VCU-certificering

VCU-certificering  

Veiligheid en gezondheid op de werkvloer voor uitzendbureaus  

De VCA is de Veiligheid en Gezondheid Checklist Aannemers en de VCU is de Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. Bemiddelt jouw organisatie (intercedent) in risicovol werk? Dan is het uitermate belangrijk dat uitzendkrachten veilig en gezond kunnen en mogen werken. En dat moeten zowel jij als de opdrachtgever mogelijk maken. Met een bijpassend VCU-certificaat toon je aan dat je veilig en gezond werken belangrijk vindt. Daarmee positioneer je jezelf als deskundige en betrouwbare partner. Een VCU-certificaat is haalbaar als je een VGM-systeem (veiligheid, gezondheid en milieu beheerssysteem) hebt en voldoet aan de eisen vanuit de VCU-norm.  

Het gaat om het opzetten, onderhouden en evalueren van een veiligheidsbeleid. Daarin komen onderwerpen zoals opleidingseisen, aanvraag, selectie, plaatsing, instructie, controle en evaluatie naar voren. Gericht op het waarborgen van de veiligheid van werknemers. 

Wanneer start je met een VCU-certificering?  

Vaak is het de gecertificeerde opdrachtgever die van het uitzendbureau verwacht dat zij mensen detacheren die een VCA-diploma op zak hebben. Maar ook dat het uitzendbureau zorgdraagt voor de veiligheid en gezondheid van deze werknemers. Dat betekent dat je als uitzendbureau op de hoogte bent van de risico’s en hoe je het werk op een veilige manier kunt uitvoeren.  

Dus, stel de productie vraagt om extra werknemers. Als uitzendbureau geef je dan een introductie in de opdracht. Een gedegen voortraject. Wat kunnen werknemers verwachten? Met welke machines gaan zij straks werken? In welke omgeving komen ze terecht? En bied je als uitzendbureau passende en veilige kleding en werkschoenen. Stel er gaat toch iets mis op de werkvloer? Dan krijgt het uitzendbureau een melding en zullen zij in gesprek moeten gaan met de werknemer.  

Eisen vanuit de VCU-certificering  

In beginsel dienen uitzendbureaus te voldoen aan de NEN 4400-1. De ‘1’ staat voor deel 1 van de norm en is van toepassing op Nederlandse uitzendorganisaties. Deel 2 is voor bureaus die vanuit het buitenland opereren op de Nederlandse markt. Met de NEN-4400-1 toon je aan dat je als uitzendorganisatie alle verplichtingen uit arbeid naleeft.  

Daarbij moet er een functionaris worden aangesteld om de kar te trekken. Dat is vaak een (externe) Veiligheidskundige. Maar het uitzendbureau moet ook personeelsdossiers, vereiste diploma’s regelen, opleidingen aanbieden en veiligheid hoog op de interne agenda zetten. Met de NEN 4400-1 toon je aan dat je op een betrouwbare manier zakendoet en geef je opdrachtgevers het vertrouwen om samen te werken.  

Het is vervolgens belangrijk dat uitzendbureaus iemand in dienst hebben, of dat nou intern of extern is, die alle facetten van de VCU kan inrichten. Ook moeten alle intercedenten in bezit zijn van een VIL-VCU diploma. Daarmee kun je aantonen dat je als intercedent – maar ook uitzendbureau breed – op de hoogte bent van veilig en gezond werken op locatie. Alleen dan kun je met uitzendkrachten om tafel om de juiste instructies en voorbereiding te geven.  

VCU en QVOX  

QVOX loopt aan de zijlijn mee om te kunnen adviseren en te helpen implementeren van een efficiënte en effectieve werkwijze voor veiligheid en gezondheid. Wij wijzen je op de verplichtingen vanuit de norm en creëren harmonie en verbinding tussen de opdrachtgever, de werknemer en jouw rol als intercedent. Een partner zoals QVOX houd je scherp op veranderingen. Bijvoorbeeld in bepaalde werkwijzen, het ontstaan van nieuwe beroepen en wet- en regelgeving. Het afgeven van een VCU-certificaat doen we niet. Maar wij zorgen ervoor dat jij de juiste ondersteuning kunt krijgen om uiteindelijk de certificering te behalen.   

VCU-certificering

VCA-certificering VCU-certificering
Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Bel ons