BRL 100

Bedrijfscertificering F-gassen volgens BRL 100

Het BRL 100 certificaat is een verplicht certificaat voor installatiebedrijven die werken aan koelapparatuur, klimaatregelingsapparatuur en warmtepompen waarin F-gassen zijn toegepast.  

Wereldwijd worden mensen zich steeds meer bewust van de schadelijke effecten van uitstoot van broeikasgassen (Kyoto-protocol) en ozonafbrekende stoffen (Montreal protocol). Hierdoor is de wetgeving aanzienlijk verscherpt. 

De verordeningen Europese F-gassen en Ozonlaag zijn van invloed geweest op de Nederlandse wetgeving. Deze verordeningen hebben geleid tot dwingende maatregelen in de installatie-, onderhouds- en servicebranche met betrekking tot apparatuur waarin F-gassen zijn toegepast: de BRL 100.  

BRL 100 

Met het BRL 100 certificaat kan de installateur aantonen dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat de onderneming voorzorgsmaatregelen heeft genomen om lekkage van F-gassen te voorkomen.

De norm kent eisen voor een ‘algemeen deel’ die in principe altijd gelden, ongeacht het soort installatie en eisen specifiek voor de volgende twee deelgebieden:  

  • Installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van stationaire koelapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur of stationaire warmtepompen, waarin F-gassen zijn toegepast.  
  • Installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van stationaire brandbeveiligingsapparatuur, waarin F-gassen zijn toegepast. 

Certificering volgens de eisen uit het ‘algemeen deel’ kan uitsluitend in combinatie met de eisen uit minimaal één van de deelgebieden.  

Toepassingsbeleid BRL 100 

De norm BRL 100 is uitsluitend van toepassing in Nederland. Deze beoordelingsrichtlijn is opgezet voor certificatie van bedrijven die zich richten op installatie, onderhoud en service, reparatie en buitendienststelling van (stationaire) koelapparatuur, klimaatregelingsapparatuur en warmtepompen waarin F-gassen zijn toegepast. Het is voor ondernemingen die werkzaamheden verrichten voor opdrachtgevers wettelijk verplicht om dit certificaat te bezitten. 

Belangrijkste normeisen BRL 100  

Kwaliteitshandboek volgens de scope van de certificering en de eisen van BRL 100.  

Implementatie:  

  • Ingevoerd kwaliteitsbeleid met interne controlepunten
  • Kantoororganisatie t.a.v. personeelszaken, documentbeheer, projectadministratie
  • Middelen op orde, zoals keuring, kalibratie en onderhoud
  • Opgeleide deskundige (conform BRL 200)
  • Projecten op papier op orde (F-gassen registraties & balans)
  • Project in de praktijk op orde (technische kwaliteit)
  • Tenminste één gecertificeerde medewerker conform de BRL 200.
  • Interne kwaliteitsbewaking (interne audit) 

Certificatietraject BRL 100 met QVOX 

De organisatie ontvangt een voorlopig certificaat wanneer een initiële audit met goed gevolg heeft plaatsgevonden. Binnen een jaar na verstrekking van het certificaat wordt een (aanvullende) inspectie uitgevoerd die bij goed gevolg resulteert in een definitief certificaat. Daarna wordt binnen twee jaar een audit en inspectie uitgevoerd, opgevolgd door minstens eenmaal per twee jaar. Bij organisaties die al in bezit zijn van een certificaat wordt eenmaal per twee jaar een audit en inspectie uitgevoerd, mits het certificaat voldoet aan de huidige of voorafgaande versie van de beoordelingsrichtlijn. 

Aanvullende normen op BRL 100 

BRL 100 kan als een op zichzelf staande norm worden getoetst of in combinatie met andere normen zoals ISO 9001 (kwaliteit) of VCA (veiligheid), PED-keuringen en inspecties van drukapparatuur. 

  

Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Bel of app ons