ISO 14001 certificering

ISO 14001:2015 is dé internationale norm voor een gecertificeerd milieu managementsysteem. Duurzaam en milieubewust ondernemen wordt steeds belangrijker. Daarom wordt deze norm steeds vaker verwacht bij aanbestedingen. Met een ISO 14001 certificaat toont jouw organisatie aan structureel bezig te zijn met het verbeteren van de milieuprestaties. De norm is opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS), zodat de structuur gelijk is aan andere nieuwe ISO-normen zoals ISO 27001, ISO 9001 en ISO 45001. ISO 14001:2015 past de HLS toe op milieumanagement en voegt hier het voldoen aan de milieuwetgeving, een beoordeling van milieuaspecten en de beheersmaatregelen aan toe.

ISO 14001 voor duurzaam bedrijfsbeleid

ISO 14001 helpt een organisatie de milieuresultaten te behalen die niet alleen waardevol zijn voor het milieu maar ook voor de organisatie en andere belanghebbenden. ISO 14001 certificering past in een duurzaam bedrijfsbeleid waarbij milieuverantwoordelijkheid een belangrijke positie inneemt.

Milieuverbeteringen meetbaar met ISO 14001

Met ISO 14001 worden organisaties op een gestandaardiseerde wijze ondersteund bij het opstellen en uitvoeren van milieubeleid. Belangrijk hierin is dat het beleid passend moet zijn bij de doelstellingen van de organisatie en dat er rekening is gehouden met eisen vanuit stakeholders, zoals de overheid. 

Certificeren met QVOX

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf, zoals duurzaamheid. 

Heb je onze nieuwste podcast al geluisterd?


QVOX is de vooruitgeschoven post voor compliance en certificering. Met onze 25 jaar ervaring zijn we dé partner die bedrijven en ondernemers laat groeien naar nieuw leiderschap. In onze podcast #QTALK gaan we in gesprek met oprichter en directeur Marcel Vos over actuele thema's en de impact op jouw organisatie. Bijvoorbeeld over milieu en duurzaamheid, kwaliteit, informatiebeveiliging en veiligheid op de werkvloer

Luister naar QTALK!

Welk thema spreekt jou aan?

Onze dienstverlening
Opleidingen
Opleidingen:

In de QVOX Academy bieden we vakspecifieke opleidingen en trainingen aan om zo je kennis te vergroten en competenties te ontwikkelen. 

Projecten
Projecten:

In samenwerking met de specialisten van QVOX werk je projectmatig toe naar een certificering of realiseren we de gewenste verandering. 

Services
Services:

Met zekerheid voldoen aan geldende wet- en regelgeving en certificeringseisen? Het kan met een service contract. Wij onderhouden het kwaliteitssysteem. Zonder zorgen, met de kwaliteit zoals je dat van ons gewend bent. 

Lees de verhalen van onze klanten, luister de podcast over interessante en actuele onderwerpen of download de whitepaper over het certificeringsproces. 

FAQ
FAQ

ISO 14001

Wat is ISO 14001?

ISO 14001 is bedoeld voor organisaties die op een structurele manier willen aantonen dat zij hun milieuprestaties verbeteren, voldoen aan verplichtingen vanuit compliance en milieudoelstellingen bereiken. Dat doen zij aan de hand van een managementsysteem. 

Een milieumanagementsysteem moet voldoen aan een aantal eisen voordat je ISO 14001 gecertificeerd kunt worden. Het gaat dan om:

 • Een werkend milieubeleid en -doelstellingen gerelateerd aan stakeholderseisen.
 • Een adequate aanpak van kritische milieurisico’s en monitoring van de maatregelen die daarvoor nodig zijn middels een Milieu Aspecten Register.
 • Het meten en bewaken van relevante milieu-indicatoren, waaronder naleving van de milieuwetgeving aan de hand van het Register Wet- en Regelgeving.
 • Het uitvoeren van interne milieuaudits en een effectieve directiebeoordeling.
 • En het continu aantonen van verbeteringen.
Waarom kies je als bedrijf voor ISO 14001?

ISO 14001 is voor organisaties bedoeld die op een structurele manier willen aantonen dat zij hun milieuprestaties verbeteren, voldoen aan compliance-verplichtingen en milieudoelstellingen bereiken. 
 
Deze norm helpt je om de milieuresultaten te behalen die waardevol zijn voor het milieu, de organisatie zelf en andere belanghebbenden. ISO 14001 certificering past in een duurzaam bedrijfsbeleid waarbij milieuverantwoordelijkheid een belangrijke positie inneemt. 

Is ISO 14001 certificaat verplicht voor bedrijven?

Een ISO 14001 certificaat is niet verplicht, maar kan bijvoorbeeld wel een vereiste zijn van een opdrachtgever. Veelal nemen overheidsinstellingen ISO 14001 ook op in hun aanbestedingen en dit kan een gunningsvoordeel opleveren.   

Wat moet je doen voor een ISO 14001-certificaat?

Om een ISO 14001 certificaat te kunnen behalen, dient het milieumanagementsysteem te worden geïmplementeerd in de organisatie. Hiervoor dienen de volgende stappen te worden doorlopen: 

 1. Het vaststellen van relevante issues, externe ontwikkelingen en stakeholderseisen ten aanzien van het milieu.
 2. Het formuleren van een beleid voor het continue verbeteren van de milieuprestatie.
 3. De milieuaspecten bepalen van de activiteiten, producten en/of diensten.
 4. Het opstellen van een Milieu Aspecten Register en een Register Wet- en Regelgeving.
 5. Het definiëren van processen en ondersteunende processen.
 6. Implementatie met awareness campagne, het meten van milieuprestaties en compliance verplichtingen.
 7. Het uitvoeren van interne audits en een directiebeoordeling.
 8. Certificeringsaudit door een onafhankelijke certificerende instantie (CI). 
Deze organisaties hebben gekozen voor QVOX