrijfsstructuur is het in sommige gevallen niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de te nemen verbeteracties. Hoofd- en bijzaken worden door elkaar gehaald, wat zorgt voor veel interne discussie. Problemen worden groter gemaakt waardoor de medewerkers het overzicht verliezen. Dit resulteert in een lang en moeizaam certificeringstraject. Daarnaast lopen organisaties bij het traject tegen obstakels aan. Obstakels zoals onvoldoende inzicht in wet- en regelgeving, langdurige processen, impact van investeringen, nog te weinig interne milieukennis, het ontbreken van een integraal beheer met de overige bedrijfsvoering, minimale bewustzijn onder medewerkers en het daadwerkelijk meetbaar maken van milieuverbeteringen.

Efficiënt aan de slag met de ISO 14001? 

Milieu en management vragen veel van de interne organisatie. Dus, een goed begin is het halve werk. Daarom starten we met een kick-off met alle betrokkenen om enthousiasme en bewustzijn te creëren. We tackelen iedere uitdaging en schetsen een duidelijk spoor naar het eindresultaat. Er zullen veel vragen uit de organisatie komen over het verloop van het project. Daarom nemen we extra tijd in de beginfase voor een duidelijke en gestructureerde opstart. Daarna is het tijd voor de magie: het inrichten van het milieumanagementsysteem waarmee je voldoet aan de eisen vanuit de ISO 14001.

We beginnen altijd met een contextanalyse. Hierin komen de unieke eigenschappen van de organisatie en haar informatieverwerking in terug.

Vervolgens brengen we relevante wet- en regelgeving en de verwachtingen van belanghebbenden in kaart.

De daaropvolgende stap is het bepalen van het milieubeleid, de organisatie van het managementsysteem en de doelstellingen. Dit wordt eventueel samengevoegd in het bestaande beleids- of ondernemingsplan. Alles voor een zo’n geïntegreerd mogelijk geheel.

Een risico-inventarisatie mag ook niet ontbreken. Milieurisico’s hebben namelijk impact op de bedrijfscontinuïteit én uiteraard het milieu. Een behandelplan is daarom onmisbaar.

Het milieumanagementsysteem, conform ISO 14001, moet ook in lijn zijn met de ondersteunende processen zoals HR, communicatie, beheer van documentatie en primaire processen. Met onze jarenlange ervaring weten we hoe we dit op een efficiënte manier kunnen realiseren.

Als laatste bouwen we milieuindicatoren in, plannen we interne audits, bereiden we de organisatie voor op externe audits, geven we je handvatten voor de directiebeoordelingen. Dit doen we met een meerjarenplan en -planning.

Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen