VCU-certificering

VCU-certificering  

Veiligheid en gezondheid op de werkvloer voor uitzendbureaus  

De VCA is de Veiligheid en Gezondheid Checklist Aannemers en de VCU is de Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. Bemiddelt jouw organisatie (intercedent) in risicovol werk? Dan is het uitermate belangrijk dat uitzendkrachten veilig en gezond kunnen en mogen werken. En dat moeten zowel jij als de opdrachtgever mogelijk maken. Met een bijpassend VCU-certificaat toon je aan dat je veilig en gezond werken belangrijk vindt. Daarmee positioneer je jezelf als deskundige en betrouwbare partner. Een VCU-certificaat is haalbaar als je een VGM-systeem (veiligheid, gezondheid en milieu beheerssysteem) hebt en voldoet aan de eisen vanuit de VCU-norm.  

Het gaat om het opzetten, onderhouden en evalueren van een veiligheidsbeleid. Daarin komen onderwerpen zoals opleidingseisen, aanvraag, selectie, plaatsing, instructie, controle en evaluatie naar voren. Gericht op het waarborgen van de veiligheid van werknemers.

VCU-certificering

VCA-certificering VCU-certificering
Wanneer start je met VCU?

Vaak is het de gecertificeerde opdrachtgever die van het uitzendbureau verwacht dat zij mensen detacheren die een VCA-diploma op zak hebben. Maar ook dat het uitzendbureau zorgdraagt voor de veiligheid en gezondheid van deze werknemers. Dat betekent dat je als uitzendbureau op de hoogte bent van de risico’s en hoe je het werk op een veilige manier kunt uitvoeren.  

Waar moet je aan voldoen als uitzendbureau?

Dus, stel de productie vraagt om extra werknemers. Als uitzendbureau bied je dan een voortraject, een introductie. Wat kunnen werknemers verwachten? Met welke machines gaan zij straks werken? In welke omgeving komen ze terecht? En bied je als uitzendbureau passende en veilige kleding en werkschoenen. 

Veilig werken op locatie

Het is vervolgens belangrijk dat uitzendbureaus iemand in dienst hebben, of dat nou intern of extern is, die alle facetten van de VCU kan inrichten. Ook moeten alle intercedenten in bezit zijn van een VIL-VCU diploma. Daarmee kun je aantonen dat je als intercedent – maar ook uitzendbureau breed – op de hoogte bent van veilig en gezond werken op locatie. Alleen dan kun je met uitzendkrachten om tafel om de juiste instructies en voorbereiding te geven.  

Projecten en service contracten

Voor het behalen van het certificaat voor de NEN 7510 kun je bij QVOX kiezen voor een projectmatige aanpak of een service contract. Een service contract is ideaal voor organisaties die een langdurige samenwerking aan willen gaan waarin ze continu ondersteunt worden in vraagstukken rondom thema's zoals kwaliteit, Arbo en gezondheid, milieu en informatiebeveiliging.

Onze dienstverlening

Heb je vragen? Neem contact met ons op

Het certificeringsproces uitgelegd

We kennen inmiddels duizenden normen die je kunt laten certificeren. Normen voor producten, processen, organisaties en zelfs voor personen. Vaak heeft een certificering betrekking op een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld de manier waarop er met kwaliteit wordt omgegaan of hoe je werk veilig en bekwaam uitvoert. Wil je meer over certificeren en het proces naar een certificaat leren? Download onze whitepaper. 

Whitepaper certificeren met QVOX
FAQ
FAQ

VCU

Wanneer kom je in aanmerking voor een VCU-certificaat?

Je komt in aanmerking voor een VCU-certificaat als je VGM-beheersysteem voldoet aan de eisen die VCU hieraan stelt. VCU kijkt naar:

 • Organisatie.
 • VGM-beleid.
 • Vakopleiding, ervaring, VGM-opleiding en medische geschiktheid.
 • Aanvraag, selectie, instructie, controle en evaluatie.
 • Ongevallen met verzuim.
 • Bedrijfsgezondheidszorg.
Wanneer moet je voldoen aan VCU?

Bemiddel je in risicovol werk of werk in een risicovolle omgeving? Dan is het extra belangrijk dat uitzendkrachten veilig en gezond hun werk kunnen doen. En dat jij en je opdrachtgever dit mogelijk maken. Met een VCU-certificaat laat je zien dat jouw uitzendorganisatie veilig en gezond werken belangrijk vindt. En zet je de organisatie neer als een deskundige en betrouwbare partner.

VCU is bedoeld voor uitzendorganisaties die het belangrijk vinden dat hun uitzendkrachten veilig en gezond bij inleners kunnen werken. Het gaat vaak om inleners in de volgende branches:

 • (Petro)chemie
 • Werktuigbouwkunde
 • Elektrotechniek
 • (Steiger)bouw
 • Civiele techniek
 • Metaal
 • Procesindustrie
 • Isolatie
 • Transport
 • Industriële reiniging
 • Onderhoud

De inlener moet het gezag en toezicht over je uitzendkrachten hebben. Heb je zelf het gezag en toezicht, dan moet je geen VCU, maar VCA-certificaat hebben.

VCU is bedoeld voor het uitzenden van uitzendkrachten en niet voor payrolling. Payrollorganisaties kunnen daarom niet VCU-gecertificeerd worden.

Is VCU verplicht?

Nee, een VCU-certificaat is niet verplicht. Maar zend je regelmatig personeel uit naar bedrijven die werkzaamheden met risico's, dan kan het wel verstandig zijn. VCA-gecertificeerde organisaties zullen tegelijkertijd vaker samen willen werken met uitzendorganisaties die VCU-gecertificeerd zijn.

Wat zijn de voordelen van VCU?
 1. Zorg voor uw uitzendkrachten

Zodat zij veilig en gezond kunnen werken.

 1. Gedoe voorkomen

Daar worden opdrachtgevers blij van.

 1. Business genereren

Met een deskundige partner is het goed zaken doen.

 1. Talent aantrekken

Vakmensen herkennen vakmanschap.

 1. Uitdagend werk kunnen aanbieden

Omdat opdrachtgevers je dat toevertrouwen.

Deze organisaties hebben gekozen voor QVOX