BRL 100

BRL 100: tegen schadelijke uitstoot van broeikasgassen

Het BRL 100 certificaat is een verplicht certificaat voor installatiebedrijven die werken aan koelapparatuur, klimaatregelingsapparatuur en warmtepompen met F-gassen. Met het BRL 100 certificaat toon je aan dat je als organisatie (in de installatietechniek) voorzorgsmaatregelen hebt genomen om de lekkage van F-gassen te voorkomen. Belangrijk, want we moeten met elkaar de uitstoot van broeikasgassen en de bijbehorende schadelijke effecten voorkomen.

Gecertificeerd werken met F-gassen

Wereldwijd worden mensen steeds bewuster van de schadelijke effecten van de uitstoot van broeikasgassen (Kyoto-protocol) en ozonafbrekende stoffen (Montreal protocol). Om bewust én bekwaam vorm te geven aan deze protocollen, is een verscherpte wetgeving noodzakelijk en dat heeft geresulteerd in de BRL 100-norm. 

Verordeningen Europese F-gassen en Ozonlaag

De verordeningen Europese F-gassen en Ozonlaag zijn van invloed geweest op de Nederlandse wetgeving en hebben geleid tot dwingende maatregelen in de installatie-, onderhouds- en servicebranche waar met apparatuur met F-gassen wordt gewerkt: de BRL 100.

BRL 100 laten certificeren met QVOX

QVOX legt het spoor uit naar een BRL 100 certificering. Wij adviseren over oplossingen, kansen en externe ontwikkelingen die voor jouw bedrijf van waarde zijn. Wij laten onze opdrachtgevers niet spoorzoeken, maar leiden hen trefzeker naar succes. Hoe we dat doen? Dat lees je op deze pagina. 

Projecten en service contracten

Voor het behalen van een BRL 100 certificaat, kun je bij QVOX kiezen voor een projectmatige aanpak of een service contract. Een service contract is ideaal voor organisaties die een langdurige samenwerking aan willen gaan waarin ze continu ondersteunt worden in vraagstukken rondom thema's zoals kwaliteit, Arbo en gezondheid, milieu en informatiebeveiliging.

Onze dienstverlening

Heb je vragen? Neem contact met ons op

Deze organisaties hebben gekozen voor QVOX