ISO 9001 certificering

ISO 9001:2015 is een internationale norm voor een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Een ISO 9001 certificaat is een van de meest gestelde kwaliteitseisen bij aanbestedingen. Of het nu gaat om zorgverzekeraars, Rijkswaterstaat, gemeenten, bouwbedrijven of productiebedrijven, ISO 9001 is dé standaard voor kwaliteitsmanagement. Een ISO-certificaat fungeert voor veel bedrijven als een licentie om mee te mogen dingen naar grote opdrachten maar ISO 9001 biedt ook een fundament voor een sterke bedrijfsvoering.

Wat houdt ISO 9001:2015 in?

ISO 9001 is bedoeld voor organisaties die willen aantonen dat zij in staat zijn om consequent producten of diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. ISO 9001 is een generieke norm en is toepasbaar op iedere organisatie, mits deze klanten heeft. De norm is opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS). Dit betekent dat de opbouw van de norm gelijk is aan andere belangrijke ISO-normen zoals ISO 27001ISO 14001 en ISO 45001. Certificering van meerdere ISO normen is hierdoor eenvoudig te combineren.

Problemen bij ISO 9001 certificering

Sturen op kwaliteit kan met een goed ingeregeld kwaliteitsmanagementsysteem. Bij het opzetten het managementsysteem die voldoet aan de ISO 9001 norm lopen veel organisaties tegen obstakels aan. De meest voorkomende obstakels zijn:

 • Commitment en betrokkenheid vanuit alle leden van de directie, vooral indien certificering een opgelegde eis is
 • De eisen voor het opstellen van kwaliteitsdocumenten zijn niet duidelijk
 • Blijven hangen in algemeenheden en hierdoor niet concreet zijn
 • Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt niet gezien als een raamwerk voor de organisatie, maar als een apart systeem wat er naast staat
 • De audit is een “moetje” voor het behalen van het certificaat terwijl dit een onderdeel is van het eigen verbeterproces
 • Het meetbaar en aantoonbaar maken van kwaliteit
 • Bewustzijn bij medewerkers van eigen handelen op de kwaliteit van het werk

Dienstverlening ISO 9001 certificering

Met onze jarenlange ervaring in het begeleiden van bedrijven en organisaties hebben wij een dienstverlening ontwikkeld gericht op het efficiënt neerzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem die meerwaarde biedt en voldoet aan de ISO 9001 norm. Onze dienstverlening bestaat uit:

 1. Een kick-off met alle betrokkenen om enthousiasme te creëren.
 2. Extra tijd in de beginfase voor de opstart en de vragen die hieruit voortkomen
 3. Het inrichten van het kwaliteitsmanagementsysteem
  • Het bepalen van de context. Hierin worden de unieke eigenschappen van de organisatie en haar producten/diensten vastgesteld.
  • Het in kaart brengen van de relevante wet- en regelgeving én de verwachtingen van belanghebbenden (in- en externe stakeholders)
  • Bepalen van het kwaliteitsbeleid, de organisatie van het kwaliteitsmanagementsysteem en de kwaliteitsdoelstellingen; alles in lijn met de organisatie zodat het een geïntegreerd geheel is. Eventueel wordt dit samengevoegd in een bestaand beleids- of ondernemingsplan.
  • Vaststellen van risico’s die betrekking hebben op de kwaliteit van de producten en diensten en het vaststellen van een risicobehandelplan.
  • Met ISO 9001 in lijn brengen van de ondersteunende processen, zoals HR, communicatie, beheer van documentatie, en de primaire processen.
  • Inregelen van het meten van de kwaliteitsindicatoren, interne audits en directiebeoordelingen via een meerjarenplanning.
 4. Ondersteuning bij de borging van het KMS:
  • Procesbegeleiding van het kwaliteitsoverleg en coaching van kwaliteitscoördinator
  • Te nemen acties bewaken en coördineren
  • Interne audits plannen, uitvoeren en opvolgen
  • Directiebeoordeling organiseren en begeleiden
  • Externe audit organiseren, begeleiden en opvolgen

Naast de bovenstaande dienstverlening ontvang je:

 1. Een online werkomgeving in Microsoft Teams
 2. Alle benodigde documenten en sjablonen op maat uitgewerkt
 3. Een duidelijke aansluitingstabel tussen de normeisen en documenten/sjablonen, zodat u goed voorbereid bent op auditvragen
 4. Een actieplan voor de certificering en een meerjarenplan voor het onderhoud na de certificering
 5. Intern auditverslag met aandachtspunten voor de certificeringsaudit
 6. Verslag directiebeoordeling conform de eisen van ISO 9001
 7. Informatie van de certificerende instantie voor de certificering

Onze adviseurs helpen je om een slim kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten, zodat een succesvolle ISO 9001 certificering is gegarandeerd. Je kunt daarbij rekenen op een duidelijke aanpak die bij jouw organisatie past.

Waarom de ISO 9001 behalen?

Met een ISO 9001 certificaat kan je als bedrijf aantonen dat je kwaliteitsmanagement hoog in het vaandel hebt staan. Door de implementatie van de ISO 9001 norm werk je continu aan het verbeteren van bedrijfsprocessen in afstemming op de klantverwachting en volgens de eisen van stakeholders en wetgeving. Het behalen van een certificaat zal daarom de volgende voordelen opleveren:

 • Aantoonbare kwaliteit en betrouwbaarheid. Met een ISO 9001 certificaat toon je aan de buitenwereld dat jouw producten en diensten voldoen aan hoge kwaliteitseisen van een internationaal erkende norm. Je straalt hierdoor vertrouwen uit en verhoogt de kans op opdrachten en verkopen. Veel opdrachtgevers doen alleen zaken met ISO 9001 gecertificeerde bedrijven.
 • Verhoogde klanttevredenheid. Binnen de ISO 9001 ligt de focus op continu verbetering van klanttevredenheid aan de hand van klanttevredenheidsonderzoeken. Hierdoor voldoe je aan de verwachtingen en wensen van klanten wat zal resulteren in een verhoogde klanttevredenheid.
 • Groei en verbetering. Een andere focus binnen de ISO 9001 ligt op het ontwikkelen en verbeteren van bedrijfsprocessen, producten en diensten. Je werkt met behulp van de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus); een proces van meten, weten, verbeteren en ontwikkelen. De PDCA-cyclus is van toepassing op alle processen en op het kwaliteitsmanagementsysteem in zijn geheel. Door deze aanpak stimuleert u de groei van uw bedrijf.
 • Verhoogde efficiency. Door de implementatie van ISO 9001 krijgt jouw organisatie meer structuur in de bedrijfsvoering. Dit zal de efficiency binnen het bedrijf verhogen en resulteren in kostenbesparingen.

6 tips bij het behalen van de ISO 9001

Tot slot geven wij u nog enkele tips voor de implementatie van de ISO 9001 norm:

 • Bepaal de strategische richting. Als je besluit om de ISO 9001 te integreren bepaal je voor een deel zelf de norm. Elke organisatie is immers anders. Zorg er daarom voor dat het kwaliteitssysteem aansluit bij de missie en visie van het bedrijf en dat interne en externe issues relevant zijn voor het doel.
 • Overtuig het personeel van de toegevoegde waarde. Het implementeren van de ISO 9001 norm zal alleen succesvol verlopen als iedereen binnen de organisatie het belang inziet. Alleen dan zal iedereen zich volledig inzetten en zijn of haar rol innemen om het kwaliteitsmanagementsysteem in te vullen.
 • Zorg voor duidelijke doelstellingen. Deze doelstellingen moeten binnen de gehele organisatie bekend zijn en iedereen moet op de hoogte zijn van zijn of haar bijdrage.
 • Probeer niet alles zelf te doen. Een ervaren consultant op het gebied van ISO 9001 weet precies wat nodig is om jouw organisatie optimaal in te richten en helpt je voor te bereiden op de externe ISO 9001 audit.
 • Maak een checklist voor het uitvoeren van de interne audit. Aan de hand van een checklist kan door de interne auditor beter getoetst worden of aan de eisen uit de norm wordt voldaan.
 • Promoot uw certificering. Heeft u het ISO 9001 certificaat behaald? Dan kunt u uw certificering promoten. Bijvoorbeeld door een pagina op uw website eraan te wijden en uw fysieke certificaten in te lijsten en op te hangen. Zo kunnen (potentiële) opdrachtgevers en klanten zien dat uw bedrijf gecertificeerd is.

 

Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Bel of app ons