Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)

Voorkom ongevallen op de werkvloer met de Safety Culture Ladder

Helaas horen we nog vaak berichten van ongevallen op de werkvloer. Om te voorkomen dat incidenten plaatsvinden en werknemers gewond raken, is de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) ontwikkeld. De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in organisaties te meten en continu te verbeteren.

Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)

CO2 Prestatieladder Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) MVO-Prestatieladder
Wat is de Safety Culture Ladder?

De ladder geeft inzicht in de mate van bewust en veilig werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de score op de Safety Culture Ladder. De ladder heeft vijf treden. Elke trede geeft een ontwikkelingsfase aan waarin het desbetreffende bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt. Meer over deze tredes vertellen we in de FAQ, onderaan deze pagina. 

De Safety Culture Ladder creëert bewust zijn en handelen

De Safety Culture Ladder creëert bewustzijn op het gebied van veiligheid. De Safety Culture Ladder biedt handvatten voor organisaties om technische en organisatorische maatregelen nemen, op het gebied van veiligheid. Het doel is zo veilig en gezond mogelijk te kunnen werken binnen de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld het voorkomen van bedrijfsongevallen zijn of het aanpakken van onveilig gedrag van een collega. 

Een voorsprong op concurrentie

Bij sommige opdrachtgevers geeft het gebruik van de Safety Culture Ladder zelfs een voordeel voor opdrachten. Door aan te kunnen tonen dat je als organisatie geeft om veiligheid, is er meer onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrenten. Organisaties ontkomen er bijna niet meer aan om iets met de Safety Culture Ladder te doen. Veel opdrachtgevers geven de ladder op als vereiste. Vanaf 2022 geldt het voldoen aan de Safety Culture Ladder als eis voor organisaties die in de bouwsector werkzaam zijn.

Het certificeringsproces uitgelegd

We kennen inmiddels duizenden normen die je kunt laten certificeren. Normen voor producten, processen, organisaties en zelfs voor personen. Vaak heeft een certificering betrekking op een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld de manier waarop er met kwaliteit wordt omgegaan of hoe je werk veilig en bekwaam uitvoert. Wil je meer over certificeren en het proces naar een certificaat leren? Download onze whitepaper. 

Whitepaper certificeren met QVOX
Projecten en service contracten

Voor het behalen van het certificaat voor de Safety Culture Ladder, kun je bij QVOX kiezen voor een projectmatige aanpak of een service contract. Een service contract is ideaal voor organisaties die een langdurige samenwerking aan willen gaan waarin ze continu ondersteunt worden in vraagstukken rondom thema's zoals kwaliteit, Arbo en gezondheid, milieu en informatiebeveiliging.

Onze dienstverlening

Heb je vragen? Neem contact met ons op

FAQ
FAQ

Safety Culture Ladder

Voor wie is de Safety Culture Ladder?

De Veiligheidsladder is ontwikkeld door ProRail en was oorspronkelijk bedoeld voor de railbranche. De methode heeft in deze sector zo goed gewerkt, dat NEN is gevraagd om de Veiligheidsladder ook beschikbaar te stellen voor andere sectoren. Doordat het kernconcept generiek toepasbaar is, biedt de methode aanknopingspunten voor bedrijven in alle branches. Daarnaast biedt het systeem voldoende ruimte om de criteria te interpreteren vanuit het eigen bedrijf. De norm voegt zich daarom ook bij andere Arbo certificeringen, zoals VCA en ISO 45001.

Wat zegt de norm over de Safety Culture Ladder?

De norm gaat uit van het creëren van veiligheidsbewustzijn op alle lagen binnen de organisatie en zo alle medewerkers te betrekken. Het is belangrijk om een open cultuur te realiseren die veiligheid zo hoog mogelijk in het vaandel heeft staan. In alle lagen van de organisatie.

Wat zijn de voordelen van de Safety Culture Ladder?

De voordelen van de Safety Culture Ladder zitten voornamelijk in de uitvoering van de norm. Door de Safety Culture Ladder in te zetten verhoog je het veiligheidsbewustzijn in alle lagen van de organisatie, met name bij medewerkers. Daarnaast betreft de certificering geen controle van de documenten. Wel worden interviews afgenomen in alle lagen en op alle niveaus. Deze interviews vergelijken we met het huidige bewustzijnsniveau. Is er bijvoorbeeld een open en vrije cultuur om elkaar aan te kunnen spreken op veiligheid? En wat is de bewijslast hiervoor?

Hoe zit het met de verschillende treden van de Safety Culture Ladder?

De Safety Culture Ladder heeft vijf verschillende treden. Elke trede geeft een ontwikkelingsfase aan waarin het desbetreffende bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt.

Trede 1: Pathologisch

Het interne bewustzijnsniveau is laag. Investeringen in veiligheid en veiligheidsgedrag zijn niet of nauwelijks aanwezig.

Trede 2: Reactief

Er vindt een kleine shift plaats nadat een probleem of incident heeft plaatsgevonden. De reactie is voornamelijk gebaseerd op patronen en niet op basis van beleid.

Trede 3: Berekenend

Je hebt als organisatie veiligheidsregels bepaald die je belangrijk vindt. De mate van betrokkenheid ligt voornamelijk bij het hogere management.

Trede 4: Proactief

Veiligheid heeft een hoge prioriteit. Investeringen vinden op reguliere basis plaats en medewerkers worden gestimuleerd elkaar aan te spreken op gedrag.

Trede 5: Vooruitstrevend

Veiligheid en gezondheid op de werkvloer zijn volledig geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen en in het organisatiebeleid en zijn een vast onderdeel van reflectie en verbeteringen.

Hoe beweeg je samen met QVOX naar certificering van de Safety Culture Ladder?

Samen met QVOX kun je doorgroeien naar een volgende trede van de Safety Culture Ladder met behulp van certificering. Onze veiligheidsdeskundigen begeleiden jouw organisatie bij het certificeringsproces van de ladder. Het proces ziet er als volgt uit:

Fase 1: We starten met een nulmeting om te bepalen hoe de veiligheidscultuur binnen de organisatie is ingericht en op welke trede van de Safety Culture Ladder de organisatie zich bevindt.

Fase 2: Vervolgens stellen we een plan van aanpak op. Daarna gaan we met de organisatie aan de slag om het gewenste niveau op de Safety Culture Ladder te bereiken en zo het veiligheids(bewustzijn) te vergroten.

Deze organisaties hebben gekozen voor QVOX