Privacywetgeving (AVG)

Hoe privacy-veilig ben jij?

Verwerk je (binnen jouw bedrijf of organisatie) persoonsgegevens? Zo ja, wat voor gegevens zijn het? Met welk doel verwerk je ze? Wat houdt de verwerking in? Waar bewaar je de gegevens? In het kader van de AVG moet je op elk moment richting de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kunnen aantonen dat je privacygevoelige informatie rechtmatig, controleerbaar en met een reëel doel opslaat en verwerkt.

Risico’s en impact in kaart

We helpen je de risico’s in kaart te brengen waarbij de privacy van je klanten en medewerkers in het geding kan komen. Daarbij maken we ook inzichtelijk wat de impact is van onbedoelde privacy-schending.

We voeren daarvoor een risicobeoordeling uit. Die beoordeling vormt de leidraad voor de beveiliging van persoonsgegevens. Wij helpen je vervolgens:

  • Maatregelen te nemen om privacy-risico’s te verkleinen.
  • Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren. Dat is een instrument om vooraf de privacy-risico’s van je gegevensverwerking in kaart te brengen.
  • Bij de aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) en of je die in huis moet hebben of extern kunt invullen.
  • Aantoonbaar te maken dat je bedrijf of organisatie voldoet aan de eisen van de AVG.

Hoe QVOX je helpt aan de privacywetgeving te voldoen

Onze privacydeskundigen adviseren en begeleiden je bij de opzet van een goed en eenvoudig te gebruiken AVG-systeem. Zij hebben onder andere een AVG-trainingspakket samengesteld om te voldoen aan de privacy-eisen. Dit pakket bestaat uit:

  • Quickscan
  • 2 praktijktrainingen op locatie
  • Een afsluitende controle door een ervaren consultant
  • PIO-privacy certificaat als gevolg van uw deelname

Daarnaast kunnen we de FG binnen jouw bedrijf of organisatie verzorgen.

Heb je alleen hulp nodig om de puntjes op de i te zetten? Je kunt ook uren afnemen op basis van regie. Daarbij brengen we dan de werkelijk gemaakte uren in rekening.

Privacywetgeving (AVG)

Arbowetgeving Milieuwetgeving Privacywetgeving (AVG) Zorgwetgeving en toezicht door IGJ
Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Bel ons