ISO 9001 certificering

Internationale norm voor een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem

ISO 9001:2015 is een internationale norm voor een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Een ISO 9001 certificaat is een van de meest gestelde kwaliteitseisen bij aanbestedingen. Of het nu gaat om zorgverzekeraars, Rijkswaterstaat, gemeenten, bouwbedrijven of productiebedrijven, ISO 9001 is dé standaard voor kwaliteitsmanagement. Een ISO-certificaat biedt een fundament voor een sterke bedrijfsvoering.

Waarom een ISO 9001 certificaat?

ISO 9001 is bedoeld voor organisaties die willen aantonen dat zij in staat zijn om consequent producten of diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing van geldende wet- en regelgeving. ISO 9001 is een generieke norm en is toepasbaar op iedere organisatie, mits deze klanten heeft. De norm is opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS). Dit betekent dat de opbouw van de norm gelijk is aan andere belangrijke ISO-normen zoals ISO 27001, ISO 14001 en ISO 45001. Certificering van meerdere ISO-normen is hierdoor eenvoudig te combineren.

Sturen op kwaliteit met de ISO 9001

Sturen op kwaliteit kan met een goed ingeregeld en onderhouden kwaliteitsmanagementsysteem. Bij het opzetten van het managementsysteem die voldoet aan de ISO 9001 norm lopen organisaties in sommige gevallen tegen obstakels aan. Misschien herken jij je hierin? Het gaat dan bijvoorbeeld om een gebrek aan commitment en betrokkenheid vanuit het management, vooral wanneer certificering een opgelegde eis is. Maar obstakels kunnen ook te maken hebben met onduidelijkheden in de eisen, het ontbreken van de urgentie of te weinig bewustzijn bij medewerkers als het gaat om eigen handelen en de impact op de kwaliteit.

QVOX biedt ondersteuning in het neerzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem

Met onze jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties rondom kwaliteitsmanagement, hebben we een dienstverlening ontwikkeld die gericht is op het efficiënt opzetten, onderhouden en beheren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Een systeem dat niet alleen voldoet aan de eisen vanuit de ISO 9001, maar ook meerwaarde biedt voor de organisatie zelf. Belangrijk hierbij is een aanpak die werkt. Een systeem dat in lijn ligt met de visie van de organisatie en je in staat stelt op een kwalitatieve en stabiele manier te groeien.

Zo gaan we te werk

Kwaliteit en management vragen veel van de interne organisatie. Dus, een goed begin is het halve werk. Daarom starten we met een kick-off met alle betrokkenen om enthousiasme en bewustzijn te creëren. We tackelen iedere uitdaging en schetsen een duidelijk spoor naar het eindresultaat. Er zullen veel vragen uit de organisatie komen over het verloop van het project. Daarom nemen we extra tijd in de beginfase voor een duidelijke en gestructureerde opstart. Daarna is het tijd voor de magie: het inrichten van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Het kwaliteitsmanagementsysteem

  • Het inrichten van het kwaliteitsmanagementsysteem kent een aantal cruciale fases en onderdelen. We beginnen altijd met een contextanalyse. Hierin komen de unieke eigenschappen van de organisatie en haar producten of diensten in terug.
  • Vervolgens brengen we relevante wet- en regelgeving en de verwachtingen van belanghebbenden in kaart.
  • De daaropvolgende stap is het bepalen van het kwaliteitsbeleid, de organisatie van het systeem en de doelstellingen. Dit wordt eventueel samengevoegd in het bestaande beleids- of ondernemingsplan.
  • Een risico-inventarisatie mag ook niet ontbreken. Risico’s hebben namelijk impact op de kwaliteit van de producten en diensten. Een behandelplan is daarom onmisbaar.
  • Het kwaliteitsmanagementsysteem, conform ISO 9001, moet ook in lijn zijn met de ondersteunende processen zoals HR, communicatie, beheer van documentatie en primaire processen. Met onze jarenlange ervaring weten we hoe we dit op een efficiënte manier kunnen realiseren.
  • Als laatste bouwen we kwaliteitsindicatoren in, plannen we interne audits, bereiden we de organisatie voor op externe audits, geven we je handvatten voor de directiebeoordelingen. Dit doen we met een meerjarenplan en -planning.

 

Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen