QVOX
ACADEMY
Login portaal

Vergroot je kennis en bouw aan je competenties met onze opleidingen voor MKB en (semi)-overheid

In de QVOX Academy leiden we vakspecialisten op en houden we competenties en skills op peil. Hier kun je terecht voor je jaarlijkse cursussen en trainingen. Op jouw eigen gekozen moment en een locatie dichtbij huis, zelfs in de avonduren of op zaterdag. Log in op ons portaal met jouw QVOX-klantnummer en boek jouw volgende training.

Het is voor de veiligheid en gezondheid op de werkvloer belangrijk je kennis en vaardigheden bij te houden. Daarom is er in het behalen en onderhouden van een certificering focus op het volgen van vakspecifieke trainingen en opleidingen. Bijvoorbeeld als je met gevaarlijke stoffen werkt, veiligheidskundige bent of gasmetingen doet. QVOX is jouw partner in certificering en compliance, en nu ook in vakopleidingen en -trainingen. Bekijk hieronder de agenda, log in op het portaal en boek jouw training eenvoudig en snel.

Vergroot je kennis en bouw aan je competenties met onze opleidingen voor MKB en (semi)-overheid

Alle opleidingen

Vervoer en opslag gevaarlijke stoffen Lesdagen Kosten
Cursus branche: Veiligheidsadviseur (3 modules) Lesdagen: 7 Kosten: 1320

Het vervoer van gevaarlijke stoffen kent de nodige veiligheidsmaatregelen. Calamiteiten en incidenten die de laatste decennia hebben plaatsgevonden zijn voor de Europese Commissie aanleiding geweest verdergaande wettelijke maatregelen voor te stellen.

Bedrijven die gevaarlijke goederen vervoeren, opslaan of overslaan, boven vrijgestelde hoeveelheden, moeten sinds 1-1-2000 een veiligheidsadviseur hebben aangesteld. Iemand uit de eigen organisatie die het certificaat Veiligheidsadviseur heeft behaald of een extern Veiligheidsadviseur. 

Deze persoon is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de wet- en regelgeving tijdens het vervoer en opslag van gevaarlijke goederen. Ook het (laten) uitvoeren van adequate veiligheidsmaatregelen en het uitbrengen van advies op het vervoersgebied aan de directie van het bedrijf behoort tot de taken.

Per vervoersmodaliteit (weg, spoor of binnenvaart) moet de Veiligheidskundige een certificaat halen. Ook de bedrijven die tot de vrijgestelde hoeveelheid gevaarlijke goederen vervoeren of uitsluitend als expediteur optreden kunnen profijt hebben van een Veiligheidsadviseur.

Het opleiden van een Veiligheidsadviseur of -kundige leidt tot verbetering van de dienstverlening, kostenvermindering en uiteindelijk een beter bedrijfsresultaat.

Inclusief lesboek Inclusief examen Locatie examen: Nader te bepalen Certificaat: geldig t/m 2028
Cursus branche: Veiligheidsadviseur (2 modules) Lesdagen: 6,5 Kosten: 1120

Het vervoer van gevaarlijke stoffen kent de nodige veiligheidsmaatregelen. Calamiteiten en incidenten die de laatste decennia hebben plaatsgevonden zijn voor de Europese Commissie aanleiding geweest verdergaande wettelijke maatregelen voor te stellen.

Bedrijven die gevaarlijke goederen vervoeren, opslaan of overslaan, boven vrijgestelde hoeveelheden, moeten sinds 1-1-2000 een veiligheidsadviseur hebben aangesteld. Iemand uit de eigen organisatie die het certificaat Veiligheidsadviseur heeft behaald of een extern Veiligheidsadviseur. 

Deze persoon is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de wet- en regelgeving tijdens het vervoer en opslag van gevaarlijke goederen. Ook het (laten) uitvoeren van adequate veiligheidsmaatregelen en het uitbrengen van advies op het vervoersgebied aan de directie van het bedrijf behoort tot de taken.

Per vervoersmodaliteit (weg, spoor of binnenvaart) moet de Veiligheidskundige een certificaat halen. Ook de bedrijven die tot de vrijgestelde hoeveelheid gevaarlijke goederen vervoeren of uitsluitend als expediteur optreden kunnen profijt hebben van een Veiligheidsadviseur.

Het opleiden van een Veiligheidsadviseur of -kundige leidt tot verbetering van de dienstverlening, kostenvermindering en uiteindelijk een beter bedrijfsresultaat.

Inclusief lesboek Inclusief examen Locatie examen: Nader te bepalen Certificaat: geldig t/m 2028
Cursus branche: Veiligheidsadviseur (1 module) Lesdagen: 5,5 Kosten: 1086,95

Het vervoer van gevaarlijke stoffen kent de nodige veiligheidsmaatregelen. Calamiteiten en incidenten die de laatste decennia hebben plaatsgevonden zijn voor de Europese Commissie aanleiding geweest verdergaande wettelijke maatregelen voor te stellen.

Bedrijven die gevaarlijke goederen vervoeren, opslaan of overslaan, boven vrijgestelde hoeveelheden, moeten sinds 1-1-2000 een veiligheidsadviseur hebben aangesteld. Iemand uit de eigen organisatie die het certificaat Veiligheidsadviseur heeft behaald of een extern Veiligheidsadviseur. 

Deze persoon is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de wet- en regelgeving tijdens het vervoer en opslag van gevaarlijke goederen. Ook het (laten) uitvoeren van adequate veiligheidsmaatregelen en het uitbrengen van advies op het vervoersgebied aan de directie van het bedrijf behoort tot de taken.

Per vervoersmodaliteit (weg, spoor of binnenvaart) moet de Veiligheidskundige een certificaat halen. Ook de bedrijven die tot de vrijgestelde hoeveelheid gevaarlijke goederen vervoeren of uitsluitend als expediteur optreden kunnen profijt hebben van een Veiligheidsadviseur.

Het opleiden van een Veiligheidsadviseur of -kundige leidt tot verbetering van de dienstverlening, kostenvermindering en uiteindelijk een beter bedrijfsresultaat.

Inclusief lesboek Inclusief examen Locatie examen: Nader te bepalen Certificaat: geldig t/m 2028
Transport gevaarlijke stoffen Lesdagen Kosten
Cursus branche: Veiligheid voor Tankreinigers Lesdagen: 1 Kosten: 620

Gevaarlijke stoftanks worden gereinigd bij bedrijven gespecialiseerd in de reiniging van tanks. Medewerkers moeten hiervoor de opleiding hebben gevolgd en afgerond, gebaseerd op de Europese eisen van de SQAS. Deze opleiding is speciaal hiervoor ontwikkeld.

Inclusief lesboek Inclusief examen Locatie examen: Zelf inplannen Certificaat: geldig t/m 2028
Cursus branche: Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen Lesdagen: 1 Kosten: 235

Deze cursus is voor iedereen die te maken heeft met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Zowel loods- als kantoorpersoneel, planners bij transportbedrijven en medewerkers die betrokken zijn bij de opslag van stoffen in het magazijn. Het is een praktische inleiding in het vervoer en de omgang met gevaarlijke stoffen en alles wat daarbij komt kijken.

Je doet geen examen maar ontvangt na deelname een certificaat. 

Inclusief lesboek Exclusief examen Certificaat: geldig t/m 2025
Cursus branche: ADR-certificaat (basis | tank | aanvullend) Lesdagen: 0 Kosten: 495

Inclusief lesboek Inclusief examen Locatie examen: CCV Certificaat: geldig t/m 2028
Gasmetingen Lesdagen Kosten
Cursus branche: Middelbare Gasmeetkunde (MGK) Lesdagen: 4 Kosten: 1870

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die te maken krijgen met gevaarlijke dampen in transporteenheden/containers. Daarbij kunnen we denken aan medewerkers in de haven en op terreinen van bedrijven die producten uit de hele wereld ontvangen. Maar ook medewerkers die inspecties verrichten worden geconfronteerd met de aanwezigheid van gevaarlijke dampen.

Door het volgen van deze opleiding zijn de deelnemers in staat en bevoegd om categorie A, B, C zeecontainers op een veilige en verantwoordelijke wijze te meten. Daarnaast kunnen ze de resultaten van de metingen op een correcte wijze interpreteren en zijn ze in staat om te rapporteren aan derden.

Inclusief lesboek Inclusief examen Locatie examen: BPNA Certificaat: geldig t/m 2026
Cursus branche: Lagere gasmeetkunde Lesdagen: 2 Kosten: 720

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die te maken krijgen met gevaarlijke dampen in transporteenheden/containers. Daarbij kunnen we denken aan medewerkers in de haven en op terreinen van bedrijven die producten vanuit de hele wereld ontvangen, maar ook medewerkers die inspecties verrichten worden geconfronteerd met de aanwezigheid van gevaarlijke dampen.

Door het volgen van deze opleiding zijn de deelnemers in staat en bevoegd om categorie A zeecontainers op een veilige en verantwoordelijke wijze te meten. De A-containers bevatten gevaarlijke gassen, waarvan bekend is om welke gassen het gaat en wat de te verwachten concentratie is (gecontroleerd risico). Daarnaast kunnen ze de resultaten van de metingen op een correcte wijze interpreteren en zijn ze in staat om te rapporteren aan derden.

Inclusief lesboek Inclusief examen Locatie examen: QVOX Certificaat: geldig t/m 2026
Afvalstoffen Lesdagen Kosten
Cursus branche: VIHB Lesdagen: 1 Kosten: 620

Vervoerders, Inzamelaars, Handelaren en Bemiddelaars van Afvalstoffen. Deze opleiding is bestemd voor iedereen die zich op welke wijze dan ook bezig houdt met handelen of bemiddelen inzake afvalstoffen. Deze begrippen dient men zeer ruim te nemen. Let wel, bedrijven die reeds in bezit zijn van een vergunning inzake het beroepsgoederenvervoer zijn hiervan vrijgesteld.

Inclusief lesboek Inclusief examen
Cursus branche: Medewerker milieustraat Lesdagen: 2 Kosten: 620

Deze cursus is voor mensen die werkzaam zijn of gaan werken op een milieustraat om niet-gevaarlijke afvalstoffen van burgers te ontvangen. Zij voeren gesprekken met aanbieders van afvalstoffen over de aan te bieden afvalstoffen en houden toezicht op de juiste wijze van aanbieden. Daarnaast geven zij aan wanneer verpakkingen of containers met afvalstoffen goed gevuld zijn en dragen zorg voor nieuwe opslagvoorzieningen. Ook houden zij zich op een goed verloop van inkomende en uitgaande bezoekers van de milieustraat en proberen te voorkomen dat risicovolle situaties ontstaan wanneer er veel mensen tegelijk op de milieustraat aanwezig zijn.

Inclusief lesboek Exclusief examen Certificaat: geldig t/m 2028
Cursus branche: Medewerker gevaarlijk afval B Lesdagen: 2 Kosten: 470

Deze cursus is voor mensen die werkzaam zijn op een milieustraat of een afvalstoffendepot en een leidinggevende taak hebben. Zij dienen deze opleiding te volgen. Zo ook medewerkers die belast zijn met het afvaltransport van gevaarlijke stoffen en gevaarlijk afval.

Inclusief lesboek Inclusief examen Certificaat: geldig t/m 2026
Cursus branche: Medewerker gevaarlijk afval A Lesdagen: 3 Kosten: 790

Deze cursus is geschikt voor mensen die met regelmaat omgaan met gevaarlijke stoffen. Zij dienen basiskennis te hebben om op een verantwoorde wijze met deze stoffen om te gaan.

Inclusief lesboek Inclusief examen Certificaat: geldig t/m 2026
Cursus branche: Medewerker en Depothouder gevaarlijk afval (A + B) Lesdagen: 4 Kosten: 1050

Mensen die met regelmaat omgaan met gevaarlijke afvalstoffen dienen basiskennis te hebben om op een verantwoorde wijze met deze stoffen om te gaan. Deze cursus is voor hen bedoeld.

Inclusief lesboek Inclusief examen Certificaat: geldig t/m 2026
Cursus branche: Asbestherkenning Lesdagen: 0,5 Kosten: 150

Voor medewerkers van milieustraten en gemeentedepots is het van belang asbest te herkennen en te weten in welke voorwerpen en producten men asbest kan verwachten. Voor hen is het belangrijk een instructie hiervan te hebben bijgewoond. Een examen afleggen is niet verplicht. 

Inclusief lesboek Exclusief examen
Arbo en Veiligheid Lesdagen Kosten
Cursus branche: VCA-Vol Lesdagen: 3 Kosten: 560

Leidinggevenden die werkzaam zijn bij VCA-gecertificeerde bedrijven dienen te beschikken over een certificaat VCA-Vol. VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen bij installaties.

Inclusief lesboek Inclusief examen Locatie examen: Bij PBNA Certificaat: geldig t/m 2033
Cursus branche: VCA-basisveiligheid Lesdagen: 3 Kosten: 410

VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen bij installaties.

Inclusief lesboek Inclusief examen Locatie examen: Bij PBNA Certificaat: geldig t/m 2033