ISO 9001 certificering

ISO 9001 is de internationale standaard voor een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Organisaties met een ISO 9001-certificering werken systematisch aan kwaliteit. De kwaliteit van hun producten en diensten zijn geborgd. En ook als er iets mis gaat, zoals bij een klacht of incident, weten deze organisaties hoe ze daar klantgericht mee om moeten gaan.

QVOX helpt bij het opzetten, invoeren en certificeren van kwaliteitsmanagementsystemen. Dat doen wij altijd via een persoonlijke aanpak. Zodat ISO 9001 onderdeel wordt van de bedrijfsvoering en bijdraagt aan steeds betere producten en diensten.

Wacht, voordat je verder leest


We hebben onze directeur Marcel Vos uitgedaagd in 5 minuten antwoord te geven op de meest belangrijke vragen over ISO 9001 voor kwaliteit. Gewoon, zonder poespas. Of dat is gelukt? Natuurlijk. 

Wat zijn de kosten en wat levert het je op? En op welke manieren maakt QVOX het verschil? Je kunt ook luisteren naar vliegensvlugge afleveringen over andere ISO-normen. Die sessies vind je op onze podcast-pagina of op Spotify via #QTALK. 

In vogelvlucht door ISO 9001
Hoe wil je aan de slag?
Opleidingen
Opleidingen:

In de QVOX Academy bieden we vakspecifieke opleidingen en trainingen aan om zo je kennis te vergroten en competenties te ontwikkelen. 

Projecten
Projecten:

In samenwerking met de specialisten van QVOX werk je projectmatig toe naar een certificering of realiseren we de gewenste verandering. 

Services
Services:

Hercertificering of onderhoud van het kwaliteitssysteem kun je aan ons uitbesteden. Met ons service contract houden we je scherp en brengen we in kaart waar kansen liggen. Zonder zorgen en met zekerheid van de kwaliteit zoals je die van ons bent gewend. 

Neem contact op met een van onze experts en volg ons spoor naar certificering en compliance. 

ISO 9001 voor toonaangevende bedrijven

ISO 9001 is bedoeld voor organisaties die willen aantonen dat zij in staat zijn om consequent producten of diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de geldende wet- en regelgeving. De ISO 9001 is een generieke norm en is toepasbaar op iedere organisatie, mits deze klanten heeft. 

Eenvoudig te combineren met andere ISO-normen

Sturen op kwaliteit kan met een goed ingeregeld en onderhouden kwaliteitsmanagementsysteem. De norm is opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS). Dit betekent dat de opbouw van de norm gelijk is aan andere belangrijke ISO-normen zoals ISO 27001, ISO 14001 en ISO 45001. Certificering van meerdere ISO-normen is hierdoor eenvoudig te combineren.

Maatwerk ondersteuning in kwaliteitsmanagement

Met onze jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties rondom kwaliteitsmanagement, hebben we een dienstverlening ontwikkeld die gericht is op het efficiënt opzetten, onderhouden en beheren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Een systeem dat niet alleen voldoet aan de eisen vanuit ISO 9001, maar ook meerwaarde biedt voor de organisatie zelf. 

FAQ
FAQ

ISO 9001

Wat houdt ISO 9001 in?

ISO 9001(officieel NEN-EN-ISO 9001:2015 NL) is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Een ISO 9001 certificaat toont aan dat een organisatie aan de eisen en wensen van klanten en stakeholders voldoet, de geldende wet- en regelgeving toepast, dat het rekening houdt met kansen en risico’s én dat continu verbeteren geborgd is in de organisatie. 

De ISO 9001 norm is opgebouwd volgens de zogenoemde High Level Structure (HLS). HLS is een zogenaamd plug-in-model voor ISO-managementsysteemnormen, waar behalve de ISO 9001 ook andere ISO-normen gebruik van maken, zoals de zoals ISO 27001, ISO 14001 en ISO 45001. Door de uniforme hoofdstructuur die is opgebouwd uit 10 hoofdstukken is het relatief eenvoudig om de verschillende ISO-normen in de bedrijfsvoering te integreren. 

Om het certificaat te behalen moet de ISO 9001 norm met de lijst van eisen worden aangeschaft en een stappenplan worden gevolgd om de norm te implementeren. Na goedkeuring is het certificaat 3 jaar geldig en vinden er tussentijds jaarlijks herbeoordelingen plaats. 

Wat zijn de kosten voor een ISO 9001 certificaat?

De kosten van een ISO 9001 certificering, een veelgestelde vraag. In onze podcast geven we in het kort uitleg over de voordelen van een ISO 9001 certificering én met welke kosten je ongeveer rekening moet houden. Kosten kunnen namelijk variëren. Een tipje van de sluier: een goed adviesbureau zorgt ervoor dat certificeren geld oplevert, in plaats van dat het alleen maar geld kost, en dat certificeren meerwaarde biedt en de organisatie op voorsprong zet. 

Wat zijn de voordelen van ISO 9001 voor een bedrijf?

Voordelen van ISO 9001 zitten voornamelijk in de kwaliteit van de bedrijfsvoering en verantwoording van keuzes. Goede en constante kwaliteit leveren in product of dienst is daarin erg belangrijk. Klanten worden niet graag verrast door fouten en defecte producten. ISO 9001 helpt om de kwaliteit te verhogen en is hét hulpmiddel om kwaliteit systematisch te verbeteren. Bovendien wordt een kwaliteitscertificaat steeds vaker gevraagd door opdrachtgevers. Met een ISO 9001 certificaat toon je aan dat jouw bedrijf kwaliteitsmanagement goed op orde heeft. 

Moet ik een ISO 9001 certificaat verplicht halen?

Een ISO 9001 certificaat is bedoeld voor organisaties die hun kwaliteit willen verbeteren of willen aantonen dat zij producten of diensten leveren die voldoen aan de eisen van klanten, stakeholders en wetgeving. ISO 9001 kan toegepast worden op iedere organisatie en in iedere branche. Een certificaat behalen is niet verplicht voor de meeste organisaties maar vaak kan dit wel vereist worden vanuit de branche of andere belangrijke stakeholders en wet- en regelgeving. 

Aan welke ISO 9001 eisen moet ik voldoen?

De ISO 9001 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem. Bedrijven moeten namelijk: 

  • De context van de organisatie bepalen. Denk aan de eisen en verwachtingen van in- en externe belanghebbenden (stakeholders), wetgeving, externe ontwikkelen en specifieke interne issues die in de organisatie spelen. 
  • De scope van het kwaliteitsmanagementsysteem duidelijk vaststellen. 
  • De directie moet leiderschap tonen door het kwaliteitsbeleid vast te stellen, rollen en verantwoordelijkheden te verdelen, middelen ter beschikking te stellen en betrokkenheid te tonen.
  • Risico’s en kansen vaststellen. Ook moeten de noodzakelijke maatregelen worden bepaald, gepland en geïmplementeerd. 
  • Ondersteunende processen met betrekking tot o.a. bewustzijn en competenties van personeel, inzet van middelen, infrastructuur, meetmiddelen, communicatie en documentatie bepalen en invoeren. 
  • Het primaire proces onder de loep nemen en eventueel herstructureren. Een primair proces moet voorzien in producten en diensten rekening houdend met de voorgaande onderwerpen. 
  • Meting en monitoring, bijvoorbeeld het meten van klanttevredenheid, meten van producten en processen, uitvoeren van interne audits.
  • Evaluaties, zoals de directiebeoordeling. 
  • Leren van fouten, klachten, afwijkingen en treffen van corrigerende maatregelen. 
  • Realiseren van verbeteringen. 
Hoe werkt de certificering van ISO 9001?

Bij QVOX zijn we gespecialiseerd in certificering, bijvoorbeeld van de ISO 9001. Hiervoor hebben we een zorgvuldig een proces samengesteld die we met je doorlopen. Allereerst selecteer je samen met je QVOX-adviseur een certificerende instelling. Dit is een externe partij die de externe audit doet waardoor je op een onafhankelijke manier een certificering doet. Je sluit deze overeenkomst voor drie jaar. Daarna begeleidt de adviseur je bij het inplannen van de eerste audits. 

Dan start fase 1. In deze fase wordt een documentaudit uitgevoerd, geheel onder begeleiding van je adviseur. In de tweede fase worden interviews met medewerkers gedaan. Doorloop je deze twee fases goed door de auditor? Dan heb je het certificaat al binnen enkele weken in huis. 

In de volgende drie jaar worden opnieuw audits ingepland en uitgevoerd zodat je in het derde jaar kunt rekenen op een hercertificering. 

Download ook onze whitepaper over het certificeringstraject. Hier vind je alle informatie die je nodig hebt voordat je van start gaat met een certificering. 

ISO 9001 versus PDCA-cyclus: wat houdt het in?

Bij QVOX geloven we in een systematische aanpak. Maar dan wel op een creatieve en innovatieve manier. Zo werken we in kwaliteitmanagement altijd met de misschien voor jou ook wel bekende Plan, Do, Check, Act Cyclus (PDCA-cyclus). Een cyclus naar succes waarmee we toewerken naar een goede borging van het managementsysteem, in dit geval conform de eisen vanuit de ISO 9001. Door je beleid op te stellen aan de hand van de PDCA-cyclus wordt de organisatie gedwongen op specifieke momenten te evalueren en ook bij te sturen, zonder te blijven hangen in het maken van plannen of het continu veranderen van de koers. Wij brengen je verder, met hulp van een systeem dat werkt.