Gezondheidszorg

Voor klinieken en zorginstellingen die 24/7 goede zorg willen bieden


Goede zorg draait om het aanbieden van zorg op maat waarbij kwaliteit en veiligheid van cliënten gewaarborgd zijn. Kwaliteit van zorg is vaak lastig meetbaar omdat het afhangt van de verwachtingen en de ervaringen die de cliënt heeft. Het is iets aantonen door middel van cijfers, wat bijna niet uit te drukken is in cijfers. Toch is aantoonbaarheid en toetsbaarheid van zorgkwaliteit essentieel om als zorginstelling of kliniek te kunnen blijven bestaan. Daar horen effectief risicomanagement, de juiste certificeringen en het voldoen aan IGJ-eisen uiteraard ook bij.
 

QVOX legt het spoor uit

Iedere zorgsector kent zijn eigen veldnormen, protocollen en certificeringen. De belangen van stakeholders zijn groot. Er wordt vaak gewerkt met gemeenschapsgeld en bijna ieder risico lijkt onaanvaardbaar. Hierbinnen moet je als bestuurder, manager of toezichthouder overeind blijven staan en het juist beleid bepalen. Hieraan beginnen is één, maar waar eindig je? Wanneer heb je genoeg gedaan om calamiteiten te voorkomen of een IGJ-inspectie goed te doorstaan?

Onze QVOX-specialisten zijn in staan om binnen uiteenlopende zorgsectoren op verschillende manieren en op verschillende niveaus te ondersteunen. Zij spreken de taal en raken de juiste toon. Daardoor kun jij je op de kwaliteit van zorg blijven focussen.  

Wij kunnen helpen bij het oprichten van uw nieuwe praktijk, kliniek of zorginstelling zodat deze in de basis al goed is ingericht. Indien nodig helpen we bij het lastige proces van zorgcontractering met een zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente en helpen we zorginstellingen uiteraard met dat wat in onze genen zit: certificeringen en voldoen aan zorgwetgeving.  

Van verbinding komt vertrouwen

We hoeven niet op de stoel van de zorgprofessional te zitten om jou te kunnen ondersteunen bij het managen van kwaliteit. We pakken de verbindende rol, sluiten ons aan bij jouw visie op de zorg en zorgen ervoor dat jij kunt doen wat je graag doet én waar je goed in bent. Onze adviseurs komen uit de zorgsector en weten daardoor precies hoe complex en tegelijkertijd uitdagend mooi de sector is. We kennen de belanghebbenden voor jouw zorgorganisatie en creëren kansen, samen met jou.  

QVOX kijkt verder dan zorgkwaliteit alleen. Met onze specialisten op het gebied van Arbo, informatiebeveiliging en privacy zijn we in staat zorgorganisaties integraal te ondersteunen. Eén partij voor al het lastige regelwerk op het gebied van compliance en certificering.