VCA - VCU

Veiligheid en Gezondheid op de werkvloer met de VCA en de VCU 

De VCA – Veiligheid en Gezondheid Checklist Aannemers – is in 1994 ontstaan omdat een initiatief van aannemers en vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven besloot dat een onafhankelijk toetsingssysteem noodzakelijk was om het veiligheidsbeleid op gelijke niveau te krijgen. Het VCA-certificaat is met name interessant voor branches waar risico’s op ongevallen het grootst zijn, zoals in de bouw en techniek. Vanzelfsprekend worden juist in deze branches hoge eisen gesteld aan veiligheid en gezondheid. Steeds meer opdrachtgevers eisen dan ook van de aannemer dat hij kan aantonen dat hij toegewijd is op het gebied van veiligheid en gezondheid. Met een VCA-certificering vergroot je dus de kans op het binnenhalen van opdrachten. Er is - naast de VCA - ook een checklist voor veiligheid en gezondheid voor uitzendkrachten. Deze noemen we ook wel de VCU. 

De VCA  

Het VCA-certificaat is de norm voor veilig werken op externe locaties, met als doel het verminderen van bedrijfsongevallen. Hierbij gaat het in veel gevallen om werkzaamheden in de industrie of in de bouw. Bijvoorbeeld bij installaties en bij werk- en projectlocaties zoals bouwterreinen. Een VCA-certificering is vaak voor technische bedrijven die veel te maken krijgen met risicovolle werkplekken. Als je geen intern opgeleide medewerker (Middelbaar Veiligheidskundige) in dienst hebt, kan het een uitkomst zijn om een jaarcyclus te starten met een extern adviesbureau zoals QVOX.  

De VCU 

De VCA is de Veiligheid en Gezondheid Checklist Aannemers en de VCU is de Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. Bemiddelt jouw organisatie (intercedent) in risicovol werk? Dan is het uitermate belangrijk dat uitzendkrachten veilig en gezond kunnen en mogen werken. En dat moeten zowel jij als de opdrachtgever mogelijk maken. Met een bijpassend VCU-certificaat toon je aan dat je veilig en gezond werken belangrijk vindt. 

Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Bel ons