BRL 100

Veilig en gecertificeerd werken met F-gassen

Het BRL 100 certificaat is een verplicht certificaat voor installatiebedrijven die werken aan koelapparatuur, klimaatregelingsapparatuur en warmtepompen met F-gassen. Met het BRL 100 certificaat toon je aan dat je als organisatie (in de installatietechniek) voorzorgsmaatregelen hebt genomen om de lekkage van F-gassen te voorkomen. Belangrijk, want we moeten met elkaar de uitstoot van broeikasgassen en de bijbehorende schadelijke effecten voorkomen.

BRL 100: tegen schadelijke uitstoot van broeikasgassen

Wereldwijd worden mensen steeds bewuster van de schadelijke effecten van de uitstoot van broeikasgassen (Kyoto-protocol) en ozonafbrekende stoffen (Montreal protocol). Om bewust én bekwaam vorm te geven aan deze protocollen, is een verscherpte wetgeving noodzakelijk. Neem bijvoorbeeld de verordeningen Europese F-gassen en Ozonlaag. Deze verordeningen zijn van invloed geweest op de Nederlandse wetgeving en hebben geleid tot dwingende maatregelen in de installatie-, onderhouds- en servicebranche waar met apparatuur met F-gassen wordt gewerkt: de BRL 100.

Het spoor naar een BRL 100 certificering met QVOX

QVOX legt het spoor uit naar een BRL 100 certificering. Wij adviseren over oplossingen, kansen en externe ontwikkelingen die voor jouw bedrijf van waarde zijn. Wij laten onze opdrachtgevers niet spoorzoeken, maar leiden hen trefzeker naar succes. Daarnaast ondersteunen wij bij de inzet van applicaties, dashboards en systemen die de kwaliteit en management van de BRL 100 op elk niveau monitoren en aanscherpen.

Ben je opzoek naar ondersteuning in de BRL 100? QVOX ondersteunt onder andere met:

 • Kwaliteitshandboek volgens de scope van de certificering en de eisen van BRL 100.
 • Implementatie:
  • Ingevoerd kwaliteitsbeleid met interne controlepunten
  • Kantoororganisatie t.a.v. personeelszaken, documentbeheer, projectadministratie
  • Middelen op orde, zoals keuring, kalibratie en onderhoud
  • Opgeleide deskundige (conform BRL 200)
  • Projecten op papier op orde (F-gassen registraties & balans)
  • Project in de praktijk op orde (technische kwaliteit)
 • Tenminste één gecertificeerde medewerker conform de BRL 200.
 • Interne kwaliteitsbewaking (interne audit)

Het proces van aanvraag tot certificering van de BRL 100 

De organisatie ontvangt een voorlopig certificaat wanneer een initiële audit met goed gevolg heeft plaatsgevonden. Binnen een jaar na verstrekking van het certificaat wordt een (aanvullende) inspectie uitgevoerd die bij goed gevolg resulteert in een definitief certificaat. Daarna wordt binnen twee jaar opnieuw een audit en inspectie uitgevoerd. Bij organisaties die in bezit zijn van een certificaat wordt eenmaal per twee jaar een audit en inspectie uitgevoerd, mits het certificaat voldoet aan de huidige versie van de beoordelingsrichtlijn.

Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen